Vapauden liiton mielestä hoitajien palkankorotusvaatimukset ovat oikeutettuja ja tuemme niitä.

Katsomme, että hoitajien palkkataso on työn vastuullisuuteen ja raskauteen verrattuna liian matala ja että ala on muutenkin jäänyt palkoissa jälkeen siitä mikä olisi oikeudenmukaista.

On olemassa leikkauskohteita, joista rahat hoitajien palkankorotuksiin voidaan ottaa. Mm. kohtuuttomuuksiin paisuneet kehitysavun ja maahanmuuton kulut ovat sellaisia. Toimiva terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin yhteiskunnan kulmakivi ja siihen sijoitetut resurssit maksavat itsensä takaisin.

On myös huomattava, että ns. vanhat puolueet löytävät EU-tukipaketteihin kymmeniä miljardeja euroja lähes silmää räpäyttämättä, vaikka niissä on kyse suomalaisten kannalta täysin järjettömistä kohteista, kuten esim Italian ja Kreikan velkojen maksamisesta. Sen sijaan hoitajille rahaa ei löydy mistään ja heidän palkkavaatimuksiaan pidetään kohtuuttomina ja mahdottomina toteuttaa.

Vapauden liitossa ei myöskään pidetä oikeana sitä, että hoitajien lakko-oikeutta rajoitettaisiin pakkolailla. On kohtuutonta viedä hoitajilta nyt työtaisteluoikeus, kun heidän jo pitkään tiedossa ollutta ahdinkoaan ei muuten ole otettu huomioon.

Vaarana pakkolakien käytössä on myös se, että jo ennestään itsensä kaltoin kohdelluksi tunteneet hoitajat jättävät alan lopullisesti suurin joukoin ja terveydenhuoltomme kriisiytyy tämän myötä entisestään.

Vapauden liitto vastustaa myös hoitajien pakkorokotuslakia, jonka vuoksi koronarokotteesta kieltäytyneille hoitajille aiheutui vakavia seurauksia, kuten toimeentulon menettäminen palkanmaksun keskeyttämisen seurauksena. Pidämme pakkorokotusta koronarokotusten kohdalla Suomen perustuslain vastaisena, koska kokeellisesta rokotteesta kieltäytyminen, jonka pitkäaikaisvaikutukset ovat tuntemattomat, kuuluu jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin, siis myös hoitajien.

Vaadimme myös, että koronarokotteesta kieltäytyneiden hoitajien on saatava työnsä ja toimeentulosta takaisin välittömästi ja heille on maksettava palkka koko siltä ajalta, kun palkanmaksu on ollut keskeytettynä.

Samankaltaiset artikkelit