Jag är en i Kyrkslätt bosatt 76-åring; äkta man, far och morfar; forstmästare, pensionär, f.d. industritjänsteman, dykare, fiskare, jägare, seglare. Har arbetat och bott i Algeriet, Frankrike, Nigeria, Ryssland, Schweiz och Österrike. Behärskar engelska, franska, ryska och tyska i tal och skrift.

Olen 76-vuotias kirkkonummelainen; aviomies, isä ja isoisä; metsänhoitaja, eläkeläinen, ent. teollisuuden toimihenkilö, sukeltaja, kalastaja, metsästäjä, purjehtija. Olen työskennellyt ja asunut Algeriassa, Ranskassa, Nigeriassa, Venäjällä, Sveitsissä ja Itävallassa. Hallitsen englantia, ranskaa, venäjää ja saksaa suullisesti ja kirjallisesti.

Kontakt / Yhteys
[email protected]
040 128 4695

FRIHETSALLIANSENS ROLL OCH UPPGIFT
Frihetsalliansen är en samlingspunkt och en kanal till politisk påverkan för dem som

 • vill ha tillbaka den suveräna nationella rättsstaten, medborgarsamhället och en politik som tjänar folkets intressen
 • genomskådar lögnerna om pandemier, klimat och naturskydd, vars ändamål är att lura människorna att låta sig utsugas av ett globalt kotteri av miljardärer, ”globalister”, och att uppge sin frihet till förmån för en despotisk världsregering ledd av dem.

Vi som har genomskådat ”globalisternas” agenda är ännu rätt få, men vi blir dagligen fler.
Frihetsalliansens första mål är att bli ett riksdagsparti. Slutmålet är skrivet i partiprogrammet

Liknande rörelser uppstår över hela världen. Vi kallas tillsammans Worldwide Freedom Alliance, Världsomspännande Frihetsalliansen.

VAPAUDEN LIITON ROOLI JA TEHTÄVÄ
Vapauden liitto on kokoontumispaikka ja kanava poliittiseen vaikuttamiseen niille, jotka

 • haluavat takaisin täysivaltaisen kansallisen oikeusvaltion, kansalaisyhteiskunnan ja kansan etuja palvelevan politiikan
 • näkevät läpi pandemioita, ilmastoa ja luonnonsuojelua koskevat valheet, joiden tarkoituksena on huiputtaa ihmiset globaalin miljardöörien kuppikunnan, ”globalistien” kupattaviksi ja alistumaan sen johtaman maailmanhallituksen hirmuvaltaan

Meitä, jotka olemme nähneet läpi näiden ”globalistien” agendan, on vielä melko vähän, mutta meitä on joka päivä enemmän. Vapauden liiton ensimmäinen tavoite on tulla eduskuntapuolueeksi. Lopullinen tavoite on kirjoitettu puolueen ohjelmaan.

Samanlaisia ​​liikkeitä on syntymässä kaikkialla maailmassa. Yhdessä meitä kutsutaan nimellä Worldwide Freedom Alliance, Maailmanlaajuinen Vapauden liitto.


MIN INSATS I FRIHETSALLIANSENS RIKSDAGSGRUPP
Jag tillför Frihetsalliansens riksdagsgrupp min förmåga att ledigt läsa och kommunicera på svenska, finska, engelska, franska, ryska och tyska. Min livslånga erfarenhet inom affärslivet i olika länder och tjugoåriga aktivism ger perspektiv på det som föreslås och görs idag.

PANOKSENI VAPAUDEN LIITON EDUSKUNTARYHMÄSSÄ
Tuon Vapauden liiton eduskuntaryhmään kykyni vapaasti lukea ja kommunikoida suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Elinikäinen kokemukseni yrityselämästä eri maissa ja parinkymmenen vuoden aktivismi antavat näkökulmaa siihen, mitä tänä päivänä ehdotetaan ja tehdään.


MIN AKTIVISM
Jag påtalar sedan tjugo år politisk förljugenhet och förstörelseverk och har skrivit ett antal inlagor i olika media. Nedan länkar till några av dem.

AKTIIVISMINI
Olen kahdenkymmenen vuoden ajan tuominnut poliittista valheellisuutta ja tuhotöitä ja olen kirjoittanut useita kirjelmiä eri tiedotusvälineissä. Alla linkit eräisiin niistä.


