Valtiotieteen tohtorit Tuomas Malinen ja Peter Nyberg ovat kirjoittaneet Vapauden liitolle talousohjelman Suomen pelastamiseksi. Tämä talousohjelma on pohjana Vapauden liiton esittämille, myöhemmin julkistettaville Suomen talouden korjaamiseksi tarvittaville toimille.

Tiivistelmä:

Maailmantalous lähestyy taantumaa tai jopa lamaa. Poliittiset ja taloudelliset kielteiset riskit kasvavat. Samalla Suomi toteuttaa kalliita sisä- ja turvallisuuspoliittisia hankkeita. Tämä saattaa pahentaa maamme velkaantumiskehitystä ja valmiiksi synkkää taloustilannetta entisestään.

Suomi tarvitsee kipeästi talouspoliittisen pelastusohjelman.

Pelastusohjelman on tähdättävä julkisen ja yksityisen sektorin tuottamattoman velkaantumisen lopettamiseen sekä pysyvän ja kannattavan tuotannon edistämiseen Suomessa. Elintasomme ja hyvinvointivaltiomme ylläpito vaatii nykyistä merkittävästi korkeampaa tuottavuuden kasvua.

Keskeinen yksittäinen tekijä surkean taloustilanteemme taustalla on euro. Euron ulkoinen arvo ei jousta Suomen vientiteollisuuden eikä taloutemme tarpeiden mukaan, mikä on hyvin todennäköisesti vakavasti haitannut vientisektorimme kehitystä. Suomen on valmistauduttava eurosta eroamiseen tai vaihtoehtoisesti toteuttamaan eurojäsenyyden vaatiman tiukan talouskurin.

Olemme ajautumassa yhä vahvemmin eräänlaiseen suunnitelmatalouteen, missä valtio ottaa suuremman roolin taloudessa tukemalla mieleisiä yrityksiä ja aloja rahoituksellisesti keskuspankin kautta tai valtiontakauksia myöntämällä. Tämä kestävälle kasvulle tuhoisa kehitys on katkaistava.

Suomi on muun Euroopan mukana ajanut ”vihersiirtymää”, mikä on tuhonnut energiaomavaraisuutemme ja mikä uhkaa ruokaomavaraisuuttamme. Tämä politiikka on vaihdettava energia- ja ruoantuotantomme turvaamiseen kaikissa oloissa.

On täysin mahdollista, että jo lähitulevaisuudessa aletaan suunnitella EU:n energiakriisirahastoa tai jopa EU:n puolustusrahastoa. Nämä vakavasti uhkaisivat maamme suvereniteettia. Suomen onkin voimakkaasti jarrutettava tätä kehitystä ja tarpeen vaatiessa, viimeisenä äärimmäisenä keinona harkittava eroa Euroopan unionista ja haettava esim. Norjan tyyppistä asemaa.

Tuomas Malinen Peter Nyberg

Alla olevan pdf-upotuksen lisäksi ohjelma löytyy myös tästä linkistä:
https://vapaudenliitto.fi/wp-content/uploads/2023/01/Talousohjelma-Suomen-pelastamiseksi.pdf

Samankaltaiset artikkelit