Vapauden liiton puoluehallitus on nimennyt Annukka Talvitien sitoutumattomaksi ehdokkaaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin Vaasan vaalipiiriin. Tervetuloa mukaan Vapauden liiton toimintaan ja kansanedustajaehdokkaaksi!


Suomalaisten asialla

Yhteiskunnan tulisi tukea ja mahdollistaa ihmisten omaa kykyä parantaa hyvinvointiaan ja päästä myös vaikuttamaan paremmin itseä koskeviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Mitä kauemmas valta ja päätökset viedään ihmisistä sitä vaikeampi ihmisten on vaikuttaa omaa arkea koskeviin kysymyksiin ja ylipäätään ymmärtää poliittisia päätöksiä. Päättäjien tehtävä on edustaa kansaa, tuoda päätöksenteko lähelle kansaa ja ennen kaikkea ajaa oman kansan etua kaikissa asioissa. Päätöksenteon ja valtion rahan käytön tulee olla täysin avointa ja läpinäkyvää. Päätöksenteko ei voi olla suljetuissa kabineteissa tehtyjä sopimuksia, sillä ilman avoimuutta ei ole rehellistä päätöksentekoa ja rahan käyttöä.  

Omia vaaliteemoja ovat kotimaisen yrittäjyyden ja ruoantuotannon arvostuksen ja kannattavuuden parantaminen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valtion kontrolloinnin, byrokratian ja liian suuren julkisen sektorin vähentäminen, vapaus kaikissa muodoissa, oikeudenmukaisuus, totuus, avoimuus ja läpinäkyvyys.  

EU ei palvele suomalaisia, joten EU:sta on irrottauduttava, koska se vie päätöksenteon kauas kansasta ja mahdollistaa päätökset, jotka heikentävät suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaiset eivät ole hyötyneet EU-jäsenyydestä vaan päinvastoin suomalaiset ovat joutuneet ulkoistamaan itseä koskevan päätöksen teon kauas Eurooppaan, jonka myötä päätökset hyödyttävät enemmän muita tahoja kuin suomalaisia. Myös päätöksenteon erkaantuessa kansasta mahdollisuudet poliittiseen korruptioon ovat kasvaneet huomattavasti. Vapaakauppa- ja talouskumppanuussopimukset riittävät siihen, että suomalainen vienti pysyy vahvana. Suomen tulee pysyä itsenäisenä ja puolueettomana valtiona, jolloin voimme pysyä erossa konflikteista ja oikeasti omistaa oman yhteiskuntamme, päätöksentekomme ja omat luonnonvaramme. 

Ihmiset ovat kykeneväisiä tekemään itse päätöksiä omasta elämästään, joten valtion kontrollia on vähennettävä ja ihmisille itselleen on annettava enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia huolehtia omasta elämästä ja siihen liittyvistä päätöksistä. Kansanedustajien tehtävä on tukea omia kansalaisiaan ja huolehtia, että jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään. Hyvää elämää ei saada sillä, että ihmisistä tehdään riippuvaisia valtiosta. 

Suomalaiset eivät voi elättää ja pelastaa koko maailmaa, jos he eivät ensin huolehdi itsestään. Kuten sanotaan, happinaamari on aina ensin laitettava itselle. Oma kansa siis aina ensin, koska tyhjästä rahakirstusta ei ole paljon jaettavaa. Suomalaisia ei tule alistaa korkeille veroille siksi, että muut eivät osaa hoitaa talouttaan. Suomalaisilla on vasta sitten jotain annettavaa muille, kun oma talous ja hyvinvointi ovat kunnossa ja tasapainossa. 

Tässä ajassa tarvitaan yhtenäistä kansaa, johon ei kuulu kansan vastakkainasettelu päättäjien ja median toimesta, vallan ja rahan keskittäminen vain harvoille, sananvapauteen puuttuminen tai perustuslain ohittaminen. Sananvapaus ja perustuslaki ovat luotu kansalaisten suojaksi. 

Jokaista ihmistä tarvitaan ja jokainen ihminen on tärkeä. Jokaisella ihmisellä on myös syntymäoikeus perusoikeuksiin, vapauteen ja hyvään elämään. 

Annukka Talvitie

Somekanavat:
Twitter: https://twitter.com/annukkatalvitie
Instagram: https://www.instagram.com/ihmiskokemus/
Facebook: https://www.facebook.com/annukkata/
LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/annukka-talvitie

Annukka Talvitie, 40-vuotias hyvinvointialan yrittäjä ja yhden pojan äiti, joka asuu nykyisin Seinäjoella. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olen toiminut markkinointitehtävissä parikymmentä vuotta, tehnyt uran urheilijana ja asunut ympäri Suomea. Olen syntynyt ja kasvanut maalaisympäristössä Alajärvellä. Ehdokkaaksi päätin lähteä, koska itselle tärkeää on vapaus ja lasten tulevaisuus sekä se, että näin minulla on mahdollisuus antaa oma panokseni tämän yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Mielipiteeni ovat aina omiani.    

Samankaltaiset artikkelit