Critique of NINA:s report The Fear of Wolves
http://www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2011/07/Critique-of-NINA-The-fear-of-the-
wolf.pdf

MILJÖRÖRELSEN OCH FN:s UNEP KLIMATALARMISMEN I PERSPEKTIV
https://nanomatic.fi/pdf/magnus.pdf
Ett bondeoffer i stormaktsspelet om Finland stryker med
https://www.hbl.fi/artikel/814c238b-2e0a-4e29-bfc5-2d543ab8100c
Överdödligheten har redan undersökts grundligt
https://www.hbl.fi/artikel/0394c83c-8327-489e-80b9-e858e7ff4e73
POLIITTISESTI SOPIMATON IHMELÄÄKE
https://vapaudenliitto.fi/poliittisesti-sopimaton-ihmelaake/
VAIN OPPOSITIO ESTÄÄ TAPPAMISEN
https://vapaudenliitto.fi/vain-oppositio-estaa-tappamisen/

VAD JAG VILL PÅTALA I RIKSDAGEN
MIHIN HALUAN PUUTTUA EDUSKUNNASSA


Vi skräms upp med nya dödliga virus som ständigt uppstår och förorsakar globala farsoter
Dessa virus, senast sars-cov-2 tas fram i laboratorier och sprids som på beställning.

Meitä pelotellaan uusilla tappavilla viruksilla, joita ilmaantuu jatkuvasti ja jotka aiheuttavat maailmanlaajuisia kulkutauteja
Nämä virukset, viimeksi sars-cov-2, tuotetaan laboratorioissa ja leviävät ikään kuin tilauksesta.


Vi underkastas grundlagsstridiga begränsningar i bl.a. församlingsfriheten, rörelsefriheten och den kroppsliga integriteten med korona pandemin som svepskäl.

Meidät alistetaan perustuslain vastaisiin ​​rajoituksiin koskien mm. kokoontumisvapautta, liikkumisen vapautta ja ruumiin koskemattomuutta tekosyynä koronapandemia.

Vi frånhålls effektiv vård av covid-19 sjukdomen med effektiva trygga och billiga läkemedel som varit i allmänt bruk i årtionden.
Korona pandemin kunde lätt stoppas och de covid sjuka botas med malaria- och reumamedicinen hyrdroxiklorokin och/eller parasitmedicinen ivermektin, men ingen läkare vågar ordinera dem, trots att de har rätt att ordinera godkända läkemedel enligt sitt omdöme.

Meiltä evätään covid-19-taudin tehokas hoito tehokkailla, turvallisilla ja halvoilla lääkkeillä, jotka ovat olleet yleisessä käytössä vuosikymmeniä
Koronapandemia voitaisiin helposti pysäyttää ja covid-potilaat voisivat parantua malaria- ja reumalääkkeellä hydroksiklorokiini ja/tai loislääkkeellä ivermektiiini, mutta kukaan lääkäri ei uskalla määrätä niitä, vaikka heillä on oikeus määrätä hyväksyttyjä lääkkeitä harkintansa mukaan.


Vi pressas och tvingas ta injektioner med ”vaccin” mot covid som har godkänts av myndigheterna utan att de vet om de är trygga och effektiva eller ens vad sprutorna innehåller.
Innehållet i sprutorna varierar och en del skadar och dödar på sätt som förutspåddes när de togs i bruk. Dödligheten har ökat enormt sedan ”vaccinen” togs i bruk, men varken politiker eller myndigheter vill befatta sig med frågan. Det pågår en democid, massmord av folket vars gärningsmän är dess ledare.

Meitä painostetaan ja pakotetaan ottamaan viranomaisten hyväksymiä pistoksia ”rokotteita” covidia vastaan ​​tietämättä ovatko ne turvallisia ja tehokkaita, eivät edes mitä pistokset sisältävät
Pistosten sisältö vaihtelee ja osa vahingoittaa ja tappaa tavoilla, jotka ennustettiin käyttöönoton yhteydessä. Kuolleisuus on lisääntynyt valtavasti ”rokotteiden” käyttöönoton jälkeen, mutta eivät poliitikot eivätkä viranomaiset halua puuttua asiaan. On menossa demosidi – kansan joukkomurha, jonka tekijöinä ovat sen johtajat.


