Oikeusministeriö on hyväksynyt Vapauden liiton säännöt ja puolueohjelman. Kannattajakorttien keräys puolueeksi rekisteröimisestä alkaa torstaina 14.4.2022. Kannattajakortin allekirjoituksella ei sitoudu äänestämään puoluetta tms., vaan vain sitä, että ko. puolueen pitäisi olla puoluerekisterissä ja tarjolla vaihtoehtona. Puoluerekisteriin merkitsemiseksi Vapauden liitto tarvitsee 5000 sähköistä kannatusilmoitusta, jotka kerätään oikeusministeriön sähköisessä järjestelmässä.
https://puoluerekisteri.fi/puolue/38

Samankaltaiset artikkelit