Ajattelen, että Suomen ei pitäisi olla mukana talouspakotteissa Venäjää eikä
muitakaan maita vastaan. On ensinnäkin huomattava, että Suomi ei ole
asettanut lainkaan talouspakotteita muille laittomia hyökkäyssotia
käynnistäneille maille, kuten vaikkapa USA:lle, Iso-Britannialle ja Turkille.
Täydennettynä tämä lista laittomia sotia käynnistäneistä maista olisi niin pitkä,
että Suomen kauppakumppanit kävisivät vähiin, jos soveltaisimme niihin
samoja moraalisia kriteerejä kuin Venäjään.

Tosiasia on, että pakotesodan myötä Suomi on viety ja kiihotettu mukaan
politiikkaan, jossa me vahingoitamme omia elintärkeitä etujamme vain siksi,
että edistämme Venäjän suurvaltakilpailijoiden etuja. Ja samalla siis jätämme
muiden suurvaltojen vastaavat toimenpiteet tuomitsematta.

Tällaisella sanktiopolitiikalla vain ammumme itseämme jalkaan, jotta muut
voisivat sitten kävellä ohitsemme.

Tätä ei tule ymmärtää väärin, eli siten, että olisimme ajamassa Venäjän etuja
tällaisella politiikalla. On täysin selvää, että Suomen tulee tuomita Venäjän
hyökkäys Ukrainaan, mutta meidän on omien kansallisten etujemme takia
käytettävä Venäjän suhteen samoja standardeja kuin muihinkin hyökkäyssotia
käynnistäneisiin valtioihin.

Emme jäisi yksin

Suomen ulkopolitiikan on perustuttava järkeen ja logiikkaan, ei
tunnekuohuihin ja ideologiaan. Ulkopolitiikkamme ei siis pitäisi perustua
kaksoisstandardeille, joissa tuomitsemme osan sodista ja toisia taas emme.
Tällainen “mikä on oikein meille, ei ole oikein teille” – ulkopolitiikka on
tavanomaista suurvalloille, mutta se ei sovellu suomalaisille eikä palvele
Suomen kokoisen maan etuja ja se on meille vaarallista myös pidemmällä
tähtäimellä. Siksi katson, että vain YK:n asettamat talouspakotteet ovat
sellaisia, joita Suomi voisi noudattaa.

On myös huomattava, että vaikka luopuisimme pakotepolitiikasta, niin emme
missään tapauksessa olisi joutumassa yksin. Tosiasia on, että suurin osa
maailman valtioista ja väestöstä ei ole aktiivisesti mukana
talouspakotepolitiikassa. Eli “yksinäisyyttä”, jota monet laumasielut ajattelevat
kauhulla, ei tässä kohtaa tarvitse kenenkään pelätä.

Pakotteilla ajamme EU:n etua, emme omaa etuamme

On myös huomattava, että nykyiset pakotteet, joissa olemme mukana, ovat
suureksi osaksi EU:n määräämiä, joka siis itse osallistuu niitä asettamalla
aktiivisesti suurvaltapolitiikkaan. EU:n meille itsekkäistä syistään asettama
pakotepakkopaita kurjistaa Suomea ja on tekemässä meistä Pohjolan
pussinperän viemällä meiltä tärkeän kauppa- ja yhteistyökumppanin. EU:hun
nojaava idealistinen ulkopolitiikkamme onkin vakavassa ristiriidassa Suomen
geopoliittisen aseman asettamien realiteettien kanssa.

EU on asettanut Suomelle useita muitakin pakkopaitoja, jotka yhdessä ja
erikseen vakavasti heikentävät turvallisuuttamme ja talouttamme, kuten mm.
EU:n “yhteisen” ulkopolitiikan pakkopaidan ja euro-pakkopaidan, jotka vievät
meiltä ulko- ja rahapoliittisissa asioissa itsenäisen liikkumavaran.

Sekin on selvää, että EU tulee tulevaisuudessa asettamaan taloudellisia
pakotteita yhä laajemmalle joukolle maita. EU on pakotetehtailussa selvästi
ottamassa mallia pakotesupervalta USA:sta ja tämän myötä pääsemässä
vasta vauhtiin asiassa.

On toki selvää, että nykyisestä ja tulevasta pakotesotimisesta irtautuminen
edellyttää valtiollisen itsenäisyytemme palauttamista ja
puolueettomuuspolitiikkaan palaamista. Itsenäinen Suomi pääsisi
automaattisesti EU:n päällemme pukemista pakkopaidoista irti, siis takaisin
vapaaksi maaksi, joka kykenee sekä ajamaan että puolustamaan omia
etujaan.

