Turveohjelma

Vapauden liitto r.p

Suomesta löytyy suuri rikkaus nimeltään turve. Se on kotimainen ja uusiutuva raaka-aine, jolla Suomi kykenee kasvattamaan energiaomavaraisuuttaan. Turve on Suomelle yhtä suuri rikkaus, kuin öljy on Norjalle. On täysin järjetöntä, että Suomi ei hyödynnä tätä kotimaista energiaa, vaan ostamme valtavia määriä energiaa ulkomailta. Suomen onkin tehtävä turpeen suhteen täyskäännös ja tämä kotimainen energia, jota syntyy joka vuosi lisää jopa 40 miljoonaa kuutiota, tulee ottaa takaisin hyötykäyttöön.

On oleellista ymmärtää, että turve on uusiutuva ja päästötön energianlähde. Jos turvetta käytetään se määrä, joka sitä vuodessa muodostuu, niin mitään päästöjä ei tietenkään synny, vaan uusi kasvava turve sitoo sen saman hiilidioksidin, joka turvetta polttaessa vapautuu. Turve on siis täysin päästötön polttoaine, samoin kuin puu. Huippuvuosina Suomessa turvetta poltettiin noin 30 miljoonaa kuutiota ja Suomen on pyrittävä nostamaan turvetuotanto takaisin tälle tasolle. Suuri osa turvetuotantoon parhaiten soveltuvista alueista on aikoinaan epäonnistuneesti ojitettu ja nämä alueet ovat nykyisin joutomaita, joilta vapautuu runsaasti mm. metaania. Näiden alueiden ottaminen turvetuotantoon vähentää tutkitusti kyseisten alueiden aiheuttamia päästöjä, jonka lisäksi turvetuotannon jälkeen nämä alueet voidaan metsittää, tai palauttaa avosoiksi. Turvetuotanto ei myöskään aiheuta vesistöhaittoja, koska tuotantoalueiden vedet puhdistetaan ja niiden päästöjä tarkkaillaan jatkuvasti.

Kaikki järkisyyt puhuvat turpeen käytön lisäämisen puolesta. Turvetuotanto luo suuren määrän työpaikkoja juuri niille alueille, joilla työpaikkoja on muuten heikosti saatavilla. Turpeen avulla Suomi lisää energiaomavaraisuuttaan, jolloin energiaa ei tarvitse ostaa ulkomailta. Tämä parantaa kauppatasettamme. Lisäksi saamme polttolaitoksiin kotimaasta polttoainetta, jolloin puuta jää enemmän teollisuudelle jalostettavaksi.

Suomen on myös kyettävä päättämään itse tosiasioiden pohjalta turpeen kaltaisista asioista ja tämän vuoksi Suomen on päästävä eroon EU:n järjettömistä päästökaupoista, joista aiheutuvien verojen takia turpeen polttaminen on kallista. Suomen on itse toimittava tosiasioiden mukaan ja EU ei voi määrätä Suomea lopettamaan turpeen käyttöä valheisiin perustuvilla väitteillä. Kotimainen turve on otettava takaisin käyttöön; Suomen on hyödynnettävä turverikkautensa aivan samoin kuten Norja hyödyntää öljynsä.

EU on estämässä säännöstelyillään ja ideologiallaan Suomen ja suomalaisten oikeutta omien luonnonvarojensa käyttöön, joka aiheuttaa maamme takapajuistumista vaurastumisen sijasta. Siksi tarvitsemme itsenäisen Suomen, joka ei siis kuulu EU:hun ja jolla on oikeus ja valta tehdä haluamiaan päätöksiä omien luonnonvarojensa käytöstä.

Samankaltaiset artikkelit