Niko A. Kauko.

Olen 46-v graafinen suunnittelija Lahdesta. Olen vankkumaton pitkän linjan itsenäisyysmies
sekä kansanvallan ja puolueettomuuspolitiikan puolestapuhuja. Arvomaailmaltani olen
perinteisten arvojen kannattaja.

Politiikka itsessään on minulle enemmän väline kuin päämäärä. Olen ollut mukana Suomen
itsenäisyyden palauttamiseen tähtäävässä poliittisessa toiminnassa jo parisenkymmentä
vuotta, eli toisin sanoen ollut jo pitkään vastustamassa suomalaisia koskevan päätöksenteon
siirtämistä maan rajojen ulkopuolelle. Poliittisen toimintani avulla haluankin puolustaa
Suomen kansan oikeutta kansanvaltaiseen ja itsenäiseen Suomeen nykyisen
harvainvaltaisen EU-liittovaltion sijasta.

Tulevat eduskuntavaalit ovat tilaisuus muuttaa suuntaa

Suomalaisten tulisi alkaa äänestämään näissä tulevissa eduskuntavaaleissa sellaisia
kansanedustajia itselleen, jotka todella puolustavat kansan asiaa, sen itsenäisyyttä, sen
valta-asemaa, sen oikeuksia, sen turvaksi säädettyä Suomen omaa perustuslakia, siis
kansanedustajia, jotka ovat kategorisesti vierasta valtaa vastaan.

Vapauden liitto on perustettu vastaamaan tähän huutoon, eli tässä kohtaa äänestäjä voi
unohtaa ns. vanhat puolueet ja niiden edustajat perussuomalaisia myöten, sillä ne kaikki
ovat EU-jäsenyyden ja sen tueksi ryhtymisen myötä hylänneet kansan etujen ajamisen ja
alkaneet yhä avoimemmin ylikansallisen vallan palvelijoiksi Suomen kansan palvelemisen
sijasta.

Onkin tosiasia, että yhä useammalla suomalaisella ministerillä ja poliitikolla on nykypäivänä
EU:n lisäksi avoimesti kytköksiä myös esimerkiksi NATO:on, World Economic Forumiin,
Bilderberg-kerhoon taikka he ovat Young Global Leadersin jäseniä, minkä tulisi tietysti olla
äänestäjille hälytyssignaali, sillä näiden järjestöjen agendat ovat Suomen kansalle vieraita ja
vahingollisia aivan samoin kuin EU:nkin agenda.

Ylikansallisen vallan poliittiset ja taloudelliset lonkerot syövät pala palalta Suomen
itsenäisyyttä omien poliitikkojemme suosiollisella avustuksella. Erilaiset monikansalliset
suuryhtiöt, kuten vaikkapa “terveysjätit”, jotka on jo päästetty käsiksi SOTE-rahoihimme, ovat
saamassa hallintaansa yhä tärkeämpiä osia Suomesta. Ylikansallisten rakenteiden kautta
monikansalliset suuryhtiöt saavat myös helposti korruptoitua kansan suojaksi perustettuja
instituutioita, kuten näimme tapahtuvan esimerkiksi korona-aikana.

Suomea käytetään maksumiehenä ja moukkana

Ylikansallinen valta tulee viemään suomalaiset myös yhä useammin mukaan meille vieraisiin
sotiin väittämällä niitä “meidän sodiksemme” Ukrainan sodan narratiivia toistaen. Yhä
suurempi osa Suomen resursseista tullaan käyttämään EU:n ja mahdollisesti myös NATO:n
kautta niiden suurvaltapolitiikan edistämiseen. Suomen kansalle on siis eliittimme
siunauksella varattu taas sama kohtalo kuin Ruotsinkin suurvalta-aikana, jolloin Suomi oli
Ruotsin alusmaa, josta vietiin miehiä myöten kaikki resurssit mitä irti saatiin Ruotsin
suurvaltapyrkimysten pönkittämiseksi.

Lisäksi matkaamme pohjalle vauhdittaa EU:n nimissä harjoitettava pakotesota, joka
köyhdyttää Suomea ja vie suomalaisia suurin joukoin kurjuuteen esimerkiksi
moninkertaistuneiden energian hintojen takia. Kun EU on pakottanut meidät katkaisemaan
elintärkeät kauppasuhteemme Venäjään, niin Suomesta jää jäljelle vain varjo entisen
hyvinvointivaltiomme loistosta, eli kohtalomme on olla taantuva, velkaantuva, köyhtyvä ja
merkityksetön Pohjolan pussinperä.

On siis ymmärrettävä, että Suomella on vain moukan ja maksajan rooli EU:ssa, joka
pohjimmiltaan on Euroopan suurten maiden suurvaltaprojekti, jossa sen pieniä jäsenmaita
käytetään avoimesti hyväksi. EU:n osana olemme joutuneet häviämisen ja nöyryytyksen
kierteeseen, josta on päästävä ulos.

Taloustilanne on katastrofaalinen

Seurauksena tästä kaikesta on paitsi suomalaisia koskevan poliittisen ja taloudellisen
päätäntävallan siirtyminen ulkomaille, myös jatkuvasti paheneva taloudellinen katastrofi
vailla vertaansa, jota asiasta vastuussa olevat vanhat puolueet yrittävät peitellä velalla niin
kauan kuin vain suinkin mahdollista.