Pakotteiden teho ja tarkkuus ovat huonoja

On tosiasia, että suurvaltojen asettamat laajamittaiset talouspakotteet
kerrannaisvaikutuksineen aiheuttavat kärsimystä, taloudellista tuhoa ja
nälänhätää ympäri maapalloa. Pakotteiden seurauksista kärsivät sadat
miljoonat täysin syyttömät ihmiset ympäri maailmaa ja niiden vaikutukset
kohdistuvat koviten erityisesti kaikkein köyhimpiin.

On myös historian perusteella havaittavissa, että talouspakotteilla ei pystytä
muuttamaan Venäjän eikä muidenkaan kovien pakotteiden kohteina olevien
valtioiden kuten vaikkapa Kuuban, Pohjois-Korean tai Iranin poliittista kurssia.
Eli pakotesodan aktiivisena osapuolena EU-Suomi on taas ampumassa tykillä
kärpäsiä samaan tyyliin kuin oli koronasulkujenkin kohdalla, joiden aiheuttama
kollateraalinen tuho yhteiskunnalle oli paljon suurempi kuin sairauden, jota
niillä yritettiin tukahduttaa.

Suomen tulisi käyttää pakotteiden sijasta muita keinoja

Suomen kohdalla olisi olemassa muita positiivisempia, parempia ja
tehokkaampia keinoja vaikuttaa maailman tilanteeseen kuin pakotepolitiikka,
joka kurjistaa maailmaa uhrejaan valitsematta ja tekee vakavaa hallaa myös
suomalaisille itselleen.

Itsenäisyyteen ja puolueettomuuteen palaaminen avaisi suomalaisille
kansainvälisessä politiikassa mahdollisuuksia, joista EU:n vasalli-Suomi voi
vain haaveilla.
EU-Suomen sijasta, joka käyttää kriisien “ratkaisemisessa” keinoinaan
talouspakotteita ja aseiden lähettämistä konfliktialueille, puolueeton Suomi
voisi olla nyt luotetussa välittäjän roolissa ratkaisemassa Ukrainan kriisiä
diplomatian avulla. Tällaista rauhantekijän roolia johdonmukaisesti
toteuttavalle valtiolle olisi nyt olemassa kansainvälisessä yhteisössä helposti
täytettävissä oleva tyhjiö ja siksi myös suuri tilaus ja tarve.

Taloutemme ei edes kestä pakotesotaa

Asioilla on periaatteellinen puoli ja tässä pakoteasiassa on lisäksi tietysti myös
asian taloudellinen puoli omaa maatamme koskien. Tässä on harmikseni
todettava, että Suomesta on tullut EU:n myötä kansakunta, joka ei enää
ymmärrä omaa etuaan ja parastaan.

Monet suomalaiset kuvittelevat, että olemme EU:n jäsenenä jollakin jalolla ja
oikealla asialla, vaikka todellisuudessa meidät on vain viety EU:n kautta
mukaan osapuoleksi suurvaltapolitiikan pyörteisiin, jonka alati kasvavat
kustannukset ja riskit joudumme kantamaan.

Lisäksi monet ajattelevat virheellisesti, että olemme niin vahva ja vauras
kansakunta, että me kyllä kestämme valtavat taloudelliset iskut, joita seuraa
yksi toisensa perään. Tosiasiassa olemme kiihtyvästi velaksi elävä ja
jatkuvasti heikentyvä EU:n vasallivaltio, jonka taloudellisia ja poliittisia
oikeuksia itsestään suurvaltaa rakentava EU purkaa edestään vauhdilla.

Pelkistetysti voisi sanoa, että talouspakotteet Suomen kohdalla ovat meidän
kansallisten etujemme vastainen työkalu, jota poliitikkomme huolettomasti
käyttävät omaa etuaan ajaakseen, jotta he voisivat edistää omaa uraansa
EU:ssa. Kansa maksaa tästä politiikasta raskaat kustannukset ja tuloksena on
jatkuva suomalaisten elintason lasku ja maan velkaantuminen entisestään.

Eli Suomen kansa kaivaa omaa kuoppaansa niin kauan kuin se näiden
vaarallisten kansallisten illuusioiden vallassa antaa poliitikkojen viedä omaa
maataan yhä syvemmälle suurvaltapolitiikan pelinappulaksi.

Niko Aleksanteri Kauko
Vapauden liitto, 2 vpj.

Samankaltaiset artikkelit