Olen Marjo Jonasson Helsingistä. Lapsuuteni asuin Espoossa, mutta muutin opiskeluaikoina
Helsinkiin, jossa olen viihtynyt kohta 17 vuotta. Harrastan vapaa-aikana monipuolisesti urheilua.
Liikun paljon luonnossa, joten lähimetsät ovat arvokkaita virkistysalueita ja ne tulee säilyttää
uudisrakentamisesta huolimatta.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mutta oikeastaan vasta viime vuosina
kiinnostuin enemmän politiikasta. Huomasin, että eduskunnassa tehdään poliittisia päätöksiä, jotka
ovat haitallisia niin Suomen taloudelle kuin väestöllekin. Siksi olenkin nyt mukana
eduskuntavaaliehdokkaana Vapauden liitossa. Koen, että puolueen tavoitteet ja arvot ovat lähellä
omaa arvomaailmaani. Minulle tärkeää ovat oikeudenmukaisuus, luotettavuus sekä rehellisyys.
Jokaisella tulee olla myös itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa.

Suomen pitää jatkossakin olla sotilaallisesti liittoutumaton, puolueeton sekä omata vahvan
puolustusarmeijan. Sota ei sotimalla lopu ja valtion talous on jo nyt pahasti ylivelkaantunut, joten
taloutemme ei tule myöskään kestämään mahdollisesta Nato-jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia. EU-jäsenyys on hyvä merkki tästä kustannuksien syntymisestä ns. yhteisen hyvän nimissä. En kannata tästä syystä Suomen EU-jäsenyyttä. Olemme osa Eurooppaa ilman EU-jäsenyyttäkin ja voimme luoda hyvät kauppasuhteet, emme tarvitse siihen Euroopan unionia.

Jokaiselle kansalaiselle tulee taata riittävät sosiaali-ja terveyspalvelut. Erityisesti kannan huolta
tämän päivän nuorista, että he eivät kokisi epätoivoa ja heillä olisi kaikki mahdollisuudet kasvaa ja
kehittyä välittävässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Hoidon tulisi olla riittävän laadukasta sekä
hoitoon pitäisi päästä riittävän nopeasti. Jokaisella kansalaisella tulee olla koti missä asua ja elää
ihmisarvoista elämää.

Omavaraisuuteen tulee panostaa ja pitää huolta, että täällä riittää jatkossakin kotimaista ruokaa.
Kotimaisen ruuan pitää olla riittävän edullista, jotta se on kaikkien saatavilla. Maaseutua ei saisi
enempää autioittaa ja maatiloja pitäisi tukea riittävästi, jotta tilojen lopettamispäätöksiä ei
muodostuisi nykytahtia. Mielestäni on järjetöntä, että useissa tuotteissa ulkomailta tuotu ruoka on
edullisempaa kuin kotimaassa tuotettu. Turpeen tuotannon alasajo tekee meidät entistä
riippuvaisiksi muiden maiden energiantuotannosta.

Haluan jatkossakin elää vapaassa itsenäisessä kansallisvaltiossa, joka tulee toimeen omillaan eikä
jatkuvasti joudu maksamaan muiden maiden kustannuksia.

Äänestämällä minua, äänestät muutosta, jota tarvitaan!

Parhain terveisin,

Marjo Jonasson

Samankaltaiset artikkelit