Olemme erittäin huolissamme siitä, ettei tartuntatautilain pykälää 48 a ole edelleenkään kumottu, vaikka jo keväällä sen tullessa voimaan nähtiin myös käytännössä, etteivät koronainjektiot estä sairastumasta koronaan, saati tartuttamasta sitä eteenpäin. Pykälä 48 a on aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa sotealalla ja valtavia henkilökohtaisia tragedioita sotealan ammattilaisten ja heidän perheidensä elämässä. Potilasturvallisuutta se ei ole lisännyt, vaan päinvastoin, entisestään tiukassa ja haastavassa tilanteessa ajanut suuren määrän ammattilaisia pois alalta. Lakipykälän tulkinta on myös ollut varsin mielivaltaista. 

Jokaisella tulee olla aito vapaus valita, millaisia lääketieteellisiä toimenpiteitä hän kehoonsa ottaa. Kunnioitamme jokaisen sotealan ammattilaisen valintaa, ja peräänkuulutamme myös solidaarisuutta ja kunnioitusta ammattilaisten ja kaikkien ihmisten välillä. Se, että koronainjektioiden turvallisuudesta ollaan huolissaan, on meidän kaikkien yhteinen asiamme. 

Saadakseen myyntiluvan rokotteen tulisi estää tartuntoja ja ehdollisen myyntiluvan saaneet koronarokotteet eivät tätä kriteeriä täytä. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella onkin todettu jo käytännössä tiedetty asia: Injektiot eivät estä tartuttamasta eivätkä sairastumasta, eikä niillä voi saavuttaa laumasuojaa.

Täten myyntilupa on myönnetty valheellisin syin, perusteetta ja sen seuraksena myös koronapassi ja pykälä 48 a perustuvat valheeseen, eikä niillä ole lääketieteellistä perustetta. Tämä on ollut tiedossa jo koronapassiin ja pykälään 48 a liittyvän lainsäädännön valmistelun aikaan. Kansalaisille annettu tieto on ollut ristiriitaista ja sekavaa. Terveysviranomaisen näkökulma ja toisaalta poliittinen ohjaus sekä median luoma kuva ovat kaikki olleet omiaan vaikuttamaan hyvinkin voimakkaasti yksilön päätökseen ja valintaan. 

Olemme tämän vajaan kahden vuoden aikana olleet kriittisiä kokeellisiin injektioihin, sekä niiden tehoon, että turvallisuuteen. Olemme tätä edelleen ja tiedostamme myös niistä aiheutuneet haitat, jotka nähdäksemme ovat hyötyjä suuremmat etenkin työikäisillä ja sitä nuoremmilla, terveillä ja hyväkuntoisilla ihmisillä. Tutkimusdata ei ole yksiselitteistä ja erilaisia hälyttäviä, epäsuoria signaaleja vaikuttaisi olevan useita. 

Pidämme myös käsittämättömänä, että Krista Kiuru perhe- ja peruspalveluministerinä on jälleen vaatimassa maskeja takaisin ja hoputtamassa hakemaan lisää mRNA-pistoksia samanaikaisesti, kun kyseisten tuotteiden tehottomuus ja maskivalhe ovat tulossa julki. On päivänselvää, että nämä keinot eivät toimi, eivätkä ole kestävällä pohjalla ja voimme vain kysyä, miksi niitä halutaan jatkaa?

Vapauden liitto vaatii tartuntatautilain 48 a pykälän välitöntä poistamista.

Ylimitoitetut koronatoimet kaikkineen ovat vaikuttaneet ihmisten terveyteen sekä lyhyellä, että hyvin todennäköisesti myös pitkällä aikavälillä. Viruksen kanssa on vain pakko oppia elämään ja panostaa suosituksiin ja ohjeisiin, joilla tuetaan ihmisten terveyttä ja immuniteettia.

Terveydenhuollon tämänhetkinen tila on vuosikausien alasajon tulosta ja siihen ovat olleet vaikuttamassa monet seikat. Palkkaus, työn arvostus, johtaminen ja rakenteet ovat kaikki omalta osaltaan vaikuttamassa, eikä todellista panostusta terveydenhuollon kantokykyyn ja toimivuuteen ole koskaan Suomessa annettu. Tilanne on päässyt aivan liian pitkälle ja korona-aika kaikkineen on ollut korsi, joka on katkaissut kamelin selän. Pakkolait ja tilanteen kärjistyminen päättäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseksi ”sotatilaksi” sen sijaan, että todellista apua ja arvostusta tulisi, ovat aiheuttaneet peruuttamatonta tuhoa ja laajaa mainehaittaa alalle ja sen vetovoimalle. Opintoja aloittaa dramaattisesti pienempi määrä opiskelijoita kuin aiemmin ja ammattilaisia valuu hurjaa vauhtia alalta pois. Vastavalmistuneet jaksavat työskennellä alalla hyvin usein vain vähän aikaa. Hallitukselta tuntuu löytyvän loputtomasti velkarahaa lähes kaikkeen muuhun, mutta ei terveydenhuollon lisärahoitukseen sen kuntoon saattamiseksi. Korona, sota ja ilmastonmuutos vievät jatkuvasti huomiota ja ajatuksia pois siitä, mikä on hyvinvointiyhteiskunnan yksi tärkeimmistä peruspilareista: Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi. Kun nämä romahtavat, romahtavat hyvin nopeasti kaikki muutkin yhteiskunnan toiminnot. Koronatoimet ovat myös aiheuttaneet hoitovelkaa, jota on purkamassa yhä pienempi joukko ammattilaisia. Väestö vanhenee ja on yhä sairaampaa. Potilaita ja asiakkaita siis riittää jonoiksi asti, auttajia ei niinkään. 

