Olen Pauliina Kuhlmann, 43 -vuotias eduskuntavaalien ensikertalainen Polvijärveltä, Pohjois-Karjalasta. Olen ehdokkaana Savo-Karjalan vaalipiirissä.

Olen tytär, sisko, äiti ja isoäiti. Nautin suuresti kirjoittamisesta ja tiedonhankinnasta. Kesäisin tykkään piha- ja puutarha-asioista, ja resurssien puitteissa harrastan mielelläni remontointia tai muita luovia kädentaitoharrasteita.

Koulutukseltani olen ylioppilas, artesaani ja suorittanut myös turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Tulevaisuudessa toivoisin löytäväni vielä sellaisen elämäntehtävääni liittyvän ammatin tai toimintamahdollisuuden, joka vastaisi tämänhetkisiä kiinnostuksen kohteitani: ihmisten auttaminen ja tukeminen, yhteiskunnallisten asioiden parissa toimiminen sekä maailman asioiden parantaminen.

Yksi edellä mainituista on toteutunutkin jo kuntapolitiikan muodossa, ja ehdokkuus eduskuntavaaleissa sekä toivottavasti tietenkin valinta eduskuntaan, on jatkumoa tälle: yksi vielä toteutumaton haaveeni, yksi osanen elämäntehtävästäni. Lisäksi otan aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa, joka onkin usein se tämänhetkinen ainut vaihtoehto käydä suoraa keskustelua mm. päättäjien kanssa. Eduskunnan kyselytunnit eivät vielä ainakaan ole avoimia kansalaisten kysymyksille.

Olen toiminut kunnassamme valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä sekä muissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Lisäksi olen toiminut Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustossa ja hallituksessa siihen asti, kunnes otin kyseisestä organisaatiosta silloisen työtehtävän vastaan. Kokemusta poliittisesta päätöksenteosta löytyy siis eri tasoilta. Koen kuitenkin, että päästäkseen muuttamaan yhteiskuntamme epäkohtia ja ruopimaan epäkohtien juurisyitä, ainut paikka sille on eduskunta.

Itä-Suomessa, maaseudulla asuvana, olen nähnyt kuinka viimevuosien, ja itseasiassa vuosikymmenien aikainen valtakunnan politiikka on vaikuttanut paikalliseen, maakunnalliseen ja alueelliseen kehitykseen. Valitettavasti tilanne ei näytä hyvältä, ja tulevaisuudessa suuntaus näin jatkuessaan vain huonontaa elinvoimaa ja ihmisten elinolosuhteita.

Erityisesti viime vuosina lisääntynyt taloudellinen niukkuus, jonka tulokset eivät vielä ole edes paljastuneet täysin, aiheuttaa monia ongelmia harvaanasutuilla seuduilla. Tasa-arvon – ei pelkästään sukupuolten tai sukupolvien välisen, vaan myös eri yhteiskuntaluokkien ja maantieteellisesti toisistaan erillisten alueiden välisen – tulee näkyä myös elinmahdollisuuksissa ympäri Suomen. Varallisuuden on jakauduttava tasaisesti maamme joka kolkkaan ja jokaiselle ihmiselle. Ihmisillä on oltava oikeus ja mahdollisuus asua missä he haluavat asua. Kaupungistuminen ja pääkaupunkivetoisuuden lisääminen ei saa tapahtua maaseutujen kustannuksella ja niiden asukkaita köyhdyttäen.

Taloudellinen epätasa-arvo on yksi suurimmista yhteiskuntamme ongelmien aiheuttajista. Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät. Näin on ollut varmasti aina, mutta kuilu senkuin syvenee ja levenee jollei kehitystä pysäytetä. Taloudellinen niukkuus ja suoranainen köyhyys, joka on tänäpäivänä valtakunnallinen ongelma, näkyy monina erinäisiä ongelmina. Se näkyy julkisten palvelujen heikentymisenä, se näkyy yksilöiden pahana olona.

Rahalle ei saa antaa valtaa – koska moni olemassaoleva ongelma on lopulta rahan ylivallan syytä – mutta rahan suoranainen puute siellä missä sitä kipeästi tarvittaisiin, on ongelma, jota ei myöskään voida hyväksyä. Talouden tasapaino, rahan jakaantumisen tasapaino, siitä pitäisi pitää huoli.

