Arvoisa puheenjohtaja, hyvät maakuntavaltuutetut

Pohjois-Pohjanmaan liitto eli maakuntaliitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. Maakunnan liitto on alueensa merkittävin edunvalvoja ja siitä kunnat maksavat liitolle. Maksuosuutta ollaan nyt myös korottamassa neljällä prosentilla.

Liittojen toimenkuvaan kuuluu alueiden kehittämisen ja maakuntakaavoituksen lisäksi vastata EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja niiden täytäntöönpanosta. Olemme tilanteessa, että liiton perustehtävä on notkahtanut osittain väärille urille. Sen sijaan, että kunnat yhteistyössä määrittelisivät, mikä on kunnille ja maakunnalle hyödyksi ja hyväksi, sen määritteleekin nykyisellään EU. Näihin EU:n määrittelemiin ”edistettäviin asioihin” saadaan EU-rahaa ja liitto jakaa sen eteen päin kriteerit täyttäviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin. Millä tavalla tämä edistää alueen luontaisia vahvuuksia tai mahdollisuuksia tai ajaa kuntien etua? Saavatko kunnat jatkossa vastinetta nostettavalle jäsenmaksulleen? Jokainen meistä tietää, että erilaisia hankkeita tehtaillaan osittain myös puhtaasti rahanpersolla, koska kuntien taloustilanne ei ole häävi. Ollaan siis tietynlaisessa riippuvuussuhteessa EU:n rahanjakoon, joka häpeilemättä käyttää sitä hyväkseen. Voidaankin sanoa, että tältä osin liitto on välikätenä ajamassa EU:n etua, sen vihreää siirtymää ja siinä samalla uutta maailmanjärjestystä. Priimusmoottorina toimii World Economic Forum eli Maailman talousfoorumi, jonka tavoitteena on yksi maailmanhallitus ja sitä kautta ihmisten hallinta sekä täydellinen kontrolli.

Tämä uusi maailmanjärjestys esiintyy enenevissä määrin johtavien poliitikkojen ja muiden merkittävien henkilöiden puheissa ja tavoitteissa. Yksi työkalu, ehkä jopa tärkein, tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vihreä siirtymä erilaisten toimenpiteiden vauhdittamana. Puhutaan ilmastonmuutoksesta, sen torjunnasta, grean dealistä, hiilineutraalisuudesta ja niin edelleen. Tämä talousarvio, kuten monet muutkin liiton erilaiset ohjelmat ja strategiat -esimerkiksi ilmastotiekartta ja maakuntaohjelma- sisältää suurelta osin vihreää siirtymää, jonka vaikutukset kansalaisille on kouriintuntuvasti jo koettavissa esimerkiksi energian hinnan hurjina nousuina. Vaikutukset yrityksiin, kotitalouksiin ja kuntiin ovat halvaannuttavat.

Maaseudulla, jota meidän Pohjois-Pohjanmaan alue suurelta osin on, ollaan elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet ajamassa alas nopeaa vauhtia ja ihmiset pyritäänkin olosuhteiden pakosta saamaan muuttamaan kaupunkeihin. Suomessa harjoitetun aluepolitiikan on nähty 2000 -luvulla kehittyneen kohti metropoleja painottavaa näkökulmaa.

Talousarvioluonnoksessa puhutaan monenlaisista älykkäistä ratkaisuista: esimerkiksi älykkäästä erikoistumisesta, yrittämisestä, liikenteestä ja elintarviketaloudesta. Älykäs elintarviketalous tarkoittaa muun muassa karjataloudesta luopumista. Eli maatalouden alasajoa. Älykäs elintarviketuotanto käsitteenä tarkoittaa muun muassa siirtymistä kasvisruokapainotteiseen ruokavalioon, jossa hyönteiset näyttelevät omaa osuuttaan samoin se tarkoittaa laboratorioissa tuotettua keinolihaa. Tämä on solubiologiaa.

Huoltovarmuutemme energian suhteen on turpeen osalta ajettu alas, tilalle on tullut – ja on tulossa hurjasti lisää- tehotonta ja kallista sattumasähköä -tuulivoimaa, maatalouden alasajo on hurjassa vauhdissa parasta aikaa ja metsätaloutta tullaan säätelemään raskaasti ennallistamisasetuksen myötä. Tämä ei käy minulle, se ei käy Vapauden liitolle, sen ei tulisi käydä tässä salissa kenellekään.

Tässä samassa yhteydessä esitän, että talousarvio hylätään toiminnan tavoitteiden osalta niiltä osin, kuin se käsittelee vihreää siirtymää, hiilineutraaliutta, green dealiä, kaksoissiirtymää, tuulivoimatuotannon edistämistä ja erilaisia älykkäitä osa-alueita, kuten älykäs elintarviketalous. Näiden tilalle tulee kirjata maakunnan luontaisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien edistäminen, joihin kuuluu turvetuotannon ja maatalouden toimintamahdollisuuksien palauttaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen, edelleen voimassa olevan Hanhikiven alueen ydinvoimalan rakentamisen edistäminen ja näin ollen vakaan ja varman energiansaannin turvaaminen. Samoin liiton tulee tehdä periksiantamatonta vaikuttamistyötä, että metsätalousasioissa päätösvalta on vain ja ainoastaan kansallisissa käsissä ja nimenomaan maanomistajan päätösvallan alla. Edunvalvontatyöhön kuuluu myös kaikin keinoin mahdollistaa asuminen, eläminen, liikkuminen, yrittäminen ja työnteko kaupunkien ulkopuolella jatkossakin. Nämä edellä mainitut tulee sisällyttää toiminnan tavoitteisiin.

Lämmin kiitos.

Mirka Väyrynen
Vapauden liitto

Samankaltaiset artikkelit