Sote-uudistus ei ole tuomassa mitään taianomaista ratkaisua tilanteeseen, sillä käsissämme on kaksi isoa ongelmaa: Hyvinvointinalueilta puuttuu rahaa ja henkilöstöä. Rahaa löytynee, jos tahtoa löytyy. Henkilöstöä löytyy, jos rahaa, tahtoa ja arvostusta löytyy. Arvostusta tulee löytyä myös alan sisältä – sisar hento valkoinen on joustanut ja taipunut kerta toisensa perään ja lisäksi nyt myös solidaarisuus on ollut hukassa, kun ammattilaisten kenttäkin on tartuntatautilain pykälän 48 a vuoksi jakautunut rajusti kahtia. Hoitajien palkkaratkaisun jälkeen keskustelu terveydenhuollon kriisistä hiljeni täysin, aivan kuin se olisi tällä sopimuksella jotenkin yhtäkkiä ratkennut. Ei kriisi mihinkään kadonnut, vaan on edelleen olemassa ja syvenemässä, kun jäljellä olevat ammattilaiset yksi kerrallaan uupuvat alalla. Palkkaratkaisukin jäi hieman epäselväksi; saivatko hoitajat jälleen kerran yhtään mitään enempää, kuin kukaan muukaan? Päästäänkö kuopasta ylös tällä sopimuksella? 

Kritiikin vastapainoksi on annettava myös ratkaisuja. Ennaltaehkäisevä työ, rakenteiden keventäminen ja uudistaminen ja muut edellä mainitut asiat ovat työkaluja ainakin jonkinlaiseen tilanteen korjaamiseen pitkällä aikavälillä. Koronan osalta tärkeintä olisi saada nyt korjattua ja vahvistettua ihmisten terveyttä ja immuniteettia kannustamalla heitä vähintään samalla innokkuudella hyviin elämäntapoihin, kuin mitä kannustettiin käyttämään maskeja ja ottamaan toistuvia mRNA-pistoksia. Sotatilassa eteenpäin ei päästä, vaan vetämällä yhtä köyttä ja tahdonvoimalla, todellisella halulla korjata tilanne.

Vapauden liitto on jo aiemmin ottanut kantaa sotelaisten lakko-oikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen https://vapaudenliitto.fi/vapauden-liitto-ajaa-hoitajien-asiaa/.

Vapauden liitto puolustaa ja ajaa sotelaisten asioita. Puolueemme johto koostuu valtaosin eri sotealan ammattilaisista. Puheenjohtaja, 1. ja 3. varapuheenjohtaja ja puoluesihteeri omaavat kaikki sotealan taustaa:

  • Puheenjohtajamme Ossi Tiihonen on toiminut 15 vuotta terveydenhuoltoalan yrittäjänä: https://ossitiihonen.com/kuka-mina-olen/
  • 1. varapuheenjohtaja Heli Rämäkkö on ensimmäiseltä koulutukseltaan kätilö ja työskennellyt alalla 15 vuotta. Nyt hän toimii ravintoneuvojana, terveysvaikuttajana ja hyvinvointialan yrittäjä. Ihmisten kannustaminen ottamaan hyvinvointi ja terveys omiin käsiinsä ja ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää. Hän toimii aluevaltuutettuna Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa: https://www.helista.fi/
  • 3. varapuheenjohtaja Pekka Timonen on lääkäri. Hänellä on poikkeuksellisen monipuolinen näkemys Suomen terveydenhuollosta hänen työskenneltyään lääkärinä terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisellä lääkäriasemalla, sekä poliittisena päättäjänä Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksessa ja valtuustossa: https://www.pekkatimonen.fi/minusta
  • Puoluesihteerinä toimiva Cia Grönberg on ensimmäiseltä koulutukseltaan lähihoitaja, erikoistunut sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Hän on jatkokouluttautunut sairaanhoitaja-terveydenhoitajaksi ja toiminut terveydenhoitajan työssä edelliset yhdeksän vuotta erikoistuen kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kirjoon.

Vapauden liiton puoluehallitus

Samankaltaiset artikkelit