Vapauden liitto puolustaa eurovaaleissa suomalaista kansanvaltaa

Vapauden liitto lähtee eurovaaleihin täysin erilaiselta pohjalta kuin valtapuolueet. Meidän tavoitteemme on itsenäinen Suomi, jonka oma parlamentti, siis Suomen eduskunta, päättää suomalaisten asioista Suomen kansalta lainassa olevalla vallalla edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Juuri tämä on Suomen oman perustuslain ydinsisältö ja sitä Vapauden liitto puolustaa.

EU-jäsenyyden aikana valtapuolueet ovat toimineet järjestelmällisesti suomalaista kansanvaltaa halveksuen; ne ovat purkaneet pala palalta Suomen kansan perustuslaillista valta-asemaa siirtämällä yksinomaan Suomen kansalle kuuluvaa valtaa suurin määrin EU:lle Brysseliin. Näin ne ovat vuosien saatossa tehneet Suomen perustuslain ydinsisällöstä käytännössä kuolleen kirjaimen.

Edustuksellinen demokratiamme ei tämän vallan siirtämisen takia enää toimi niin kuin perustuslakimme vaatii, sillä vaikka Suomen kansa voi edelleen äänestää niin kuin ennenkin, niin Suomen oma parlamentti on käytännössä alistettu EU:lle ja joutuu toimimaan Brysselin direktiivien ja asetusten käskyttämänä.

Äänestäjä saakin äänellään yhä vähemmän vastinetta, koska omaa edustuksellista demokratiaamme on rapautettu EU:n harvainvaltaisen valtakoneiston edestä. On tärkeää ymmärtää, että EU ei ole meidän suomalaisten edunvalvontakoneisto, vaan itselleen valtaa keskittävä ylikansallinen valtajärjestelmä, jonka korruptoitunut byrokratia syö kymmenien tuhansien lobbareiden käsistä.

Suomen kansa on EU:n ja valtapuolueiden toimesta syrjäytetty isännän paikalta omassa maassaan. Kansanvallan rapauttamista on luonnollisesti seurannut maamme laaja-alainen rappeutuminen, koska olemme menettäneet kyvyn ajaa omaa kansallista etuamme. Eurovaaleissa Suomen kansalla on tilaisuus luoda todellinen oppositio ns. vanhoja puolueita vastaan, jotka kaikki hyväksyvät Suomen EU-jäsenyyden ja jotka yksissä tuumin kaivavat maata suomalaisen kansanvallan alta. On suuri virhe Suomen kansalta, jos se ei pidä omaa perustuslakiaan ja sen ydinsisältöä puolustamisen arvoisena.

Jos jotakin, niin Suomi tarvitsee nyt europarlamenttiin edustajia, jotka puolustavat Suomen kansaa ja sen valtaoikeuksia. Vapauden liitto on perustettu välineeksi juuri tähän ja eurovaaleissa äänestäjä voikin valita antaako tukensa Suomen perustuslain puolustajille vaiko sen rapauttajille.

Vapauden liiton hallitus

Samankaltaiset artikkelit