Vi skuldbeläggs med att användningen av kolbaserade bränslen och användningen av kvävegödsel förstör planeten – ”klimatförändringen” Med denna lögn som svepskäl tvingas vi

 • försaka el- och värmeenergi genererad med kol, olja och torv och måste därför betala astronomiska priser för värme och lyse
 • begränsa och senare försaka transporter med privatbil, och till slut leva instängda i trånga städer
 • förneka våra växande barn mejeriprodukter och kött och nära dem med växtföda, syntetiskt kött och malda insekter
 • spara skogens träd som ”kolsänkor” och därmed ge upp skogsbruket
 • ge upp betande boskap för djuren skulle bli mat åt skyddade vargar, björnar och järvar

Allt detta leder oundvikligen till köld- och hungersnöd.

Meitä syyllistetään sillä, että hiilipohjaisten polttoaineiden ja typpilannoitteiden käyttö tuhoavat maapallon – ”ilmastonmuutos”

Tämä valhe on tekosyynä, meidät pakotetaan

 • luopumaan hiilellä, öljyllä ja turpeella tuotetusta sähköstä ja lämpöenergiasta ja siksi joudumme maksamaan tähtitieteellisiä hintoja lämmöstä ja valaistuksesta
 • rajoittaa ja myöhemmin luopua henkilöautoliikenteestä ja lopulta elämään suljettuina ahtaisiin kaupunkeihin
 • kieltää kasvavilta lapsiltamme maitotuotteet ja liha ja ravitsemaan heitä kasviruoalla, synteettisellä lihalla ja jauhetuilla hyönteisillä
 • säästää metsän puut ”hiilinieluiksi” ja siten luopumaan metsätaloudesta
 • luopua karjan laiduntamisesta, koska elukat joutuisivat suojeltujen susien, karhujen ja ahmojen ruoaksi

Tämä kaikki johtaa väistämättä kylmä- ja nälänhätään.

Vi lärs att naturen måste skyddas och återställas till det den var utan människan
Våra förfäder kom till Finland så snart inlandsisen dragit sig tillbaka, Vi är en del av naturen och vår användning av naturresurserna är lika naturlig som de andra varelsernas.

Meille opetetaan, että luontoa on suojeltava ja palautettava sellaiseksi kuin se oli ilman ihmistä
Esivanhempamme tulivat Suomeen heti mannerjään vetäytyessä. Olemme osa luontoa ja luonnonvarojen käyttömme on yhtä luonnollista kuin muidenkin olentojen
.

Vi skräms upp med hotet från Ryssland
Tiderna då Sovjetunionen strävade till världsrevolution och världsherravälde är förbi. Ryssland är stort i naturresurser och atomvapen men litet i ekonomi och befolkning. Det är den tredje stormakten efter USA och Kina, som båda gärna skulle lägga vantarna på Ryssland naturresurser. Ryssland har varken intresse eller krafter för erövringståg, men är hyperkänsligt för strategiska hot från de större stormakterna. Resultatet ser vi i Ukraina. Om det brister i Rysslands statslednings demokratiska etik, är det en intern angelägenhet för Ryssland.

Meitä pelotellaan Venäjän uhalla
Ajat, jolloin Neuvostoliitto pyrki maailmanvallankumoukseen ja maailman herruuteen, ovat ohi. Venäjä on suuri luonnonvaroiltaan ja ydinaseiltaan, mutta pieni taloudeltaan ja väestöltään. Se on kolmas suurvalta Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen, jotka molemmat haluaisivat saada käsiinsä Venäjän luonnonvaroja. Venäjällä ei ole intressiä eikä voimia valloitusretkiin, mutta se on yliherkkä suurempien suurvaltojen muodostamille strategisille uhille. Näemme tuloksen Ukrainassa.
Jos Venäjän valtionjohdon demokraattinen etiikka on puutteellinen, se on Venäjän sisäinen asia.

