VL MAAHANMUUTTO-OHJELMA

Yksi suurimmista ja vaikeimmista ongelmista, joka Suomea uhkaa, on hallitsematon maahanmuutto. Suomen taloudelle on jo nyt aiheutettu kestämätöntä vahinkoa laskemalla tänne valtavia määriä tulijoita sellaisista maista, joista tulevat ihmiset eivät tutkitusti työllisty ja integroidu Suomeen. Ei ole olemassa yhtään onnistunutta esimerkkiä maasta, jossa Afrikasta tai Lähi-Idästä tulleet maahanmuuttajat olisi kyetty integroimaan osaksi länsimaista yhteiskuntaa. Todellisuudessa tilanne on päinvastainen ja kaikissa maissa, joihin tulijoita on edellä mainituista maista otettu, on tulijoista aiheutunut suurta haittaa turvallisuudelle, eivätkä näiltä alueilta tulleet ole myöskään työllistyneet niissä maissa, joihin heitä on otettu.

Ruotsi on varoittava esimerkki siitä, mihin avoimien rajojen politiikka johtaa. Ruotsissa maahanmuuttajat ovat muodostaneet omia alueitaan, joissa eletään käytännössä sen maan tapojen mukaan, josta tulijat ovat peräisin. Ruotsissa maahanmuuttajat tekevät myös paljon rikoksia ja heidän tekemissä ampumisissa kuolee suuria määriä ihmisiä. Ruotsin esimerkki on varoittava eikä Suomen tule tehdä vastaavia virheitä kuin Ruotsi. Suomen on tajuttava, että avoimien rajojen politiikka johtaa Ruotsin kaltaiseen katastrofiin.

Myös maahanmuuttajien työllisyys on umpisurkeaa, eikä Suomen talous kestä nykyisenkaltaisen vyöryn jatkumista. Tiedämme maahanmuuttajien työllisyydestä Suomessa selkeitä lukuja. Esimerkiksi Ylen mukaan vuonna 2015 Suomessa olleista 19 059 somalista työssä oli vain 2022 somalia. On myös tiedossa, että muidenkin Afrikan ja Lähi-idän alueelta tulleiden maahanmuuttajaryhmien työllisyys on vastaavaa tasoa. Näiden lukujen perusteella voimme siis varmasti sanoa, että maahanmuuton jatkuminen kehitysmaista johtaa vain siihen, että sosiaaliturvan varassa elävien määrä Suomessa kasvaa ja tätä ei taloutemme kestä. Siksi Suomen on suljettava rajat kehitysmaista tulevalta maahanmuutolta.

Suomessa ikääntyvän väestön määrä kasvaa vauhdilla ja terveydenhuollon kaltaisissa peruspalveluissa on surkea tilanne, koska asioiden korjaamiseen tarvittavat rahat puuttuvat. Samaan aikaan ns. vanhat puolueet päästävät “monikulttuuristamisen” nimissä Suomeen valtavia määriä maahanmuuttajia, joista pääosa ei tule koskaan työllistymään, vaan he ryhtyvät elämään suomalaisten veronmaksajien piikkiin. Tämä taas syö juuri ne rahat, jotka tarvittaisiin terveydenhuollon kaltaisten peruspalvelujen kuntoon laittamiseen.

Maahanmuuton pysäyttäminen on myös turvallisuuskysymys, sillä kehitysmaista tulevat miehet ovat yliedustettuina rikos- ja raiskaustilastoissa. Ainoa tapa estää tämänkin rikollisuuden kasvu on lopettaa näiden väestöryhmien ottaminen Suomeen. Suomi ei voi myöskään sallia Ruotsin kaltaisen tilanteen syntymistä, jossa maamme sisään syntyisi vieraaseen kulttuuriin perustuvia rinnakkaisyhteiskuntia huumerikollisuuksineen ja jatkuvine ampumisineen.

Ainoa toimiva tapa pysäyttää kehitysmaista Suomeen saapuva maahanmuuttajien vyöry on erota EU:sta, koska Suomen maahanmuuttopolitiikka perustuu nykyisin EU:n politiikkaan. Massamaahanmuutto Suomeen tulee jatkumaan niin kauan kuin Suomi on EU:n jäsen. EU:n jäsenenä joudumme myös ottamaan osaa erilaisiiin ”taakanjakomekanismeihin”, joilla Manner-Euroopan maat siirtävät siirtolaisongelmaansa suomalaisten maksettavaksi. Myös kuka tahansa EU-alueelle tullut maahanmuuttaja voi vaihtoehtoisesti anoa jonkun muun EU-maan kansalaisuutta ja saatuaan sen hän voi tulla kenenkään estämättä vapaasti Suomeen ja muuttaa tänne elelemään suomalaisten verorahoilla. On siis täysin selvää, että taloutemme kannalta kestämätön massamaahanmuutto jatkuu ja kiihtyy niin pitkään kuin Suomi kuuluu EU:hun.

Lisäksi Suomi on sopinut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa kiintiöpakolaisista, joita on otettu viime vuosina yli tuhat vuodessa. On tietenkin täysin selvää, että Suomen on jatkossa päätettävä täysin itsenäisesti siitä, ketä Suomeen otetaan. Hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttama uhka yhteiskunnallemme on niin vakava, että tarvittaessa Suomen on irtisanottava kaikki meitä tässä asiassa velvoittavat ja meille haitalliset sopimukset.

Suomen on palattava tilanteeseen, jossa meillä on itsenäinen ja toimiva rajavalvonta. Asetelman rajoillamme on jatkossa oltava se, että rajavalvojat tarkistavat jokaisen tulijan ja päästävät tänne vain ne, joista arvioidaan olevan maallemme hyötyä. Vastaavasti ne, joista arvioidaan olevan maallemme haittaa, on käännytettävä rajalta takaisin.

Samankaltaiset artikkelit