Miksi Presidentiksi?

Haluan tarjota erilaisen vaihtoehdon sekä uuden näkökulman, koska asiat eivät muutu aiempia keinoja käyttämällä eikä muutosta ajeta perinteisin politiikan keinoin. Suomessa presidentti on ennen kaikkea arvojohtaja sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vaikuttaminen ei lähde hiljaisena olemisesta, vaan jämerästä epäkohtien esiin tuomisesta ja niihin puuttumisesta. Poliittisen jargonin, tabujen sekä muunnellun totuuden puhumisen aika on ohi. On aika alkaa puhumaan kaikista asioista niiden oikeilla nimillä.

Minulle tärkeitä asioita ovat:

  1. Sananvapaus. Sananvapaudelle ei tule löytää mitään muita vaihtoehtoja. Asioista tulee ja pitää puhua niiden oikeilla nimillä kaunistelematta. Mielipiteiden ei tarvitse olla niin sanottuja ”oikeita” mielipiteitä, koska ilman mielipiteiden törmäystä emme saavuta totuutta.
  2. Valinnanvapaus. Meillä tulee olla oikeus päättää omasta elämästämme. Jokaisella tulle olla oikeus yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.
  3. Avoin yhteiskunta. Kansalaisten älykkyyttä ei tule halveksia päättäjien tai toimittajien toimesta. Peräänkuulutan avointa hallintoa (rajoituksena valtionsalaisuudet) sekä avointa yhteiskuntaa. Avoimeen yhteiskuntaan kuuluu myös avoin keskustelukulttuuri, jossa jokainen kokee, että hänen äänensä on tärkeä. Tämä luo luottamusta, hyvinvointia, vahvistaa yhteiskuntaa sekä vähentää vastakkainasettelua.
  4. Kyseenalaistaminen. Auktoriteettiuskovaisuus ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan, vaan päättäjiä saa ja pitääkin haastaa. Poliittista jargoniaa eli taitoa puhua paljon sanomatta mitään ei tule hyväksyä. Valtaosaan kysymyksiä on olemassa selkeä kyllä/ei vastaus. Kansalaisilla on oikeus saada kysymyksiin selviä vastauksia ja päättäjillä on velvollisuus vastata ja kantaa vastuu sekä sanomisistaan että teoistaan. Ei valtaa ilman vastuuta.
  5. Toisten kunnioittaminen. Yksi sivistysvaltion ominaispiirre on kunnioittava käytös muita kohtaan. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla ja elää. Toisten kunnioittaminen vaatii sitä, että opitaan myös kuuntelemaan. Sisäinen eripuraisuus ja epäkunnioittaminen nakertaa yhteiskuntaa sisältäpäin. 
  6. Kaikessa päätöksenteossa, Suomen kansan etu ensisijalla, aina. Päätöksentekoa ohjaava voima tai päätöksenteon perusta ei voi nojautua ainoastaan yksipuoliseen sekä puolueelliseen mediaan tai sen hetkiseen narratiiviin. Asioita tulee tarkastella useammasta näkökulmasta.

Ulkopolitiikassa kanssakäymisen muotona on diplomatia. Ulkopolitiikan tulee olla itsenäistä ja sen pääpaino kansallista etua ja suomalaisten hyvinvointia edistävää. Suomen asema vakaana kauppakumppanina sekä osana kansainvälistä ja eurooppalaista yhteisöä on pidettävä vahvana. Terve eurooppalainen yhteistyö koostuu suvereenien valtioiden yhteistyöstä. Demokratian, ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien kunnioittaminen sekä rauhan säilyttäminen ovat osa menestyksekästä ulkopolitiikkaa.

Kuka?

Olen Saara Huhtasaari, kolmen lapsen äiti ja yhden miehen vaimo. Tavoittelen ehdokkuutta valitsijayhdistys Vapaa Suomi ry:n tukemana. Työskentelen käyttäytymisanalyytikkona, kehonkielen asiantuntijana sekä kouluttajana. Olen suorittanut kaksi maisterin tutkintoa, ensimmäinen aikuiskasvatustieteestä ja toinen kriminologiasta ja kriminaalipsykologiasta. Minulla on myös psykologian ja ruotsin kielen aineenopettajan pätevyys. Olen kirjoittanut neljä kirjaa aiheina pettäminen, valehtelu, kielimanipulointi, valheenpaljastus sekä äänestyskäyttäytyminen psykologian näkökulmasta.

Ihmisenä olen päättäväinen, aikaansaava, omaksun asioita nopeasti ja pystyn tarkastelemaan asioita useammasta eri näkökulmasta sekä osaan erottaa oleellisen. Muunneltua totuutta en hyväksy missään muodossa, ja minulla on tapanani haastaa sitä, kun sellaista kohtaan.  Kunnioitan muiden tapaa elää sekä muiden vakaumuksia. Uskon yhteistyön, avoimen kommunikaation sekä henkilökohtaisen esimerkin voimaan. Sen teen minkä lupaan ja minkä teen, teen mahdollisimman hyvin. Minulla ei ole mitään kytköksiä eikä sidonnaisuuksia mihinkään järjestöihin. Suomen sekä suomalaisten etu on ainoa määräävä tekijä. 

Tarkempi CV:ni löytyy tästä. Omat sivuni ovat osoitteessa https://www.saarahuhtasaari.com/

Saara HuhtasaariVapauden liitto rp:n puoluehallitus on tehnyt päätöksen tukea Saara Huhtasaarta ja hänen valitsijayhdistystään Vapaa Suomi ry:tä presidentinvaalikampanjassa, ensin kannattajakorttien keräämisessä. Kannattajakortin voit ladata tästä linkistä:
https://vapaudenliitto.fi/wp-content/uploads/2023/07/Kannattajakortit-2-kpl-ja-palautusosoite.pdf
Tulosta kannattajakortti, täytä se (voit pyytää myös kaverin mukaan) ja lähetä postimerkillä varustettuna Vapaa Suomi ry:lle.

Saaran kampanjaa voit tukea lahjoituksilla Vapauden liiton lahjoitussivun kautta. Kirjoita vapaatekstikenttään ’Saara Huhtasaaren kampanjaan’.
https://vapaudenliitto.fi/lahjoita/

Pyydämme kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kannattajakortin, sekä levittämään tietoa Saara Huhtasaaren ehdokkuudesta ja kannattajakorttikeräyksestä. On erittäin tärkeää saada presidentinvaaliin sinivalkoinen suomalainen ehdokas!