Sakari Peltola.

Hei!

Olen Sakari Peltola, 43-vuotias maatalousyrittäjä, peltofilosofi ja tieteen
kansantajuistaja Pyhtäältä. Uusioperheessämme on yhdeksän lasta iältään
1-17 vuotta. Viralliselta koulutukseltani olen puutarhuri.

Olen koko ikäni ollut erittäin kiinnostunut luonnosta (ihmiset mukaan
lukien…) ja viimeiset kymmenen vuotta olen syventänyt ymmärrystäni
biologisten ja inhimillisten järjestelmien toiminnasta opiskelemalla
päivittäin useita tunteja, kuuntelemalla eri alojen luentoja biokemiasta
psykologiaan ja maaperän toiminnasta talouteen, yhteiskuntatieteisiin sekä
historiaan. Pyrkimykseni ei ole saada mitään todistusta ja muodollisen
koulutuksen tuomaa suojatyöpaikkaa, vaan oikeasti ymmärtää kuinka
maailma toimii ja jakaa tätä tietoa myös muille.

Viime vuosien tapahtumat, ja etenkin valtavasti lisääntynyt sensuuri, sekä
algoritmien mielivalta on tehnyt ilmeiseksi, että ihmisten valistaminen,
vaikkapa sosiaalisen median kautta, ei onnistu enää tehokkaasti ja tämä on
saanut minut etsimään muita vaikuttamiskeinoja. Politiikka on yksi
tällainen keino.

Yritän muodostaa maailmankuvaani tieteen avulla ja toivon, että
suomalaisesta yhteiskunnasta kehittyisi asiantuntijayhteiskunta, jonka
näkemyksiin myös poliittinen päätöksenteko pohjautuisi. Ideologia ja
taloudellisen hyödyn tavoittelu hallitsevat tällä hetkellä liiaksi monella
alalla ja tämä on vääristänyt esimerkiksi maatalouden, ravitsemuksen ja
lääketieteen toimintatavat ja näihin liittyvän tieteen tekemisen. Tästä
kuluneet reilu kolme vuotta ovat pelottava esimerkki.

Tähän täytyy saada muutos tai seuraukset ovat surkeat. Todennäköisesti
jopa katastrofaaliset.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksittäisten ihmisten päätöksiin
omasta elämästä puututtaisiin minkään asiantuntijan taholta ilman tuon
ihmisen suostumusta. Lähtökohta on, että ihmiset ovat itse parhaita
asiantuntijoita, mitä tulee heidän elämäänsä.

Autoritäärinen kehitys, joka on taas havaittavissa maailmassa täytyy saada
kääntymään ympäri. Tarvitsemme ihmiskunnan, joka koostuu kypsistä
aikuisista ja valistuneista yksilöistä, ketkä kantavat vastuun omista
päätöksistään ja teoistaan.

Tarvitsemme toisiamme kunnioittavan, avoimen keskusteluilmapiirin,
jossa loukkaantumista ei pidetä merkkinä moraalisesta ylemmyydestä.

Ymmärrykseni mukaan toimivin ja oikeudenmukaisin maailma
saavutetaan, kun kulttuuristaan ylpeät, oikeasti itsenäiset
kansallisvaltioiden ihmiset toimivat yhteistyössä toisiaan kunnioittaen ja
keskenään ajatuksia vaihtaen ja kauppaa käyden. Globalisaatio näyttää
olevan tälläkin kertaa vain keino keskittää valta pienelle eliitille, jolla on
hyvin oudot ja kieroutuneet näkemykset ihmisestä ja olemassaolosta.

Sakari Peltola

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 040 75 03 661
YouTube: Sakari Peltola, @Sakaripeltola
Facebook: www.facebook.com/sakaripelto/
Instagram: sakaripelto
Twitter: @PeltolaSakari

Samankaltaiset artikkelit