Älä anna nimeni johtaa harhaan – olen syntynyt ja kasvanut aikuiseksi Suomessa.

Isäni oli maahanmuuttaja, mutta ymmärsi, miten elää maassa maan tavalla. Ei hän, vapaaehtoisena Kannaksella 1944 sotilaspappina toimiessaan, julistanut Jumalan sanaa unkarinkielellä, vaan suomeksi.

Ihmiskunta ei ole valmis sen tasoiseen yhteistyöhön, jota globalisaatio ihannoi. Kansallisvaltioita tarvitaan, eikä mikään viittaa siihen, että tämä tarve olisi poistumassa. Kansallinen itsemääräämisoikeus on välttämätöntä. EU on jo astunut yli rajan, ja puuttuu yhä useampiin asioihin, jotka sen pitäisi jättää jäsenvaltioidensa omaan hoitoon.

Hyvä yhteiskunta perustuu hyviin arvoihin. Vapauden liitossa ovat arvot kohdallaan.

Isänmaa on maantieteellisen sijainnin lisäksi kielen ja kulttuurin summa.

Suomenkieli on arvo, jonka vaalimiseen pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Englanninkielen syövyttävä tuho on saatava loppumaan. Millä perusteella ”pitkässä juoksussa” olisi jotenkin parempi kuin ”pitkällä tähtäimellä”? Vierasperäisten sanojen ja ilmaisujen viljeleminen on surullinen osoitus terveen kansallisen itsetunnon rappeutumisesta.

Hyvän yhteiskunnan rakenneosia ovat perustoimeentulo, perusturvallisuus, peruskoulutus ja perusterveydenhuolto.

Kaikkia näitä olen halukas ja valmis edistämään toimiessani eduskunnassa.

On kuitenkin vielä jotain muuta, mikä ei hoidu pelkän koulutuksen pohjalta – ei perus- eikä akateemisen. Se on näkemys tulevaisuudesta, kyky valmistautua ennakolta siihen, mihin maailma on menossa.

Hyvän yhteiskunnan lakien laatimisessa ei riitä, että reagoidaan tapahtuneeseen. Lakien on jo ennalta luotava puitteet kehitykselle.

Suomen eduskunnassa on puutetta tietoteknologisesta asiantuntemuksesta. Yritysmaailmassa kehitetään systeemejä, joiden hallinnassa laki laahaa perässä. Minulla on monen vuosikymmenen kokemus tietojärjestelmien sopeuttamisesta ihmisen elämään. Olisi vahinko jättää sitä käyttämättä hyväksi.

Meidän on ratkaistava monia yhteiskunnan muuttumisesta johtuvia ongelmia. Maahanmuutto on yksi niistä, mutta ei välttämättä se pahin. Verotusta on oikaistava. Maaltapako on saatava loppumaan, ja lapset on saatava taas kiinnostumaan lukemisesta.

Kaiken takana on välttämätöntä voida luottaa ihmisen sanaan. Rehellisyys on arvo, jonka vaalimiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vapauden liitto ei anna katteettomia vaalilupauksia. Vapauden liitto on majakka, joka antaa yhteiskunnalle oikean suunnan.

Janos Garam

Samankaltaiset artikkelit