Vuonna 1948 perustettu Maailman terveysjärjestö (WHO) on perinteisesti rahoitettu sen jäsenvaltioiden voimin. Viimeisten vuosikymmenien aikana WHO:n budjetti on kuitenkin koostunut yhä enemmän yksityisten toimijoiden rahoituksesta. Epäsuorat rahoituslähteet huomioiden maailman suurin yksityinen säätiö, Bill & Melinda Gates -säätiö rahoittaa jo viidesosan WHO:n budjetista.

1970-luvulta lähtien WHO:n rahoitus on ollut myös kasvavassa määrin korvamerkittyä, vapaaehtoista rahoitusta siten, että vuonna 2021 lähes täysin korvamerkityn, vapaaehtoisen rahoituksen osuus WHO:n budjetista oli jopa 88%. Se osuus budjetista, johon WHO:lla on täysi määräysvalta, on alle 25%. Rahoituksen rakenteen tekee kyseenalaiseksi se, että vapaaehtoista rahoitusta antavat tahot voivat käyttää WHO:n infrastruktuuria, henkilökuntaa ja kansainvälistä asemaa omia etuja edistävien hankkeittensa toteutukseen.

Vaikutusvaltaisimmilla WHO:n rahoittajilla on yhteys lääketeollisuuteen. Bill Gates on kertonut rokotteiden tuottaneen säätiönsä 10 miljardin dollarin arvoisille sijoituksille 190 miljardin tuoton 20 vuoden aikana. Yhdysvaltojen voidaan nähdä edustavan Pfizeria, Modernaa ja Johnson & Johnsonia, ja Saksan Bayeria ja BioNTechiä. Lääketeollisuuden etua on edistänyt myös sikainfluenssapandemiaa edeltänyt muutos WHO:n influenssapandemian määritelmässä.

Influenssapandemian määritelmän muutoksen seurauksena pandemian julistaminen ei enää edellytä valtavaa kuolemantapausten määrää, ja taudin kuva voi olla myös lievä. Rokotetutkijan näkemyksen mukaan muutos edisti rokotteiden käyttöä vastauksena julistettuun pandemiaan.
Onko ihmiskunnan etujen hyväksi toimiminen WHO:ssa korvautunut vaikutusvallan ja taloudellisen edun tavoittelulla?

Suomen itsemääräämisoikeuden kannalta ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että WHO tavoittelee itselleen merkittävää, osin laillisesti sitovaa toimivallan lisäystä suhteessa sen jäsenvaltioihin parhaillaan neuvoteltavan pandemiasopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten välityksellä. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät asiakirjat sellaisina kuten ne on ehdotettu, WHO:n pääjohtaja saisi vallan julistaa yksinvaltaisesti kansainvälisen kansanterveyden hätätilan.

Esimakua vallansiirron seurauksista saatiin kesällä 2022, kun WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi vastoin hätäkomitean asiantuntijoiden enemmistön näkemystä. Huolestuttavaksi asian tekee myös se, että mainittujen asiakirjojen hyväksymisen jälkeen WHO:n One Health -periaatteen mukaan hätätila voitaisiin julistaa riippumatta siitä, onko kyseessä ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön vaikuttava olosuhde. 

Kansalaisen näkökulmasta mainittujen asiakirjojen hyväksyminen johtaisi perus- ja ihmisoikeuksien – kuten kehollisen itsemääräämisoikeuden, liikkumisvapauden ja sananvapauden – merkittävään heikkenemiseen. WHO saisi vallan muun muassa jäljittää tartunnan saaneita sekä määrätä karanteenista, annettavasta hoidosta ja eristyksestä. WHO:lla olisi myös valta määritellä, mikä kulloinkin on disinformaatiota. Tämä tarkoittaa normaalin kriittisen keskustelun tukahduttamista.

Kansainvälisestä terveyssäännöstöstä ollaan korvaamassa kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen lähinnä termillä ’tasapuolisuus’, joka näkyy muun muassa kaikkia koskevana tietosuojan kaventumisena ja pakollisena lääkityksenä. Lääketurvallisuuden – ja sitä kautta kansalaisten terveyden – kannalta huolestuttavaa on se, että allekirjoittamalla mainitut asiakirjat jäsenvaltiot sitoutuisivat nopeuttamaan pandemianhallintaan liittyvien tuotteiden lupien myöntämistä ja hyväksymistä hätätilanteissa käytettäväksi. Myös kansalaisten terveys sekä perus- ja ihmisoikeudet ovat siten jäämässä taloudellisten intressien jalkoihin.

WHO:n ylin päättävä elin, Maailman terveyskokous kokoontuu Genevessä 21.5.2023 keskustelemaan pandemiasopimuksesta ja ehdotetuista muutoksista kansainväliseen terveyssäännöstöön. Vaikka asia koskettaa merkittävästi jokaisen kansalaisen elämää, Suomessa asiasta on käyty mitätöntä kansalaiskeskustelua.

Suomen itsenäisyyden ja kansan hyvinvoinnin näkökulmasta ratkaisu vaikuttaa kuitenkin selvältä: Suomen ei tule luovuttaa kansallista päätösvaltaa ja kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia merkittäviin eturistiriitoihin ajautuneen WHO:n käsiin sitoutumalla kyseisiin kansainvälisiin asiakirjoihin.

9.5.2023

Vapauden liiton puoluehallitus

Lisätietoja

 1. Vaughan, J. Mogedal, S. Kruse, S. Lee, K. Walt, G. de Wilde, K. Financing the World Health Organisation: global importance of extrabudgetary funds. Health Policy 1996, 35: 229-245.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10157400/
 2. Iwunna, O. Kennedy, J. Harmer, A. Flexibly funding WHO? An analysis of its donor’s voluntary contributions. BMJ Global Health 2023, 8. https://gh.bmj.com/content/8/4/e011232
 3. World Health Organization. Our contributors. https://www.who.int/about/funding/contributors
 4. World Health Organization. Budget implementation summary. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-mtr/budget-summary-details
 5. Gavi. The Bill & Melinda Gates Foundation. https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/bill-melinda-gates-foundation
 6. Bill & Melinda Gates Foundation. Committed grants. https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=5&q=world%20health%20organization
 7. World Council for Health. Rejecting monopoly power over public health. On the proposed IHR (2005) amendments and WHO pandemic treaty. https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf
 8. CNBC. Bill Gates: My ’best investment’ turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit. https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html
 9. World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009a. https://web.archive.org/web/20090503221306/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
 10. World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009b. https://web.archive.org/web/20090505221413/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
 11. World Health Organization. Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf
 12. World Health Organization. Article-by-article compliation of proposed amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
 13. Al Jazeera. WHO declares monkeypox a global emergency amid surge in cases. https://www.aljazeera.com/news/2022/7/23/world-health-organisation-declares-monkeypox-a-global-emergency
 14. World Health Organization. WHO director-general declares the ongoing monkeypox outbreak a Public Health Emergency of International Concern. https://www.who.int/europe/news/item/23-07-2022-who-director-general-declares-the-ongoing-monkeypox-outbreak-a-public-health-event-of-international-concern
 15. World Health Organization. Provisional WGIHR timeline 2022-2024. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_4-en.pdf

Samankaltaiset artikkelit