Olen työskennellyt 35 vuotta ongelmaisten lasten/nuorten sekä heidän perheidensä parissa eri tahoilla. Koulukodeissa ohjaajana, musiikkiterapeuttina, huumevieroitusyksiköissä (myös lasten), perhekodeissa jne.

Olin ensimmäinen perhetyöntekijä Suomessa, joka lähti uurtamaan tuota työmallia nimenomaan koulumaailmaan viritettynä. Koulukotityöskentelyvuosien aikana perhetyö, lasten huoltajien tukeminen kasvattajina oli jonkinasteinen käsite, joka alkoi viisaampiani seuratessa kiinnostamaan valtavasti. Oltuani puoli vuotta koulumaailmassa perhetyöntekijänä, koulutoimenjohtaja kutsui luokseen ja sanoi; ”Sää olet kuule tän koko kaupungin tuottavin työntekijä”. Silloin en tuota näin tajunnut kuin nyt, eli sijoitukset ja huostaanotot tulevat kunnille erittäin kalliiksi.

Koulu on ainut yhteiskunnallinen elin, jossa perheen tila näkyy ja juurikin kouluihin olisi kehitettävä pysyvä järjestelmä, jossa jokaisessa ylä-asteen koulussa työskentelisi ammattitaitoinen ja eritoten osaava perhetyöntekijä. Oppilashuolto, jossa istuu rehtori, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja olisi ehdottomasti päivitettävä tälle vuosituhannelle.

Palloa pyöritellään jatkuvasti ja näemmä juurikin nyt televisiossa mietitään, että mikä niitä lapsia ja nuoria vaivaa, kun väkivaltaisuus lisääntyy, huumeiden käyttö lisääntyy ja siitä sitten pahimmilleen. Kysymykseen ”mikä niitä lapsia vaivaa?” vastasin 20 vuotta vanhempainilloissa, haastatteluissa, luennoilla sekä Shellin baarissa yhdellä sanalla: ”vanhemmattomuus”. Joko rikkoontunut, vajavainen tahi olematon käsite siitä, mitä on olla vanhempi lapselle. Mutta aina on toivoa ja vaikka tilanne olisi vakava, eteenpäin mennään, jos huoltaja sitoutuu viikoittaisiin tapaamisiin ja terapiaan (puhuminen ja kuunteleminen ovat terapiaa, läsnäolo parhaimmillaan parasta terapiaa).

Bisnes on nähnyt tilaisuutensa tässä. On projekteja, hankkeita, semmoistajatämmöistä nuorisotyötä ja se on varmasti ihan kivaa. Tosiasiassa lasten huonovointisuudella valitettavasti myös rahastetaan todella törkeästi. Korruptio ja hyväveli/sisko-järjestelmät ovat nähtävissä suomalaisessa päätöksenteossa. Rötösrouvat ja -herrat on pantava kuriin lujin ottein mm. saattamalla yhä avoimemmaksi ja KANSANTAJUISEKSI päätöksiä ja niiden perusteluja, joita niin alue/kunta- kuin ja valtiotasolla tehdään. Valitettavasti myös ”hyvinvointi” sanan tilalla voitaisiin yhä useammin käyttää ”pahoinvointi” ilmaisua. Jos n. 3000 henkilöä työllistävän kaupungin toiseksi suurin sairauslomien syy on mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmat, olisi ko. työnantajan moraalinen ja eettinenkin vastuu kiinnittää huomiota johtamistapoihin, työyhteisöjä mädättäviin johtamis- ja vallankäyttökulttuureihin – etenkin sosiaali, terveys ja koulu(sivistys)alalla. Arvostavan johtamisen koulutusta ovat kotikuntani lisäksi vailla kovin monen kunnan ja ison organisaation väki. Se ratkaisisi monta pulmaa yhdellä kertaa.

Meidät on kyllästetty poliittisella jargonilla, jossa yhden asian kiertäen sanomiseen(jos sanotaan ollenkaan) nykypoliitikko käyttää 5 minuuttia. Saman sisällön ymmärrettävä ilmaisu veisi useimmiten 3-5 sanaa.

Haluan olla luomassa Suomeen järjestelmää, jossa vanhemmat saavat konkreettista apua koteihinsa, kun voimat ja keinot eivät enää riitä. Meillä pidetään sitä tabuna, ettei jaksa tahi osaa. Koko perheyksikköä pidetään meidän kulttuurissamme pyhättönä, johon ei pääse kuin poliisi ja ennalta sovitusti kaksi sosiaalityöntekijää. Itselleni on ehkä liian helppo kirjoittaa ja puhua näistä asioista, koska omat terapiat ja vertsiryhmät tulivat tutuiksi viimeisen viiden vuoden aikana erään työnantajan toimesta eli työpaikkaväkivallan tähden. Isokin äijä saattaa väsyä, masentua ja itkeä, kun tarkoitukset lähtevät. Mutta aina selvitään, ei ole mitään hätää. Kaikki järjestyy!

Olen ensimmäistä kauttani Lohjan kaupunginvaltuustossa. Olen tehnyt aloitteen mm. turvatalon perustamisesta Lohjalle, josta olin puhumassa MTV3:n Rikospaikka ohjelmassa. Lohjalla ei päättäjien mielestä ollut tarvetta ko. yksikölle, vaikka työssäni juurikin sellaista akuuttia palvelua aina Lohjalle kaipasin. Lasten yhä raaistuvampi väkivaltarikollisuus, itsemurhayritykset, itsemurhat, lähisuhdeväkivalta sekä työpaikkaväkivalta, lasten ja huumeiden käyttö ovat kaikki asioita joihin on ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. Ne sivuavat toisiaan joskus koko lista. Valitettavasti.

Olen rekisteröity luvallinen lähihoitaja(mielenterveys kriisi -ja päihde), näyttelijä, NLP Trainer/Coach, erityisryhmien musiikinohjaaja, elokuvataiteenlaitoksella opiskellut elokuvakäsikirjoittaja. Annoin tuomarin vakuutuksen Espoon käräjäoikeudessa 2021 ja olen sen myötä valtiollisessa luottamustoimessa.

Haluan tehdä Suomesta paremman paikan kaltoinkohdelluille ja syrjäytyneille lapsille. Haluan luoda em. oivalluksin kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia, joka lähtee perhetyöntekijöiden viemisellä koulujärjestelmäämme pysyvästi. Perhetyöntekijät tulisivat niin kouluille kuin koteihin (50 ja 50% vastaanotto kouluilla sekä matalan kynnyksen kotikäynnit). Itselläni on valtavan hyvät kokemukset em. mallista.

Uhlgren Jukka

Samankaltaiset artikkelit