Fjättrade media
Budskapen om ”biologisk mångfald”, om ”klimatförändringen”, om ”korona pandemin” och om hotet från Ryssland samt om vad vi, folket måste försaka och underkasta oss för deras skull, sprids samtidigt och på samma sätt av media i Finland, inom EU och över hela västvärlden. Jag vill ha tillbaka den fria pressen och den fria debatten om fakta, idéer, tankar och åsikter som frodades i min ungdom. Då befrias människorna från politisk korrekthet och återfinner sin humor och sitt skratt.

Kahlittu media
Viestit ”biologisesta monimuotoisuudesta”, ”ilmastonmuutoksesta”, ”koronapandemiasta” ja Venäjän uhkasta ja siitä, mistä meidän ihmisten on luovuttava ja alistuttava heidän puolestaan, levitetään samanaikaisesti ja samalla tavalla. tiedotusvälineissä Suomessa, EU:ssa ja kaikkialla länsimaissa.
Haluan takaisin nuoruuteni vapaan lehdistön ja vapaan debatin faktoista, ideoista, ajatuksista ja mielipiteistä. Silloin ihmiset vapautuvat poliittisesta korrektiudesta ja löytävät huumorintajunsa ja naurunsa.


Makten koncentreras utom räckhåll för folkväldet
Politisk makt flyttas steg för steg från nationalstaterna och deras folkvalda parlament till överstatliga organ som EU, NATO, ”världshälsoorganisationen” WHO och FN.Dessa kontrolleras idag av ”globalister”, ett kotteri av miljardärer vars gemensamma mål är en enväldig världsregering ”NWO, New World Order, Den Nya världsordningen”. De kallas med fog mänskliga rovdjur vars byte är du och jag. Denna process är olaglig. Enligt folkrätten och Finlands Grundlag tillkommer statsmakten folket. Finlands folk delegerar sin suveränitet till en riksdag för fyra år åt gången. Suveräniteten innebär att ingen lag kan stå över Finland lag samt att Finland har egen valuta och försvar. Ingen riksdag har sålunda rätt ge folkets suveränitet vidare till någon annan. Ett folk kan uppge sin suveränitet endast om det beslutar att uppgå i ett annat folk. Inget EU, NATO eller WHO folk existerar och Finlands folk har inte heller någonsin beslutat att uppgå i ett sådant.

Valta on keskittymässä kansanvallan ulottumattomiin
Poliittinen valta siirtyy askel askeleelta kansallisvaltioilta ja niiden kansan valitsemilta valtiopäiviltä ylikansallisiin elimiin, kuten EU:hun, Natoon, ”Maailman terveysjärjestöön” WHO:hon ja YK:hon. Näitä hallitsee nykyään miljardöörien kuppikunta, joiden yhteinen tavoite on yksinvaltias maailmanhallitus, ”NWO, New World Order, Uusi Maailmanjärjestys”. Heitä kutsutaan oikeutetusti ihmispedoiksi, joiden saalis olemme sinä ja minä.
Tämä prosessi on laiton. Kansainvälisen oikeuden ja Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle. Suomen kansa delegoi suvereniteettinsa valtiopäiville neljäksi vuodeksi kerrallaan. Suvereniteetti tarkoittaa, että mikään laki ei voi olla Suomen lain yläpuolella ja, että Suomella on oma raha ja puolustus. Millään valtiopäivillä ei siis ole oikeutta siirtää kansan suvereniteettia kolmannelle. Kansa voi luopua suvereniteetistaan vain, jos se päättää sulautua toiseen kansaan. EU-, Nato- tai WHO-kansoja ei ole olemassa, eikä Suomen kansa koskaan ole päättäneet sulautua sellaiseen.


”Globalisernas” strävan till globalt skräckvälde
Deras offentligt uttalade mål är att jordens befolkning skall minska till en bråkdel av vad den är idag och att de överlevande skall leva instängda i trånga städer och skall livnära sig på syntetisk mat och insekter. Varje steg de tar skall kontrolleras och när någon inte mer är nyttig, skall han dö. De kallar detta NWO, New World Order, den Nya Världsordningen vars officiella ändamål är hållbar utveckling, att hindra ”klimatförändringen” och att skydda naturen.

