Eduskunnan etukäteispäätös NATO:sta on oireilua

Eduskunnan päätös hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys pöytälaatikkoon on yksi häpeällisimpiä ja arvottomimpia, omaa historiaamme kunnioittamattomimpia sekä kansanvaltaa ja perustuslakia halveksivimpia päätöksiä, mitä Suomen eduskunnan historiassa on koskaan tehty.

Toisin kuin istuvat kansanedustajat ja muut eduskuntapuolueiden edustajat todennäköisesti vaalikentillä selittävät, asia ei ole vielä loppuun käsitelty.

Turkin ja Unkarin ratifioinnit eivät ole varmoja. Perustuslain mukaan lain voimaantulon on aina käytävä laista ilmi. Nato-lain voimaantulo riippuu valtioneuvoston asetuksesta, jota hallitus ei voi antaa ennen näitä ratifiointeja.

Suomen kansa on vuonna 2019 valinnut eduskuntaan Ylen vaalikoneesta kerättyjen tietojen perusteella peräti 148 kansanedustajaa, joiden mielestä Nato-jäsenyys ei vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Nyt sama eduskunta äänesti 184-7 Nato-jäsenyyden puolesta.

Nato-kriittisen kansan vuonna 2019 antamilla äänillä päätettiin siis nyt jäsenyyden puolesta. Mahdollisuus oman äänen perumiseen – edustajan toimiessa tavalla, joka ei äänestäjää enää tyydytä – tulisi tällaisissa tilanteissa tarpeeseen.

Tässä EU-jäsenyyden ja markan hävittämisen jälkeen maamme tärkeimmässä päätöksessä “demokraattinen” Suomi ei millään luotettavalla tavalla selvittänyt kansan tahtoa asiaan. Eduskunta sivuutti kylmästi myös NATO-kansanäänestystä vaativan kansalaisaloitteen, joka keräsi nopeasti melkein 80 000 allekirjoitusta. Omia asemiaan suojelevat kansanedustajat pelkäävät kunnollista kansalaiskeskustelua ja jopa rehtejä eduskuntavaaleja.

Onkin absurdia, että Suomen Nato-kriittinen kansa on joutunut panemaan toivonsa Unkarin pääministeri Victor Orbániin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğaniin tullakseen kuulluksi omaa maataan koskevassa asiassa.

Se, että valtiojohdossa kansan kannatusta NATO-jäsenhakemukselle pidettiin samaan aikaan mielipidemittausten perusteella täysin selvänä, mutta sitä ei siitä huolimatta uskallettu tai haluttu altistaa kansanäänestykselle vuosikymmenten lupauksista huolimatta, on oireellista. Ryhmäkuri, uhkailu, kiristys tai lahjonta tulevat ensimmäisinä mieleen pohdittaessa potentiaalisia taudinaiheuttajia.

Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä päättämiseksi Vapauden liitto vaatii kansanäänestystä, jossa liittymisen taakse on saatava vähintään 2/3 enemmistö. Perustelemme vaatimustamme sillä, että kyseessä olisi aivan olennaisesti Suomen kansainvälistä asemaa muuttava sopimus, jossa Suomi sitoutettaisiin antamaan turvatakuita kymmenille maille, mm. Baltian maille ja Turkille. Lisäksi myös NATO vaatii sen jäseniksi hakevien maiden kansoilta laajan tuen ja tätä tukea ei siis ole millään luotettavalla tavalla Suomessa mitattu. Kansanäänestyksessä päätös saisi itselleen aikaa kestävän legitimiteetin, joka on tärkeää mm. yhteiskuntarauhan kannalta.

Vapauden liitto on yksiselitteisesti Suomen sotilaallista liittoutumista vastaan, sillä puolueettomuuspolitiikka ja sen mahdollistama aktiivinen rauhandiplomatia mahdollistaisivat Suomelle huomattavasti suuremman ja positiivisemman roolin kansainvälisessä politiikassa kuin NATO-jäsenyys, joka viimekädessä pakottaa meidät palvelemaan USA:n geopoliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia etuja omiemme sijasta.

Vapauden liiton puoluehallitus

Samankaltaiset artikkelit