Vapauden liiton puoluehallitus on nimennyt Eero Tarmon sitoutumattomaksi ehdokkaaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin Varsinais-Suomen vaalipiiriin. Tervetuloa Vapauden liiton eduskuntavaaliehdokkaaksi ja mukaan Vapauden liiton toimintaan!


Olen turkulainen 33-vuotias kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, vapaa kirjoittaja, filosofi-yhteiskuntakriitikko ja terveysvaikuttaja.

Instagramissa vuodesta 2020 alkaen toimineen, viikoittain satoja valveutuneiden kansalaisten pohdintoja julkaisevan @taajuusvaste-tilin ja siihen liittyvän podcastin lempeän kontroversiaali isäntä, jonka sydänalaa kutkuttelevat myös musiikki ja huumori. Työkokemusta vuodesta 2006 alkaen löytyy meijeristä messuihin ja kioski-esimieheydestä rockjournalismiin sekä luokan- ja erityisopettajan tehtäviin.

Viime vuosina sosiaalisen sensitiivisyyden tilannesidonnaiset vaatimukset ovat menneet nähdäkseni överiksi tavoilla, jotka ovat alkaneet muodostua todelliseksi esteeksi oman kannan ilmaisemiseen uskaltautumiselle niin työpaikoilla, sosiaalisessa mediassa, radio- ja tv-debateissa kuin joskus jopa perheiden sisälläkin. Uhkana vaikuttaa yhä useammin olevan joko sosiaalinen- tai taloudellinen sanktiointi, tai molemmat.

Edellä mainitun mielipideilmaston kaventumisen näen olevan erittäin keskeinen osa akatemioista (yliopistot), medioista ja varsinkin näitä rahoittavilta tahoilta kauko-ohjattua, täysin tarkoitushakuista ihmismassojen marssittamista kohti mahdollisimman kansainväliseksi kaavailtua, alati keskitetympää ja näin myös keskusjohdetumpaa maailmanhallitusta. Meidän tapauksessamme Suomen ja suomalaisuuden kustannuksella.

Vallitseva ilmasto on onnistuttu saamaan aikaan verhoilemalla yhteiskunnallisia teemoja sivuavien näkemysten julkituomisen estäminen (>”canceloiminen”) paradoksaalisesti ”moniarvoisuuden edistämiseksi” (>”WOKE”).

Kuten ei-niin tavoiteltavasta lähihistoriastakin tietää voimme, suuria joukkoja on toki helpompi hallita olosuhteissa, joissa yksilöllisyys on kuoletettu, kaikki ovat samaa mieltä, eikä kukaan uskalla sanoa mistään mitään.

Itse olen kuitenkin päättänyt uskaltaa ja haluta vastedeskin nähdä myös muut ihmiset tehotuotanto-karjan sijaan uniikkeina, kehollis-mielellis-sielullisina yksilöinä.

Mielestäni aidossa sivistysvaltiossa jokaisella tulee olla oikeus itseilmaisuun ilman jatkuvaa uhkaa retorisilla leimasimilla (”-denialisti”, ”-foobikko”, ”-vihaaja” jne.) merkityksi joutumisesta. Kanssaihmisiä on eittämättä hyvä pyrkiä kohtelemaan kunnioittavasti, mutta samaan aikaan lakiteksteihin meitä kaikkia velvoittavaksi kirjailtu pitää pystyä – ja haluta pystyä – pitämään erillään henkilö- ja viiteryhmäkohtaisista, toisten ihmisten toimintaa koskevista toiveista ja ideaaleista. Tässä meillä on tänä päivänä haasteita.

Esimerkiksi nykyisin laajalti suosittujen termien, kuten ”valta-asema”, ”turvallinen tila” ja ”etuoikeutettu” psykologinen funktio usein ikään kuin lakiin rinnastettuna, mutta tosiasiassa siihen liittymättömämä piilovallankäytön välineenä työ- ja muissa yhteisöissä tulisi kyetä tunnistamaan nykyistä paremmin, jotta ensinnäkin osattaisiin ja toisekseen uskallettaisiin puuttua tilanteisiin, joissa esim. yksilön B laillisia vapauksia ja oikeuksia pyritään polkemaan yksilön A ideologisten toiveiden perusteella.

Terveen yhteiskunnan runko on oikeudenmukaisuus, jolla viittaan laajalti koko Vapauden liiton arvopohjaan, johon olennaisilta osin samastuttuani päädyin asettumaan ehdolle nimenomaan heidän kauttaan.

Uskon kukoistavien yhteisöjen koostuvan kukoistavista (vapaista) yksilöistä ja näin ollen uskon myös tässä porukassa olevan merkittävää potentiaalia jo sinällään erinomaisten osiensa summaakin suurempaan.

Keskeisiä ajatuksiani PEUKKU YLÖS-/PEUKKU ALAS -asteikolla:

PEUKKU YLÖS (KYLLÄ):

 • kansallisidentiteetille,
 • kaukokatseisuudelle,
 • selkeille visioillle,
 • johdonmukaisuudelle,
 • kotimaiselle maataloudelle,
 • ilmastorealismille,
 • parhaille tekijöille oikeilla paikoilla,
 • aidolle (-> ei historian vääryyksien nykyisyydessä kostamista tarkoittavalle) tasa-arvolle,
 • tarkoituksenmukaisesti resursoidulle turvapaikkapolitiikalle,
 • kaikenlaisten ihmisten ja ihmisyhteisöjen väliselle sovinnollisuudelle sekä
 • kansalaisia koskevan päätöksenteon läpinäkyvyydelle.

PEUKKU ALAS (EI):

 • Natolle (muiden maiden sotien sotiminen),
 • EU:lle (muiden maiden velkojen rahoittaminen),
 • opportunismille,
 • Kaikki Päätökset Vähemmistöjen Ehdoilla -ajattelulle,
 • muulle pelko-johdannaiselle ajattelulle,
 • tulevaisuuden luotettuja ammattilaisia tuottavien laitosten (mm. yliopistot) opetuksen politisoimiselle ja
 • verovaroin rahoitetulle ideologia-”journalismille” (nykyinen YLE).

Eero Tarmo

Some-kanavat:
https://www.instagram.com/taajuusvaste/
https://www.facebook.com/taajuusvaste/
https://twitter.com/ig_taajuusvaste

Samankaltaiset artikkelit