On huomattava, että viimeiset neljä vuotta vanhojen puolueiden ohjauksessa tarkoittivat sitä,
että ne ottivat Suomen kansan piikkiin noin 50 000 miljoonaa euroa uutta velkaa, saamatta
tällä giganttisella summalla aikaiseksi oikeastaan mitään parannuksia suomalaisten
elämään.

Kun euron ja EU:n myötä kilpailukykynsä menettänyttä ja sakkaavaa talouttamme rasitetaan
lisäksi yhä useammin toistuvilla “EU- tukipaketeilla”, joilla meillä maksatetaan mm. meitä
rikkaampien ja suurempien maiden velkoja, niin jokainen ymmärtää että olemme
kestämättömässä tilanteessa, josta on hankkiuduttava pikaisesti ulos.

EU mädättää myös suomalaisten arvot

EU:n on pääsyyllinen myös siinä, kun Suomea mädätetään meille vierailla ja terveen järjen
vastaisilla arvoilla.

Vaarallinen woke-, pride-, cancelkulttuurin yhdistelmä, johon on osaksi sekoitettu
elämänvastaista ja ihmisiä ahdistavaa hiilidioksidikulttia, pyrkii jatkuvasti laajentamaan ja
vahvistamaan otettaan yhteiskunnasta mm. kaventamalla sananvapautta. Näillä vierailla
arvoilla pyritään sukupuolinormien hämmentämiseen, perheen yhteiskunnallisen roolin
kaventamiseen ja yleensäkin perinteisten suomalaisten arvojen, kuten “koti, uskonto ja
isänmaa”, hävittämiseen.

“Kaupan päälle” tulee vielä massiivinen ja sietämättömän kalliiksi tuleva siirtolaisuus, jota
myydään suomalaisille “monikulttuurisuuden” nimissä. “Monikulttuurisuus” itseisarvona on
meille alati kasvava sosioekonominen katastrofi, jonka nimissä seuraamme sokeina Ruotsin
jälkiä sen pimeille harhapoluille, jonka seurauksena meilläkin on pian paikkakuntia, jotka
ovat ns. “no go zone” alueita, joissa raaka jengiväkivalta ja sotatilaa muistuttavat olosuhteet
hallitsevat.

Takaisin hyvinvointiin, turvallisuuteen ja vaurauteen

EU:n meille viitoittaman tien kulkemista suomalaiset eivät yksinkertaisesti voi jatkaa ilman
yhä vakavammiksi käyviä seuraamuksia. Tämä moniulotteinen alamäki, johon ylikansallinen
valta Suomen kansan on vienyt, on pysäytettävä ja meidän on alettava rakentamaan
kokonaan uudenlaista Suomea, joka on olemassa kansaa eikä nykyisiä ylikansallisia isäntiä
varten.

Pelkkiä detaljeja korjaamalla ei suuntaa voida muuttaa koska koko EU:n taloudellinen
järjestelmä, jossa ihmiset ovat olemassa taloutta varten eikä päinvastoin, on Suomelle
vahingollinen ja tuottaa huonoja hedelmiä; velkaantumista, leikkauksia, pätkätöitä,
työttömyyttä, epävarmuutta, syrjäytymistä ja kurjistumista.

Massoja köyhdyttävän ja harvoja hyödyttävän EU:n uusliberaalin ”vapaan kilpailun” opin
sijasta tarvitsemme menestyäksemme kansaa laajasti ja tasaisesti vaurastuttavaa
kansallista kapitalismia. Kansallisen talousjärjestelmän rakentamiseksi tarvitsemme mm.
oman lainsäädännön, oman valuutan ja rahapolitiikan, oman kauppapolitiikan ja oman
ulkopolitiikan. Kaikki nämä ovat välineitä, jotka EU on meiltä vienyt ja tehnyt meidät siten
kyvyttömiksi ajamaan kansallista etuamme.

Heräämistä on havaittavissa

On havaittavissa, että vuosi vuodelta yhä useammat suomalaiset ovat heräämässä erilaisten
omien kokemusten kautta siihen miten EU-jäsenyys ajaa Suomea kiihtyvällä vauhdilla aina
vain syvempään ahdinkoon. Suomen nykykurssi on kestämätön ja kansan on lopulta
herättävä tähän tosiasiaan isoin joukoin myös äänestyskopilla.

Suomalaiset tarvitsevat eduskuntaan kansallismielisiä päättäjiä, joille Suomen etu on
päätöksiä tehdessä ensisijainen. Vain näin maan suuntaa on mahdollista saada käännettyä
ajoissa ja hallitusti. Eli vanhoja puolueita äänestämällä sahaat vain omaa oksaasi ja
varmistat, että Suomen tulevaisuus on yhä synkempi.

Vaalilupaukseni

Vaalilupaukseni on taistella Suomen kansan vapauden ja hyvinvoinnin puolesta kaikin
voimin myös tulevaisuudessa samoin kuin tähänkin asti – ja tämä lupaus pitää riippumatta
siitä valitaanko minut eduskuntaan taikka ei.

Toivon äänestäjille sekä viisautta että rohkeutta näihin tärkeisiin vaaleihin!

Niko Aleksanteri Kauko
Vapauden liiton 2. varapuheenjohtaja
[email protected]

Samankaltaiset artikkelit