Vapauden liitto rp.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka rajakriiseineen on umpikuja

Suomen ja Venäjän rajalla käynnissä oleva rajakriisi on suoraa seurausta siitä, että Suomi
on harjoittanut monella tavoin virheellistä ja itselleen vahingollista politiikkaa jo vuosikymmeniä. Tämän vuoksi siirtolaisongelman ratkaisemiseksi on käsillä vain huonoja hätäratkaisuja kuten se, että itäraja on nyt suljettu paperillisilta – siis laillisilta rajanylittäjiltä – mutta paperittomilta ei, mikä on kaiken logiikan vastaista ja rikkoo jo suomalaisten perusoikeuksia.

Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka on pitkälti tunneperäistä sekä perustuu sopimuksiin, jotka ovat kansallisten etujemme vastaisia. Tunneperäisen politiikan vuoksi maahanpyrkiviä paperittomia katsotaan eri silmin riippuen siitä miltä rajalta he maahan tulevat. Itärajalla muutama sata paperitonta maahanpyrkivää saa aikaan kansallisen hätätilan ja puhutaan “hybridioperaatiosta” kun taas toisaalta Ruotsista tulleet kymmenet tuhannet siirtolaiset hiiskutaan hiljaiseksi aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tässä yksisilmäisyydessä ei ole mitään järkeä, sillä paperittomat aiheuttavat yhteiskunnallemme samat vakavat ongelmat ja valtavat kustannukset tulevat he Suomeen sitten Torniosta tai Vaalimaalta. Vapauden liitto siis peräänkuuluttaa tässäkin asiassa realismia eikä tunneperäistä kiihkoilua ja vahingollisia kaksoisstandardeja.

Vapauden liitto ajaa myös itsenäistä ja puolueetonta Suomea, jotka yhdessä mahdollistavat meille kaikkien ulkorajojemme tarkan valvomisen sekä hyvien naapuruussuhteiden rakentamisen ja vaalimisen kaikkiin naapurivaltioihimme. Näin vältymme turhilta selkkauksilta ja pidämme myös huolen siitä, ettei rajavalvonnassa kaikkea huomiota kiinnitetä yhteen ilmansuuntaan samalla kun muiden rajojen annetaan vuotaa kuin seulan.

Kestävän ratkaisun saamiseksi siirtolaisongelmaan Suomen on irtauduttava kaikista sellaisista sopimuksista, jotka estävät meitä päättämästä keitä me otamme Suomeen. Suomen rajat on suljettava paperittomilta maahanpyrkijöiltä ja tässä asiassa on toimittava samoilla standardeilla kaikkiin ilmansuuntiin. Itsenäiselle maalle tämä on helppoa, koska silloin mm. EU:n kautta solmitut sopimukset raukeavat eivät koske enää Suomea ja päätösvalta omiin asioihimme ja rajoihimme palautuu kansalliselle tasolle. Eli nyt ”laillisesta” paperittomien maahantunkeutumisesta on tehtävä laitonta. Turvapaikan saamisen kriteerejä on kiristettävä huomattavasti, jotta saamme ongelman hallintaamme ja pystymme estämään siirtolaisvyöryt maahamme.

Suomi kuuluu suomalaisille eikä siirtolaisille, jotka käyttävät hyväkseen päättäjiemme naiiviutta ja lyhytnäköisyyttä vaikka varoittava esimerkki on niinkin lähellä kuin länsinaapurissamme. Ruotsin tie ei saa olla Suomen tie, sillä Ruotsi on siirtolaisongelmansa kanssa jo umpikujassa. Suomen on siis käännyttävä vielä kun se on mahdollista ja umpikujaan kulkemisen sijasta meidän on tehtävä ulkorajoistamme umpikuja maahan pyrkiville siirtolaisille.

Vapauden liiton puoluehallitus

Samankaltaiset artikkelit