Rekisteriseloste

PUOLUEEN JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty 10.05.2022

1. Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Vapauden liitto r.p, Antinkatu 3 D, 7 krs, 00100 Helsinki, puh. 040 6117447.

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Edustaja jäsenrekisterivastaava, s-posti: [email protected], puh. 040 6117447.

Tietosuojavastaava: Jyri Poltto, s-posti: [email protected], puh. 0500 479204        

Puolueen piiriyhdistysten ja paikallisosastojen puheenjohtajat toimivat vastuuhenkilöinä omissa yhdistyksissään.

3. Rekisterin nimi

Puolueen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Vapauden liitto r.p:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi puolueen sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

3. käsittely on tarpeen rekisterin pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

Lähtökohtaisesti Vapauden liitto r.p käsittelee tietojasi jäsenrekisterissään yhdistyslain perusteella. Vapauden liitto r.p voi käsitellä tietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

5. Rekisterin tuotesisältö

Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja s-postiosoite), ammatti/koulutus, liittymis- ja eroamisaika sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät ja ehdokkuudet vaaleissa sekä puolueen järjestämiin sääntömääräisiin kokouksiin osallistuminen ja vuosittaiset jäsenmaksusuoritukset.

6. Rekisteröity henkilöryhmä

Kirjallisen hakemuksen perusteella puolueen jäseniksi liittyneet henkilöt. Kirjaamme jäsenrekisteriin myös puolueen ehdokaslistoilla sitoutumattomana ehdolla olevat ja valitut luottamushenkilöt.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Puolue luovuttaa tietoja jäsenrekisteristä puolueen alueellisille paikallisyhdistyksille, jotka muodostavat yhdessä puolueen rekisteröidyt piirijärjestöt. Piirijärjestöt ovat puolueen virallisia yhteisöjäseniä. Edellä mainitut jäsenyhdistykset muodostavat yhdessä puolueen.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeudet ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, joka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.

Muut rekisteriselosteet:

Piiriyhdistyksen jäsenrekisteriseloste, päivitetty 10.05.2022

Paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriseloste, päivitetty 10.05.2022