”Globalistien” pyrkimys maailmanlaajuiseen hirmuvaltaan
Heidän julkisesti ilmoittama tavoitteensa on, että maapallon väestö vähenee murto- osaan nykyisestä, että eloonjääneet elävät suljettuina ahtaisiin kaupunkeihin ja ravitsevat itsensä keinoruoalla ja hyönteisillä. Heidän jokaista askeltaan tulee valvoa ja kun jokin ei enää ole hyödyllinen, hän joutaa kuolemaan. He kutsuvat tätä NWO:ksi, New World Order, Uudeksi maailmanjärjestykseksi, jonka virallinen tarkoitus on kestävä kehitys, ”ilmastonmuutoksen” estäminen ja luonnon suojelu.

Statsledningen är underkastad ”globaliserna”
De nuvarande riksdagspartierna och statsledningen är marionetter. Endast en av de tvåhundra ledamöterna I den sittande riksdagen ifrågasätter ”klimatförändringen”, de grundlagsstridiga och förnuftsvidriga åtgärderna mot ”korona pandemin” samt den plötsliga krigshetsen mot vårt östra grannland. Statsledningen springer i en grupp miljardärers, ”globalisernas” ärenden för deras globala despoti och mot det egna folket.

Valtion johto on ”globalistien” alistama
Nykyiset eduskuntapuolueet ja valtionjohto ovat sätkynukkeja. Vain yksi istuvan valtiopäivien kahdestasadasta jäsenestä kyseenalaistaa ”ilmastonmuutosta”, perustuslain- ja järjenvastaisia toimia ”koronapandemian” torjuntaan ​​sekä äkillistä sodanlietsontaa itänaapuriamme vastaan. Valtionjohto juoksee miljardöörien kuppikunnan, ”globalistien”, ajaman maailmanlaajuisen hirmuvallan asioissa omaa kansaa vastaan.

PROTESTSTORMEN TILLTAR
Intelligenta och bildade sakkunniga på olika områden; personer med moralisk integritet i olika delar av världen, beskriver hur det ligger till i verkligheten och påtalar förljugenheten och förtrycket.
De publicerar på Internet på bloggar samt på de framväxande fria e-tidningarna och videokanalerna.
Deras följare skapar nätverk och motståndsrörelser,
De förtigs och förtalas av de traditionella tidningarna och TV kanalerna, de censureras av ledande sociala media. Några har fått sin egendom konfiskerad, har fängslats på falska grunder, har stängts in i mentalsjukhus eller har mördats sedan de blivit för farliga.
Deras förebild är Mahatma Gandhi som ensam vann över det brittiska imperiet med passivt motstånd och folkets stöd.

VASTARINTAMYRKSY NOUSEE
Älykkäät ja sivistyneet eri alojen asiantuntijat; moraalisesti eheät henkilöt eri puolilla maailmaa, kuvaavat, miten asiat ovat oikeasti, ja tuomitsevat valheellisuutta ja sortoa.
He julkaisevat Internetissä blogeja sekä nousevissa vapaissa ​​sähköisissä sanomalehdissä ja videokanavilla. Heidän seuraajansa luovat verkostoja ja vastarintaliikkeitä, Perinteiset sanomalehdet ja tv-kanavat sivuuttavat heitä vaiti ollen, ja kun tämä ei auta, panettelevat heitä. Johtava sosiaalinen media sensuroi heitä. Eräiden omaisuus on takavarikoitu, eräät on vangittu tekaistuin perustein, suljettu mielisairaalaan tai murhattu tullessaan liian vaarallisiksi. Heidän esimerkkinsä on Mahatma Gandhi, joka yksin käsin selätti Brittiläisen imperiumin passiivisella vastarinnalla ja kansan tuella.

Magnus Hagelstam

Olen 76-vuotias kirkkonummelainen; aviomies, isä ja isoisä; metsänhoitaja, eläkeläinen, ent. teollisuuden toimihenkilö, sukeltaja, kalastaja, metsästäjä, purjehtija. Olen työskennellyt ja asunut Algeriassa, Ranskassa, Nigeriassa, Venäjällä, Sveitsissä ja Itävallassa. Hallitsen englantia, ranskaa, venäjää ja saksaa suullisesti ja kirjallisesti.

Kontakt / Yhteys

[email protected]
040 128 4695

Samankaltaiset artikkelit