Olen jo lapsuudesta lähtien ollut kiinnostunut politiikasta ja seurannut tarkkaan maailman menoa ja tapahtumia viime vuosina eri medioista ja tietolähteistä. Olenkin vuosien varrella hahmottanut, että maailma on jotain muuta, millaisena valtamedia sen meille on tottunut nykyisin esittämään.

Nykyinen kehityssuunta huolestuttaa monin tavoin ja tilanteen korjaamiseksi mielestäni tulisi tehdä voimakas suunnan muutos poliittisessa päätösten teossa. Suomen tulisi palata takaisin itsenäiseksi ja puolueettomaksi maaksi. Myös oma valuutta tulisi ottaa käyttöön.

Suomen tulisi irrottautua meille haitallisista kansainvälisistä sopimuksista ja ottaa tarpeen tullen etäisyyttä tai kritisoida sellaisia toimijoita tai hankkeita, jotka tuovat meille haitallisia päätöksiä, esimerkiksi rokotepolitiikka ja koronapandemian hoito. Maailmalta tulleet ohjeet ja niiden noudattaminen ovat aiheuttaneet hyvin haitallista jälkeä meillä ja maailmanlaajuisesti parin viime vuoden aikana.  Siksi olisi aiheellista kunnioittaa ihmisten valinnan vapautta ja itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa.  

Poliittinen kokemus

Olen ollut aiemmin ehdolla: 2012 kunnallisvaaleissa Jyväskylässä, jossa olin Keskustan listalla ja 2019 eduskuntavaaleissa Savo-Karjalassa Seitsemän tähden listalla. Lisäksi olen vapaaehtoisena osallistunut vaalityöhön muissakin vaaleissa.

Kuka olen

Olen 50 vuotias koulutukseltani diplomi-insinööri, osaamisalueena materiaalitekniikka, ympäristön suojelu, yritystoiminnan kehittäminen ja markkinointi. Olen toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla yrittäjänä. Olen  tehnyt myös monenlaista suorittavaa työtä myynti/markkinoitityöstä aina kuusentaimien istutukseen.

Olen asunut eri puolella Suomea. Olen syntynyt Kajaanissa, käynyt koulut (peruskoulu, lukio) Jyväskylän seudulla ja opiskellut Tampereella. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt pääkaupunkiseudulla ja harrastanut poliittista aktiivitoimintaa Jyväskylässä, Pohjois-Karjalassa Joensuun suunnalla. Nyt asun vaimoni kanssa kahdestaan Oulussa.  

Harrastuksiini kuuluvat liikunta, luonnossa liikkuminen, valokuvaus, marjastus, lintujen tarkkailu/bongaus ja kirjoittaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa.  Olen myös matkustellut eri puolilla maailmaa usealla eri mantereeila ja työskennellyt myös ulkomailla.

Olen analyyttinen pohdiskelija, mietin erilaisia syy- ja seuraussuhteita. Pyrin luomaan konaisvaltaisen kuvan asioista ja ilmiöistä. Minussa asuu voimakastahtoinen vaikuttajapersoona, joka syttyy siitä, jos kohtaan vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Nyky-Suomi ja tämä maailma tuntuu olevan sitä täynnä. Haluan vaikuttaa siihen, että sellaiset loppuu ja asiat korjataan parempaan suuntaan. Ennen sitä asiat ja ongelmat tulee voida tunnistaa ja luoda asioista mahdollisimman totuudenmukainen tilannekuva. Tänä päivänä näyttää siltä, että monilla myös päättäjillä on se hukassa. Siksipä asioista tehdään virheellisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä, josta seurauksena on  vahingollisia päätöksiä. Jos päättäjillä olisi tilannekuva hallussa ja todelliset eurooppalaiset arvot käytössä, emme eläisi nykyisenkaltaisessa kaaoksessa. Asioista ei kannata aina syyttää ulkopuolisia, kuten nyt tuntuu olevan  tapana tehdä. 

Tärkeimmät arvoni ovat: vapaus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, rehellisyys, perinteiset kristilliset arvot ja isänmaan rakkaus. 

Pentti Kupari

Minut tavoittaa seuraavista paikoista:
https://www.facebook.com/pentti.kupari
Youtubessa kanava Pentti Kupari
https://twitter.com/KupariPentti

Sähköposti: [email protected]

Samankaltaiset artikkelit