Koronarokotteiden kohdalla suuri osa suomalaisista luotti sokeasti lääkejättien ”pikatieteeseen” ja viranomaisiin. Tämän voi vielä jotenkin ymmärtää. Mutta sitä ei voi eikä pidä ymmärtää, että myös suomalaiset viranomaiset, instituutiot ja poliitikot luottivat sokeasti monikansallisiin lääkeyhtiöihin ja alkoivat niiden äänitorviksi ja edunajajiksi.

Koronarokotteiden tehottomuutta osoittavaa dataa tulee jatkuvasti lisää. Maailmalla monissa eniten rokotetuissa maissa tartunnat ovat nousseet ennätyskorkealle tasolle ja samoin on käynyt Suomessakin. Mm. lääkeyhtiö Pfizer myönsi ettei se ollut ennen rokotteensa markkinoille tuomista edes testannut estääkö rokote koronaviruksen tarttumista ihmisestä toiseen. 

Silti Suomen viranomaiset heti alusta pitäen väittivät meille ”tieteen” nimissä, että koronarokote estää viruksen leviämisen väestössä. Tällä valheellisella perusteella alettiin ajamaan voimallisesti mm. perustuslain vastaista syrjimisvälinettä, eli koronapassia, jolla kokeellisesta rokotteesta kieltäytyvät pyrittiin sulkemaan kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Saman valheellisen väitteen perusteella säädettiin myös pakkorokotuslaki 48a, joka pakotti monet sairaanhoitajat irtisanoutumaan työstään, koska he eivät halunneet ottaa kantaakseen jo tunnettuja ja vielä tuntemattomia riskejä, joita puutteellisesti testattujen rokotteiden ottamisesta seuraa. 48a:lla ajettiin myös jo ennestään kriisiytynyt ja vakavasta hoitajapulasta kärsivä Suomen terveydenhuoltojärjestelmä yhä vaikeampaan tilaan.

Valtamedian sensuurista ja yksipuolisesta uutisoinnista huolimatta pinnalle nousee jatkuvasti yhä uusia valheita, epäselvyyksiä, salailuja ja korruptiota, jotka liittyvät koronantorjunnan nimessä tehtyihin hätiköityihin toimiin.

Kun vielä tiedämme, että lääkeyhtiöt ovat sanoutuneet täysin irti vastuista mitkä liittyvät koronarokotteiden haittavaikutuksiin ja että lääkeyhtiöille on valtion toimesta myönnetty haittavaikutuksia koskien täysi vastuuvapaus, niin on selvää että lääkeyhtiöt tiesivät koko ajan että puutteellisesti testattuihin ja kokonaan uuteen teknologiaan perustuviin rokotteisiin sisältyy tuntemattomia riskejä, joita ne eivät suostu ottamaan kantaakseen. 

On myös huomattava, että kuin sattuman oikusta melko pian sen jälkeen kun puutteellisesti testattuja rokotteita alettiin laajasti suomalaisille antamaan, eli syksyllä 2021, rikoslakia lievennettiin koskien lääke- ja lääketieteellisistä kokeista annettavia rangaistuksia.

Tämän vuoksi vaadimme koko nykyisen koronarokotusohjelman keskeyttämistä kunnes koronarokotteiden turvallisuus on saatu asianmukaisesti selvitettyä normaalin rokotteiden ja lääkkeiden testausprotokollan mukaisesti ilman minkäänlaisia oikaisuja ja kiireellisyyslupia.

Tarvitsemme Suomeen myös riippumattoman totuuskomission, joka tutkii ja selvittää, että miksi ja miten viranomaiset lähtivät toteuttamaan koronarokotusohjelmaa ja koronasulkuja sellaisella vimmalla niinkin vajaiden tietojen perusteella mitä viranomaisilla oli ja edelleen on. 

On äärimmäisen tärkeää selvittää perinpohjaisesti ja rehellisesti miksi kansan suojaksi perustetut instituutiot voivat näin helposti pettää omat toimintaperiaatteensa kovan paineen alla.

Julkilausuma 18.10.2022  Lahden Vapauden liitto ry.

Samankaltaiset artikkelit