Harri Kullberg, Vapauden liitto.

Haasteet Suomen osalta ovat mittavat, olen valmistautunut näitä haasteita varten pitkän kokemukseni kautta toimiessani yritysjohtajana ja lehtorina. Olen toiminut kansainvälisessä kaupassa, ja asunut ja toiminut eri maissa, mukaan lukien USA:ssa, vahvuuksiani ovat henkilö kysymykset ja neuvottelutaidot. Haluan tehdä voimakkaasti työtä Suomen ja suomalaisten edun mukaisesti. Suomen tilanne on vaakalaudalla ja se tarvitsee meidän kaikkien avun. Meidän on puolustettava Suomen traditionaalisia ja isänmaallisia arvoja, ja lähtökohtaisesti Suomen itsemääräämisoikeuden täytyy säilyä, me emme voi olla mukana EU:n syventyvässä integraatiossa. Aion vastata tähän haasteeseen erittäin vakavasti, tämä kehitys on saatava pysähtymään.

Kotimaisina haasteina näen mm. maahanmuutto kysymykset, yksityisyrittäjyyden ja yleisen koulutuksen laadun. Haittamaahanmuutto on saatava kurinalaiseksi ja järjestyneeksi, emme voi jatkaa pitämällä rajamme auki kaikille tulijoille. Ei ole kysymys humaanisista arvoista, vaan Suomen valtion resursseista. Meillä ei yksinkertaisesti ole taloudellista mahdollisuutta hoitaa lisääntyvää maahanmuuttoa. Varamme ovat rajoitetut, ja niiden käyttö on priorisoitava, joten myös kehitysapuun ja niiden maksuihin on puututtava. Tähän liittyy myös ongelma puutteellisista tiedoista mitä saamme kehitysapu kohteista.

Tärkeää on ymmärtää, että meidän tulee keskittyä tulojen lisäämiseen ja menojen vähentämiseen. Osana tätä kehitystä on toimiva liiketaloudellinen kokonaisuus missä yksityisyrittäjyys otetaan vakavasti huomioon. Aion olla vahvasti mukana yrittäjyyden kehittämisessä, ei ainoastaan suurempien kaupunkien kohdalla, mutta myös maaseudulla. Maatalous on kriittisessä tilassa ja vaatii erikoista huomiota, haluan erityisesti kehittää maatalouden kaupallisia mahdollisuuksia.

Kaikki yllä oleva ei ole mahdollista ilman toimivia ja osaavia työntekijöitä. Tämän päivän maailmassa asiat muuttuvat äärettömän nopeasti ja kaikentyyppinen perus- sekä lisäkoulutus on jatkuvasti tarpeellista kilpailukykyisen toimintamallin säilyttämiseksi. Minulla on pitkä kokemus koulutuksesta ja aion panostaa siihen erityisesti yrittäjyyden ja kaupallisten haasteiden voittamiseksi.

Harri Kullberg

https://www.facebook.com/VLVoittoon
[email protected]
https://twitter.com/HarrikVl
https://www.instagram.com/freedom0351/

Samankaltaiset artikkelit