Ulkoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausuntopyynnön diaarinumero on: VN/21891/2022. Vapauden liiton puoluehallitus on antanut tässä kerrotun lausunnon.

Vapauden liitto on kategorisesti NATO-jäsenyyttä vastaan

Suomen NATO-jäsenyyttä ajavat voimat väittävät, että Suomen kohdalla Ukrainan sota “muutti kaiken”, vaikka se ei tosiasiassa historian pitkässä juoksussa muuttanut mitään. Ukrainan sota on historiallisesti katsoen osa vuosisataista jatkumoa suurvaltojen välisessä kamppailussa vallasta.

Suomelle olisi viisainta ja oman etumme mukaista pysyä tämän suurvaltakamppailun ulkopuolella ja palata takaisin itsenäiseksi ja puolueettomaksi valtioksi, joka on kansainvälisessä politiikassa rauhandiplomatian ja rauhanturvaamisen asialla, vieraisiin sotiin ja sotilasliittoihin osallistumisen sijasta.

On huomattava, että EU:n ja NATO:n jäsenenä Suomi on pakotettu harjoittamaan puolueellista ja yksisilmäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jossa maailmaa tarkastellaan vahvojen kaksoisstandardien lävitse. Nämä kaksoisstandardit eivät palvele Suomen kansallista etua missään tilanteessa eivätkä varsinkaan nykyisessä nopeasti ja arvaamattomasti muuttuvassa maailmassa, jossa suurvaltojen voimasuhteet voivat muuttua äkistikin.

Sen sijaan johdonmukainen puolueettomuus palvelee Suomea parhaiten kaikissa oloissa ja sen arvo on erityisen suuri juuri levottomina maailmanaikoina, kun kansainvälisissä suhteissa tapahtuu rajuja muutoksia.

Vapauden liitto on äärimmäisen huolestunut siitä, että Suomenkin kohdalla toteutetaan vieraiden valtojen ohjaamana omanlaistansa “ukrainasaatiota”, jolla Suomen ja Venäjän välit kiristetään äärimmilleen ja pilataan pitkäksi aikaa vain siksi, että alamme NATO-jäsenyyden myötä avoimesti toisten suurvaltojen asiamiehiksi. Näin meille on valitettavasti käymässä, kun Suomen itärajalle puuhataan raja-aitaa ja Suomen maaperälle pyritään tuomaan NATO:n myötä vieraita joukkoja, sotilastukikohtia sekä jopa ydinaseita entisestäänkin kiristämään äärimmäisen jännittynyttä Euroopan turvallisuustilannetta.

Suomea ajetaan näin vaaralliseen asemaan läntisten suurvaltojen keihäänkärjeksi Venäjää vastaan ja tämän meille monin tavoin vahingollisen aseman välttäminen tulisikin olla yksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme kulmakivistä sen sijasta, että hakeudumme siihen itse.

On myös huomattava, että jäsenhakemuksen jättäminen sotilasliittoon on niin suuri ja perustavanlaatuinen asia Suomelle, että kannatus sen jättämiselle olisi pitänyt selvittää kansanäänestyksellä ennen kuin mitään jäsenhakemusta edes olisi pitänyt jättää.

Myös presidentti Sauli Niinistö on selvästi todennut kansanäänestyksen välttämättömyyden NATO-asiassa useissa eri yhteyksissä. Hän on myös sanonut, että millään gallupilla asiaa ei voida oikeuttaa, koska NATO-jäsenyys on niin suuri ja ratkaiseva asia suomalaisille, että sitä ei voi legitimoida ilman kansanäänestystä.

Silti juuri hänen johdollaan ollaan nyt toimimassa toisin ja presidentti Niinistö onkin omien lupauksiensa vastaisesti ajamassa Suomea NATO:n jäseneksi hämärän gallupin perusteella. Olemme siis kornissa tilanteessa, jossa presidentti, joka siis johtaa Suomen ulkopolitiikkaa, on todennut etteivät Suomen nykyisen NATO-jäsenhakemuksen perusteet ole legitiimit.
NATO-jäsenhakemus on siis tästäkin syystä vedettävä pois ja asiasta on järjestettävä kansanäänestys.

Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä päättämiseksi vaadimme kansanäänestystä, jossa jäseneksi liittymisen taakse on saatava vähintään 2/3 enemmistö. Perustelemme tätä vaatimusta sillä, että kyseessä olisi aivan olennaisesti Suomen kansainvälistä asemaa muuttava sopimus, jossa sitoutuisimme antamaan turvatakuita kymmenille maille, mm. Baltian maille ja Turkille. Lisäksi myös NATO vaatii sen jäseniksi hakevien maiden kansoilta laajan tuen ja tätä tukea ei siis ole millään luotettavalla tavalla Suomessa mitattu.

Kansanäänestys tulisi järjestää ennen mahdollista jäsenyyshakemusta. Vaadimme myös, että NATO-jäsenyyttä koskevalle yhteiskunnalliselle keskustelulle pitäisi varata puoli vuotta aikaa ennen kansanäänestystä. Samalla pitäisi turvata se, että molemmille näkökannoille annetaan tasapuoliset mahdollisuudet esittää perustelujaan.

Muussa tapauksessa NATO-jäsenhakemusta ei voi pitää legitiiminä ja aitona Suomen kansan tahdon ilmaisuna.

Vapauden liiton puoluehallitus

Samankaltaiset artikkelit