Vapauden liitto poliittisen syrjinnän kohteena

Kansalaistoiminnankeskus Matara irtisanoi vailla ennakkovaroitusta Vapauden liiton kanssa solmimansa sopimuksen kokoustilojen käyttöoikeudesta. Matara yhdessä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n hallituksen kanssa päätti kokouksessaan 29.8.2022 Vapauden liiton toiminnan olevan arvojensa vastaista.

KYTin hallituksessa istuu kansanedustaja Riitta Mäkinen, jonka edustama puolue SDP on tiettävästi saanut käyttää tiloja omiin tarkoituksiinsa. Mataraa on rahoittamassa STM ja toimintaa tukee myös Jyväskylän kaupunki.

Vapauden liitto saa muutoksia aikaan jo ennen varsinaisia vaaleja, sillä välittömästi sopimuksen purkamisen jälkeen KYTin sivuille ilmestyi tiedote, jonka voisi nähdä vastauksena kysymykseen ”Miksi Vapauden liiton tilaisuus kiellettiin?”

Tässä ote tekstistä:

”KYTin hallinnoimia tiloja ei anneta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai sitä loukkaavien järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen käyttöön. KYTillä on oikeus olla luovuttamatta hallinnoimiaan tiloja toimintaan, joka on loukkaavaa, epäeettistä tai muutoin vastoin hyviä tapoja.”

Vapauden liiton keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, yksilönvapaus sekä eettinen toiminta. Vapauden liitto ei tue rotusyrjintää vaan kannattaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua ja noudattaa perustuslakia, jossa oikeus sanan- ja mielipiteenvapauteen sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen on taattu.

Päätös puolueen toiminnan estämisestä Mataran tiloissa on kuin tuulta purjeisiin Vapauden liitolle, jonka päämääränä on taata yhtäläiset oikeudet myös heille, jotka eivät mahdu kulloisenkin totuuskomission luomiin ahtaisiin raameihin, mutta jotka silti toimivat Suomen lain puitteissa oman moraalikäsityksensä velvoittamana.

Päivitys ma 5.9.2022

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallitus on 5.9.2022 kokouksessaan perunut tilavarauksien perumisensa, eli Vapauden liittoon kohdistettu syrjintä on loppunut. Katsomme asian loppuun käsitellyksi, emmekä esimerkiksi hae asiasta korvauksia.

Samankaltaiset artikkelit