KUKA OLEN?

Olen 37-vuotias Kirkkonummelainen yrittäjä, kunnanvaltuutettu, maakuntavaltuutettu, Kirkkonummen Vapauden liitto ry:n sihteeri ja varapuheenjohtaja ja ehkä tärkeimpänä luottamustoimena haluan mainita roolini nappulaliigan valmentajana, joukkueessa jossa 6-vuotias poikani harrastaa jalkapalloa. Viimeiset 8 vuotta olen työskennellyt monipuolisesti energiatehokkuushankkeiden sekä erityisesti aurinkosähköprojektien parissa, ja työni aurinkoenergian kanssa jatkuu edelleen.

Vaiherikkaan nuoruuteni jälkeen asetuin aloilleni Kirkkonummen Veikkolaan perheeni kanssa, johon kuuluu puolisoni lisäksi 3 lasta, 3 koiraa ja kissa. Veikkolassa arvostamme omaa rauhaa, turvallista kylää ja luonnonläheisyyttä. Puolustan pientalorakentamista sekä yksityisautoilua ja vastustan vihervasemmistolaista ajattelua mm. rakentamisen tiivistämisestä ja pienistä kaupunkikeskuksista sekä vapaan liikkumisen rajoittamisesta ja liikenteen lisäverotuksesta.

Olen useissa, sekä erikoisissa liemissä elämäni aikana keitetty ja aina uskaltanut hypätä tuntemattomaan. Olen vastuuta ja työtä pelkäämätön enkä säikähdä juuri mitään. Olen syntynyt fyysisesti rajoittuneena, ja kärsinyt siitä tavalla tai toisella koko elämäni joten en myöskään ihan pienestä valita, ja koen että kaikki vaikeudet ja tehdyt virheet elämässäni ovat opettaneet sekä kasvattaneet minua vain vahvemmaksi.

En suvaitse kiusaamista, ihmisten enkä julksen sektorin hyväksikäyttämistä kuten en politiikassa myöskään uhkarohkeaa sinisilmäisyyttä ja naiiviutta. Pyrin itse kohtaamaan asiat aina objektiivisesti, vaikka inhimillisyyteni vuoksi joudun toisinaan itseäni asiasta muistuttamaan ja suhtautumistani asioihin korjaamaan. Vaikka olen kannoissani melko jyrkkä, kykenen kuitenkin kuuntelemaan ja hyvin perusteltuna myös kantojani muuttamaan.

POLIITTINEN TAIVAL

Havahduin lopullisesti vuoden 2019 loppupuolella siihen että Suomen poliittinen kurssi oli pahasti hukassa ja karille ajautumassa – jotain oli nyt tehtävä. Hyvinvointimme, itsemääräämisoikeutemme, vapautemme ja tulevaisuutemme oli vakavasti uhattuna ja itsenäisyyttämme oltiin antamassa pois, ilman että yhtä ainoata laukausta olisi ammuttu. Julkinen sektori rypee korruptiossa ja mikään ei eduskuntakausi toisensa jälkeen tunnu muuttuvan kuin huonompaan suuntaan. Koin velvollisuudekseni lähteä mukaan vaikuttamaan lastemme sekä ainoan isänmaamme tulevaisuuteen

”Jotain oli nyt tehtävä.”

ARVOT

Kunnioitan syvästi kristillistä kulttuuriamme, perintöämme sekä kasvatustamme, joka on ollut pohja sivistysvaltiolle ja inhimilliselle sekä oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle jollainen Suomi on ollut. Perintömme on nyt uhattuna ja sitä pyritään uudenlaisen liberaaliglobaalin ajattelun myötä hävittämään kokonaan. Seurauksia saamme lukea otsikoista päivittäin. Tämä huolestuttaa minua ja on yksi merkittävimmistä asioista jonka vuoksi teen politiikkaa. Perinteiset perhearvot, terve ja aito suvaitsevaisuus sekä lähimmäisen hyvä kohtelu kuuluvat perusarvoihini. Tälle arvojen kolminaisuudelle pyrin aina perustamaan omat päätökseni politiikassa kunhan siinä on realismia mukana.

LUONTOARVOT

Olen hyvin eläinrakas, ja aina pyrkinyt elämään luontoa ja ympäristöäni kunnioittaen. Pidän teoriaa ilmastonmuutoksesta, sellaisena kuin sitä meille pyritään esittämään, valheellisena ja siksi epärealistiset ja kunnianhimoiset ilmastonmuutoksen vastaiset toimet koen ihmisille ja luonnolle itselleen haitallisina, ilman todellisia vaikutuksia.

Haluan tuoda poliittisiin ympäristötekoihin realismia ja maalaisjärkeä sekä sallia ilmastokeskustelulle terveen tieteelle ominaisen keskustelun ilmapiirin.

