Suomalaista kansanvaltaa ovat samanaikaisesti uhkaamassa monet voimat. Tietysti suurimpana uhkana ovat ns. vanhat valtapuolueet, jotka ovat jo pitkään suhtautuneet kansansuvereniteettiin, eli Suomen perustuslain ydinsisältöön, avoimen halveksivasti.

Vanhat valtapuolueet ovat aktiivisesti, yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä purkaneet suomalaista kansanvaltaa koko EU-jäsenyyden ajan ja rakentaneet tilalle EU:n ylikansallista harvainvaltaa siirtämällä valtaa Brysseliin. Tämän niiden politiikan tuloksena entisestä hyvinvointi-Suomesta on tullut räjähdysmäisesti velkaantuva ja muista jälkeenjäävä alusmaa, jossa on monialaisesti ja yhä pahemmin kriisiytynyt yhteiskunta.

Suomen eduskunnasta onkin askel askeleelta tullut globalistien kumileimasin, joka palvelee vieraita etuja Suomen omien kansallisten etujen sijasta; on siten kyseessä vallansiirto WHO:lle sen terveystyrannian tukemiseksi, USA:n sotilaalliseksi ja geopoliittiseksi moukaksi ryhtyminen, maan suvereniteetin purkaminen EU:n vallan tieltä taikka World Economic Forumin agendan ajaminen, niin Suomen kansan omat edut ja päätösvalta saavat aina väistyä globalistien etujen edestä.

Vapauden liitto on perustettu puolustamaan Suomen itsenäisyyttä tätä jatkuvaa ylikansallisten voimien vyörytystä vastaan, jota nykyinen Suomen poliittis-taloudellinen eliitti tukee. Vapauden liitto tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa Suomen kansan tukea, jotta voimme puolustaa Suomen kansan perustuslaillista oikeutta päättää itse omista asioistamme.

Tämä on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen asia juuri nyt, kun eduskuntavaalit ovat ovella. Älä siis anna äänelläsi taas neljää vuotta lisäaikaa näille vanhoille valtapuolueille Suomen itsemääräämisoikeuden alasajamiseen.

Äänestä Vapauden liittoa, niin olet puolustamassa myös tulevien suomalaisten sukupolvien oikeutta päättää itse omista asioistaan.

Pelasta siis Suomi globalistien kynsistä!

Niko A. Kauko, Vapauden liitto 2.vpj. Kansanedustajaehdokas HÄME nro 125

Samankaltaiset artikkelit