Onko käynnissä laajamittainen hyvinvointiyhteiskunnan alasajo?

Sivistyneen hyvinvointivaltion mittana on yleisesti pidetty sitä, kuinka hyvin valtion heikkoosaisimmat tulevat toimeen. Suomen nykyhallitus leikkaa mm. asumistukia ja poistaa työttömyystuesta lapsikorotukset. Alentuneet ja poistuneet tuet tulevat näkymään mm. muuttopaineina pienempiin ja halvempiin asuntoihin, leipäjonojen kasvamisena sekä luokkaerojen ja alueellisen eriarvoistumisen lisääntymisenä. Kansalaisten käytettävissä oleva rahamäärä pienenenee nyt samaan aikaan kun elinkustannusten, kuten sähkön, ruoan, asumisen ja polttoaineiden hinnat ovat voimakkaasti nousseet. Kun katsomme suomalaisten syntyvyyden laskua sekä jatkuvasti lisääntyvän maahanmuuton myötä tapahtuvaa väestönvaihtoa, on selvää, että sosiaalipolitiikan toimien pitäisi ennemminkin voimakkaasti tukea suomalaisia perheitä niin, että suomalaisten lapsiperheiden asema kohenee ja syntyvyys saataisiin nousemaan.

Suomen kerrotaan olevan maailman onnellisin maa ja varakas maa, jolla riittää rahaa mm. olla Euroopan Unionin jäsenenä nettomaksajan roolissa ja avustaa monia kehittymässä olevia maita ja kehitysmaita monin eri tavoin. Onko todella niin, että Suomella on varaa kaikkeen, kun Suomen omat kansalaiset joutuvat jatkuvasti tinkimään lisää omasta toimeentulostaan, kansalaisten jo ennestään pienestä toimeentulosta leikataan ja osa joutuu lähtemään kodeistaan? Suomen presidentti Alexander Stubb on allekirjoittanut sopimuksen, jossa luvataan rahallisesti tukea Ukrainaa pitkäaikaisesti (kymmenen vuotta) monin eri tavoin, kuten avustamalla suoraan rahallisesti. Suomi tukee Ukrainaa myös Euroopan unionin kanssa yhteisesti, mm. helmikuussa 2024 Euroopan Unionin kaikki jäsenmaat hyväksyivät tukipaketin Ukrainaan, jonka arvo on yhteensä 50 miljardia euroa.

Orpon hallitus etsii myös keinoja luoda yleistukimallia Suomeen. Tällaisten perustulomallien riskit on arvioitava huolellisesti varsinkin, jos vaarana on, että perustulo voidaan muuttaa vastikkeelliseksi halpatyömalliksi luomalla uutta, modernia orjuutta tai sen avulla voitaisiin puuttua keholliseen itsemääräämisoikeuteen. Vastikkeeton perusturvamalli voidaan muuttaa yhdellä päätöksellä vastikkeelliseksi. Vaarana onkin, että universaali perustulo toimisi välineenä globalismin päämäärien toteuttamiseen matkalla kohti Maailman Talousfoorumin ajamaa suurta nollausta.

Irti EU:sta ja sosiaaliturva kansalaisperusteiseksi

Euron käyttöönotto on haitannut Suomen itsenäistä taloudenhoitoa. Suomi pääsee eroon eurosta ja saa markkansa takaisin vain eroamalla Euroopan unionista. Suomi on myös EU-jäsenyyden myötä sitoutunut jäsenmaksujen lisäksi maksamaan erilaisia muita maksuja ja luovuttamaan tullimaksunsa EU:lle. Näiden lisäksi Suomi on sitoutunut erilaisiin yhteisvelkoihin EU:n kanssa. Euroopan Unionissa kaavaillaan jo myös täysin uusia rahastoja, kuten suvereniteettirahastoa, jolla mm. tuettaisiin ns. ”vihreän teknologian” käyttöönottoa. Vapauden liitto ajaa eroa EU:sta sekä eurosta ja yksi syy on myös se, että Suomella ei ole näihin varaa. Käytännössä Suomi siis kipeästi tarvitsee EU-eroa saadakseen hoidettua oman maansa asiat kuntoon.

Toimeentulon vähimmäistaso on turvattu Suomen perustuslaissa ”jokaiselle”. Suomeen muutti Suomen kansallisen tilastoviraston mukaan vuonna 2023 yhteensä 71 918 ihmistä, joista mm. ukrainalaisia oli 18 293. Suomen hyvä sosiaaliturvan taso on varmasti ollut yksi tekijä, joka on houkutellut maahanmuuttajia Suomeen. Pitäisikö Suomessa korkein mahdollinen sosiaaliturvan taso turvata vain Suomen kansalaisille, niin että perustuslaissa mainittu ”jokainen” tarkoittaa jokaista Suomen kansalaista, eikä niin, että se voi tarkoittaa jokaista maailman ihmistä, joka vain syystä tai toisesta on päätynyt Suomeen. Siitä kuinka maahanmuuttajien sosiaaliturva eriytetään, tulisi käydä avoin keskustelu. Jotta Suomi saisi takaisin menettämänsä itsenäisyyden ja täyden oman päätäntävallan myös maahanmuuttoon liittyviin asioihin, ero EU:sta on ainoa todellinen vaihtoehto nykyisen kehityssuunnan muuttamiseksi.

Koska valtion talous on sellaisessa asemassa, että Suomi jatkuvasti velkaantuu lisää, monet Suomen kansalaiset, etenkin heikoimmassa asemassa olevat joutuvat jatkuvasti tinkimään omasta toimeentulostaan, täytyy tehdä johtopäätöksiä. Suomen on otettava järki käteen ja asetettava rajat maahanmuuton tukemiseen ja täyden sosiaaliturvan takaamiseen kaikille Suomeen tulijoille ja rahan lahjoittamiseen ulkomaille eri kohteisiin sekä luovuttava yhä kalliimmaksi käyvästä EU:n jäsenyydestä. Samoin Suomella olisi EU_eron myötä mahdollisuus taas taata itselleen vapaus päättää omasta rahapolitiikasta; siis luovuttava eurosta ja ottaa takaisin käyttöön Suomen oma valuutta eli markka.

Vapauden liiton puoluehallitus

Samankaltaiset artikkelit