TALOUS

Suomen taloutta ei saada paranemaan korottamalla olemassa olevia veroja ja keksimällä uusia. Sen sijaan paisunut julkinen sektori ja globaali hyvesignalointi on vienyt Suomen talouden todella huonoon tilaan, ja siksi julkinen sektori on järjesteltävä uudelleen ja kaikki poliittiset nimitykset on purettava ja korvattava siten että valintakriteereinä on vain ja ainoastaan pätevyys. Talouspolitiikassa peilaan ajattelua hyvin usein yritysmaailmaan ja tasapaino saavutetaan vain silloin kun tulot ja menot ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. Väärä suhdehan on se kun menot ovat tuloja suuremmat. Eli sitä mukaa kun Suomen vienti ja tulot supistuvat, tulisi julkisia menoja myös supistaa. Samoin kaiken kehitysavun tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta tulee tarkastella hyvin kriittisesti. Tällä hetkellä Suomi antaa velkarahaa ulkomaille pelkästä antamisen ilosta ja siitä että se pyrkii paistattelemaan itse kehitetyn sädekehänsä alla ja keskittyy kaiken omalle kansalleen tärkeiden ja vitaalien asioiden sijaan sen sädekehän kiillottamiseen. Tämä on väärin suomalaisia kohtaan.

EU jäsenyyden kannattavuuden arvioinnissa Suomi on myös ajanut metsään. Liittovaltiot ja unionit toisaalta ovat hienolta kuulostavia ajatuksia, mutta mitä suurempi julkinen himmeli niin sen enemmän se jättää inhimillistä tuhoa jälkeensä. Kannatan kansallisvaltioita ja kauppasopimuksia, en liittovaltiota. Ja kun ylipaisunut himmeli kääntyy omia lakejaan vastaan, tiedetään että se ei enää ole oikealla tiellä.

Vain historiaa ymmärtämällä voimme ymmärtää nykyhetken.

MAAHANMUUTTO

Kannatan työperäistä maahanmuuttoa, sekä niiden moniosaajien ja huippuluokan ammattilaisten saapumista Suomeen jotka siis maahantulollaan toisivat mukanaan jotain positiivista arvoa. Valitettavasti maahanmuutto- ja veropolitiikkamme pitää huolen siitä että näitä osaajia ei Suomeen ole kaikista kauniista puheista huolimatta saapunut. Sen sijaan julkisen rahan varaan saapuvia passittomia ja tuntemattomia henkilöitä tulee kaiken sen muun edestä jotka tuovat negatiivista arvoa Suomelle. Tilastojen sekä ihan pelkän kulttuurien eron ymmärtämisen kautta on helppo todeta että sosiaalinen maahanmuutto vain ja ainoastaan kuormittaa talouttamme ja heikentää turvallisuuttamme. Toisaalta olen aina sanonut että mikäli joku sanoisi minulle että jos muuttaisin Kirgisiaan ja saisin tekemättä mitään nykyiseen palkkatasoon nähden moninkertaisesti rahaa, olisin laukkujeni kanssa viikon sisällä Kirgisiassa. Maahanmuuton aiheuttamat haitat mahdollistuvat surkean politiikan myötä.

KANSANEDUSTAJAKSI

Tällä hetkellä tärkein tavoitteeni on saada kansalta mandaatti päästä tekemään Suomen kansalle töitä, tittelin mukaisesti. Minusta jokaisen suomalaisen poliitikon ensisijainen tavoite pitäisi olla Suomen itsenäisyyden ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä suomalaisten edun ajaminen. Tärkeimpiä tavoitteitani kansanedustajana tulee olemaan rauhan ylläpitäminen, jakautuneen kansan yhdistäminen, terveydenhuollon resurssien ja laadun parantaminen ja aidosti sosiaaliturvan varassa elävien elämän sekä hyvinvoinnin turvaaminen, koulutuksen tason nostaminen ja henkisen pahoinvoinnin kitkeminen tästä maasta. Kansanedustajana pyrin kaikin keinoin pitämään itsekkyyden kaukana minusta ja perustamaan asioiden valmistelun sekä päätöksenteon tiedolle, yhteistyölle ja totuudelle. Korjataan tämä meidän rikkinäinen maa ensin ja kun meillä on taas varaa auttaa muita, niin autetaan.

POLIITTISET LUOTTAMUSTOIMET

KUNNALLISET LUOTTAMUSTOIMET
Kunnanvaltuutettu Kirkkonummen kunta 2021-2025
Kunnanhallituksen varajäsen 2021-2025
Toimitilapalvelujen lautakunnan jäsen 2021-2025
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan varajäsen 2021-2025
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusautakunnan varajäsen. 2021 – 2025

YLIKUNNALLISET LUOTTAMUSTOIMET
Maakuntavaltuutettu Uudenmaan liitto 2021-2025
MAL2023 työryhmän jäsen 2021-2025

Ystävällisin terveisin

MARTIN HONKANEN

Sähköposti: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/poliitikkohonkanen
Twitter: https://twitter.com/HonkanenMartin
Instagram: https://www.instagram.com/honkanenmartin/

Samankaltaiset artikkelit