Olen Linda Hagström, 42-vuotias suomenruotsalainen, perusarvoja kunnioittava nainen Kokkolasta.

Tällä hetkellä kouluttaudun tradenomiksi, ja ennen opintojani olen ollut tehdastyössä vuodesta 2003. Toimin aluevaltuutettuna Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja olen kolmen lapsen äiti.

Yhteiskunnan asiat ovat kiinnostaneet minua pitkään. Se suunta, mihin Suomea on oltu viemässä jo hyvin pitkään, herättää huolta. Kun Suomessa alettiin koronatoimien myötä rikkomaan perustuslaissa turvattuja ihmisoikeuksia, heräsi tarve päästä vaikuttamaan asioihin, ja näin politiikan yhtenä keinona siihen.

Pyrin eduskuntaan edustamaan tavallisia ihmisiä. Kuilu päättäjien ja kansalaisten välillä on liian suuri tällä hetkellä. Eduskuntaan tarvitaan ihmisiä, joilla on näkemystä siitä, minkälaista arki on perheellisillä, tavallisilla, työtätekevillä suomalaisilla.

Suomessa työnteon pitäisi aina olla kannattava vaihtoehto. Verorahat tulee ensisijaisesti kohdentaa Suomen kansalaisten hyväksi. Korkeatasoiseen terveydenhuoltoon, ikääntyneiden laadukkaaseen hoivaan, lasten ja nuorten koulutukseen, turvalliseen elinympäristöön sekä muihin yhteiskunnan palveluihin.

Kohdennetaan säästöt seuraavalla kaudella liiallisen byrokratian kitkemiseen, hallintokulujen vähentämiseen, kehitysavun leikkaamiseen ja EU:n kasvattamien maksujen supistamiseen. On aika lopettaa yltiömäinen tuhlaaminen!

Perinnöksi seuraaville sukupolville haluan jättää hyvinvoivan, omavaraisen ja vahvan Suomen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maa- ja metsätalous sekä yrittäminen olisi kannattavaa. Perustason työtä tekevien asema pitäisi vahvistaa. Palkkaus ja verotus sellaiselle tasolle, että työllä saadulla palkalla tulee hyvin toimeen – ja vähän jää itsellekin. Lasten päiväkoti- ja kouluryhmäkokoja tulisi pienentää, sillä se on satsaus tulevaisuuteen. Vanhukset täytyy pystyä hoitamaan laadukkaasti ja inhimillisesti. Meillä on upea luonto, jota kannattaa suojella ja kunnioittaa. Olen vakuuttunut siitä, että meillä suomalaisilla on siihen keinot ja osaaminen olemassa. Realismia ja maalaisjärkeä vihreään ajatteluun.

Kansanedustajan tärkein tehtävä on edustaa kansaa. Tulevaisuutta pitää rakentaa pitkällä tähtäimellä ja maltilla. Tavoitteena Suomen vaurastuminen. Kun päätöksiä tehdään, ne pitäisi tehdä Suomen kansan edun mukaisesti.

Mitt namn är Linda Hagström och är en 42-årig finlandssvensk kvinna från Karleby, som respekterar grundläggande värderingar.

Just nu studerar jag till Tradenom. Innan mina studier arbetade jag inom industribranschen sedan år 2003. Jag är ledamot i välfärdsområdesfullmäktige och trebarnsmamma.

Samhällets frågor har intresserat mig länge, riktningen vart Finland har varit på väg i åratal väcker oro. När de mänskliga rättigheterna som skyddas i grundlagen började kränkas på grund av coronaåtgärderna, uppstod behovet av att få möjlighet att vara med och påverka. Politiken är en alternativ att kunna inverka.

Jag arbetar för att bli vald till riksdagen för att representera vanliga människor. I dagsläget är avståndet mellan beslutsfattare och medborgare för stort. Till riksdagen behövs människor som har en uppfattning om hur vardagen ser ut för familjer och vanliga arbetande finländare.

Arbete och företagsamhet måste vara lönsamt i Finland. Att arbeta skall alltid vara en lönande alternativ. Skattepengarna borde användas i första hand till förmån för finländare. Hög kvalitet på sjukvård, värdefull åldringsvård, skolning för våra barn och unga, en trygg levnadsmiljö och andra samhällstjänster.

Under nästa valperiod borde vi spara genom att minska rejält på byråkratin och administrativa kostnader, skära ner på utvecklingsbistånd och sätta stop på kostnader som EU-medlemskapet för med sig. Det är dags att sluta med extrem slösande av pengar.

Som ett arv för följande generationer vill jag lämna ett välmående, självförsörjande och starkt Finland. I praktiken innebär det att jord- och skogsbruk och företagande måste vara lönsamt. För dem som arbetar på grundnivå borde både lönen och beskattning vara på en sådan nivå att man klarar sig bra och har möjlighet att spara. Mindre gruppstorlekar i dagis- och skolor borde möjliggöras, det är en satsning för framtiden. Åldringsvården borde skötas på ett värdefullt sätt. Vi har en underbar natur som behövs skyddas och respekteras. Jag är övertygad om att vi finländare vet på vilket sätt våra skogar och mark borde vårdas och tas hand om. Realism och sunt förnuft i det gröna tänkandet.

Viktigaste uppgiften för en riksdagsledamot är att representera folket. Framtiden borde byggas på lång sikt och med tålamod, som mål att främja Finlands välstånd. När beslut fattas bör de fattas med tanke på finländares bästa.

Jos haluat olla yhteydessä, tavoitat minut parhaiten sähköpostilla.

Ifall du vill ta kontakt så lyckas det bäst via e-post.

Linda Hagström

[email protected]
Linkit sivustoilleni
Länkar till sociala medier
https://twitter.com/LindaHagstrm2
https://www.facebook.com/Hagstrommer/

Samankaltaiset artikkelit