Meidän on huolehdittava ikäihmisten, lasten, eläkeläisten, opiskelijoiden, työssäkäyvien ja työttömien, perheiden ja yksinelävien hyvinvoinnista ja toimeentulosta. Kun päätöksenteossa asioita tarkastellaan laajemmasta perspektiivistä, etsitään ja todetaan ongelmat ja korjataan ne ilman valtataistelua ja itsekkäitä tavoitteita, kaikille riittää hyvinvointia ja vaurautta.

Suomi on yksi maailman kauneimmista maista. Meillä on puhdasta luontoa, jota yhteisesti saamme käyttää hyvinvointimme ylläpitämiseksi ja nauttia sen antimista. Sen lisäksi että luontomme tarjoaa aisteillemme nautintoa, on se myös kansallisomaisuuttamme. Tästä omaisuudesta huolehdimme kuten pitääkin, istuttamalla uutta, siistimällä vanhaa pois. Emme saastuta, emme tuhoa. Erityisesti meidän on tässä ajassa huolehdittava, että omaisuutemme ei joudu muiden käsiin: ylikansallisten yritysten saati EU:n. Metsämme, pohjavetemme ja maaperämme arvokkaat mineraalit ovat meidän.

Päätäntävalta asioistamme ja omaisuudestamme kuuluu Suomen kansalle, ja sen vaaleissa valitsemalle eduskunnalle. Nyt näyttää vahvasti siltä, että päätäntävalta on jo lipunut muualle, ulkovalloille. Euroopan unionin valta ja lainsäädäntö on kasvanut vuosien varrella jo niin suureksi, että se menee jopa perustuslakimme ohi. Suomen kansa kärsii, koska etusijalla on EU ja sen lait. Siksi olisi aika tehdä päätöksiä myös EU -jäsenyyden suhteen: palveleeko se enää alkuperäistä tarkoitustaan? Mielestäni ei. Mielestäni jäsenyydestä pitäisi kysyä kansalta.

EU on aikansa elänyt, tai sanotaan, lähtenyt väärille raiteille, ja nyt se on uhkaavasti konkurssin partaalla. Rahan alituinen ja keinotekoinen painaminen on aiheuttanut valtavan inflaation, ja lopputulos ei tule olemaan muuta kuin kansallisvaltioiden tuho. Mikään valtio ei näistä velkamääristä selviä. Seuraavaksi onkin pelko, että suurpankkiirit vaativat velkojen maksuun sekä kansallisen omaisuutemme että myös yksityisen omaisuuden. Sinun kiinteistösi, metsäsi ja muu omaisuutesi, jopa yksilönvapautesi, on kohta vasaran alla.

Perustuslakimme ja kansainväliset ihmisoikeudet, ne ovat nyt ja tulevaisuudessa kansamme turva, ja aina ensisijaisesti määrääviä lakeja. Niitä ei saa polkea eikä kiertää, eikä varsinkaan laittomasti muuttaa.

Kansanäänestyksiä on järjestettävä eritoten niistä kysymyksistä, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja yhteistyöstä Suomen kansalaisille mahdollisesti koituviin seuraamuksiin. Kansanäänestyksiä on myös järjestettävä, kun käsittelyssä on asia, joka vaikuttaa ihmisoikeuksiin jollain lailla rajoittavasti ja kaventavasti. Kansalaisilla on oltava todellinen ja suora vaikutusmahdollisuus asioihinsa, ja mahdollisuus käyttää myös veto -oikeutta tai vaihtaa edustajia kesken vaalikauden.

Edellä mainittujen seikkojen takia; jotta saamme pidettyä rakkaan Suomen meidän suomalaisten käsissä, estettyä yksilön ja kansallisen vapauden menetyksen ja nostettua Suomen taas jaloilleen ja kasvuun, olen Vapauden liiton eduskuntavaaliehdokas, ja täten valmis toimimaan Suomen kansan parhaimmaksi hyväksi.

Pauliina Kuhlmann

https://www.facebook.com/pauliinakuhlmann
https://twitter.com/lindapauliinaq
https://www.instagram.com/pauliina_kuhlmann/

Samankaltaiset artikkelit