Vihreiden uskontomainen ilmastoradikalismi, joka perustuu hyvin hataralla pohjalla olevaan tieteeseen siitä, että ihmiskunnan tuottama hiilidioksidi olisi keskeisessä roolissa ilmaston muutoksissa, on nyky-yhteiskunnassa niin joka paikkaan tunkeutunut ideologia, että se saa lähes kaikki kansalaiset, päättäjät ja puolueet katsomaan maailmaa enemmän taikka vähemmän tämän ilmastoa koskevan vihreän vääristymän läpi.

Tämän vihreän vääristymän hyväksyminen yleisesti yhteiskunnan päätöksenteon pohjaksi taas johtaa jatkuvasti virheellisiin päätöksiin, joissa valtavia resursseja ohjataan vääriin kohteisiin, kuten vaikkapa tuulivoimaan. Nämä hukkainvestoinnit rikastuttavat entisestään vihreiden agendaa palvelevaa talouseliittiä, kun taas samalla tavallista kansaa kuritetaan ilmastofanaattisilla direktiiveillä, joita voi rehellisyyden nimissä kutsua vihreiksi vitsauksiksi.

EU on tämän ilmastofanatismin ideologinen keskus, joka ”vihreän siirtymän” nimissä puskee ulos Suomen kansaa vahingoittavia vitsauksia kuten esimerkiksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, joka johtaa Suomessa kalliisiin, tarpeettomiin ja kohtuuttomiin  rakennusten pakkokorjauksiin.

Lähes koko luonnonsuojeluliike on kaapattu mukaan keskittymään yksin tähän ilmastoradikalismiin. Nykyvihreiden luonnonsuojelu onkin useasti vain sitä, että he haluavat, että maailmaa ja sen erilaisia rikkaita elämänmuotoja katsotaan ainoastaan heidän kylmien hiililaskelmiensa lävitse, vihreille luonto on siis monesti vain hiilimatematiikkaa. Tämä hiilifanatismi johtaa lähes kaikkien 100% varmasti ihmisen aiheuttamiksi tiedettyjen akuuttien ympäristöongelmien jäämisen vähällä huomiolle ja ja siten taka-alalle.

Nyky-yhteiskunnassa vain äärimmäisen harvat pysyvät realisteina ja uskaltavat olla katsomatta maailmaa tämän vihreiden vääristävän linssin lävitse, koska jos tästä vihreästä hiililinssistä kieltäytyy, niin silloin joutuu heti alttiiksi ilmastouskovaisten kiihkeille hyökkäyksille ja heidän erilaisten leimakirveidensä kohteeksi.

Vapauden liitto on puolue, jolla on rohkeutta olla ottamatta vihreiltä tätä heidän vääristävää linssiään käyttöön ja siksi ympäristönsuojelupolitiikkamme perustuu realismiin. Siksi(kin) haluamme irroittaa Suomen EU:sta, että pääsemme irti tästä vahingollista vihreää ideologiaa pakkosyöttävästä Brysselin koneistosta, josta käsin suomalaisetkin MEP:it näitä vihreitä vitsauksiaan Suomen kansan päälle äänestyksillään langettavat.

Tarvitsemme itsenäisen Suomen, jonka päätöksenteon pohjana on omien kansalaistemme edut sekä ympäristöä koskeva realismi, eikä siis dogmaattinen elintasoa alasajava ilmastoradikalismi, joka on yhä enemmän ja enemmän vieraantunut terveen järjen käytöstä.

Niko A. Kauko, Vapauden liitto 2. vpj. kansanedustajaehdokas, HÄME nro 125

Samankaltaiset artikkelit