Vapauden liitto piti lauantaina 9.3.2024 varsinaisen puoluekokouksensa Jyväskylässä. Puoluekokous sujui hyvässä hengessä vilkkaasti keskustellen. Suunnittelimme myös tulevia europarlamenttivaaleja, kesätapahtumaa, teimme päätöksiä ja henkilövalintoja. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Kokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2023 tilinpäätöksestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kokouksessa muutimme puolueen sääntöjä ja yleisohjelmaa muutostyöryhmien ehdottamien ja puoluehallituksen hyväksymien ehdotusten perusteella. Tärkein muutos säännöissä oli tarkentaa sitoutumattomien ehdokkaiden valinnan mahdollisuutta myös europarlamenttivaaleissa.

Puolueen yleisohjelman tärkein muutos oli puolueen asemointi lokalistipuolueeksi:
https://vapaudenliitto.fi/puolueohjelma/#paaperiaatteet
https://vapaudenliitto.fi/uusi-poliittinen-nelikentta/

Kokous valitsi uuden puoluehallituksen. Muutoksia hallitukseen tuli hallituksen puheenjohtajiston, varsinaisten ja varajäsenten osalta.

Uusi puoluehallitus:
puheenjohtaja Ossi Tiihonen
1. varapuheenjohtaja Niina Valtanen (uusi)
2. varapuheenjohtaja Niko A. Kauko
3. varapuheenjohtaja Pekka Timonen
puoluesihteeri Lasse Paananen

Varsinaiset jäsenet:
Kimmo Kautio
Ville Laine (uusi)
Jyri Poltto
Susanna Strandvik (uusi)
Heli Tranberg (uusi)

Varajäsenet:
Juha Lehtinen
Maija-Sofia Ulmanen
Teija Vesanen (uusi)

Kiitämme vilkasta osanottoa ja keskustelua!

Vapauden liiton puoluehallitus

Samankaltaiset artikkelit