Vapauden liitto.

Poliisihallitus on myöntänyt Vapauden liitolle rahankeräysluvan. Nyt voit tukea puoluetta tai sen ehdokkaita. Voit tukea ehdokkaita myös suoraan ottamalla heihin yhteyttä.

Rahankeräysluvan tiedot:

Rahankeräyksen järjestäjä: Vapauden liitto r.p., Antinkatu 3 D, 7. krs, 00100 Helsinki
Keräysluvan myöntäjä ja lupanumero: Poliisihallitus, RA/2022/1544
Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään puolueen ja sen ehdokkaiden yleisten vaalien vaalikampanjoiden tukemiseen, esimerkiksi mediamainontaan. Varoja voidaan käyttää myös puolueen ja sen jäsenyhdistysten hankkeiden tukemiseen. Varoilla tuettavia hankkeita ovat ovat puolueen ja sen jäsenyhdistysten toteuttamat julkisuuskampanjat ja yksittäiset yleisötapahtumat, joissa tuodaan esille puolueen tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää tiedotus- ja koulutustoimintaan.

Lahjoita-sivulle tästä linkistä: https://vapaudenliitto.fi/lahjoita/

Samankaltaiset artikkelit