Kuvan lähde: www.thesundaily.my -sivusto

Elon Musk on paljastanut, että Twitter edellisen omistajansa johdolla on sensuroinut tärkeää tietoa ja nimenomaan estänyt tai harhaanjohtanut yleisiä käsityksiä poliittisista ehdokkaista sekä tärkeistä veronmaksajia koskevista yksityiskohdista.

Tämä tieto on aika murskaavaa, koska se koskee koko media-alan uskottavuutta, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, mutta myös muualla. Suomessa suuriksi kysymysmerkeiksi ovat osoittautuneet Helsingin Sanomat (Sanoma Oy) ja YLE.

Tässä tarkastellaan paljastusten prosessia ja kuinka se on edennyt Yhdysvalloissa, mutta on aivan selvää, että toiminta on ollut yhtä lailla epäilyttävää myös Suomessa. Tähän mennessä Twitter-tiedostot Yhdysvalloissa ovat keskittyneet todisteisiin Twitterin salaisilta mustilta listoilta; kuinka yritys on toiminut eräänlaisena FBI:n tytäryhtiönä ja kuinka Twitterin päälliköt kirjoittivat alustan säännöt uudelleen omien poliittisten toiveidensa mukaisiksi.

Kun Bidenin järjestelmänvalvoja otti vallan, yksi heidän ensimmäisistä tapaamispyynnöistään Twitterin johtajien kanssa oli k-viruksen käsittely. Painopiste oli ”anti-vaxxer” -tileissä. Twitterin Yhdysvaltain julkisen politiikan johtaja Lauren Culbertson laati joulukuussa 2022 yhteenvedon tapaamisista Valkoisen talon kanssa. Se antoi lisää uusia todisteita Valkoisen talon painostuskampanjasta ja vahvistaa, että Valkoinen talo yritti toistuvasti vaikuttaa suoraan Twitter-alustaan. On tärkeää huomioida, että kun tässä yhteydessä puhutaan Valkoisesta talosta, tarkoitetaan Bidenin demokraattihallitusta.

Culbertson kirjoitti, että Bidenin tiimi oli erittäin vihainen, koska Twitter ei ollut aggressiivisemmin poistanut useita tilejä. He myös halusivat Twitterin tekevän enemmän sensuurityötä. Twitter tukahduttikin vääränalaisiksi katsomansa näkemykset – monet lääkäreiltä ja tieteellisiltä asiantuntijoilta, jotka olivat ristiriidassa Valkoisen talon virallisten kantojen kanssa.

Tämän seurauksena oikeutetut havainnot ja kysymykset, jotka olisivat laajentaneet julkista keskustelua, katosivat. Väistämättä toisin ajatteleva mutta laillinen sisältö leimattiin vääriksi tiedoksi, ja monen alan asiantuntijoiden tilit bannattiin sekä mielipiteiden tai twiittausten että todistetusti oikeiden tietojen vuoksi. Ei ole epäilystäkään, etteikö samaa olisi tapahtunut myös Suomessa.

Oli lukemattomia tapauksia, joissa twiittejä oli merkitty ”harhaanjohtaviksi” tai poistettu kokonaan, mikä johti joskus tilien bannaamiseen yksinkertaisesti siksi, että ne poikkesivat CDC:n (The Centers for Disease Control and Prevention) ohjeista tai poikkesivat laitoksen näkemyksistä. Olipa kyse sitten ihmisten tai algoritmien merkkaamasta sisällöstä, joka oli ristiriitaista mutta totta, se joutui silti poiston tai bannauksen uhriksi.

K-virus vaati aivan erityiset toimenpiteet, koska sen hoitamisessa oli paljon pelissä. Siihen liittyvistä asioissa on edelleen erimielisyyttä, mikä pääasiassa johtuu siitä, että auktoriteetit eivät halua myöntää virheitään. Twitter käsitteli k-virukseen liittyviä tietoja muun muassa:

• sensuroimalla tietoja, jotka olivat totta, mutta haitallisia Yhdysvaltain hallitukselle
• häpäisemällä lääkäreitä ja muita asiantuntijoita, jotka olivat eri mieltä
• estämällä tavallisia käyttäjiä, jopa niitä, jotka julkaisivat CDC:n omaa tietoa.

Tähän on lisättävä se, että @ElonMusk-tiedostojen mukaan ”erittäin vihaiset” Bidenin hallintoviranomaiset ovat suoraan sekaantuneet k-viruksen sensuuriin. Tämä herättää merkittäviä rikosoikeudellisia ja siviilioikeudellisia vastuukysymyksiä. Nämä vaiheet ja prosessit ovat lähtökohtaisesti hyvin samanlaisia myös täällä Suomessa, joten tästä kuulemme varmasti lisää lähitulevaisuudessa.

Harri Kullberg
Uudenmaanläänin eduskuntaehdokas
https://vapaudenliitto.fi/harri-kullberg/

Samankaltaiset artikkelit