Tervehdys,

Olen Valtteri Ilola, 37-vuotias naimisissa oleva kuuden lapsen isä. Olen koulutukseltani ajoneuvoasentaja ja lentoasemahuoltaja. Nykyään olen toiminut autokorjaamoyrittäjänä jo 11 vuotta. Harrastan kaikkia moottorilla liikkuvia sekä metsästystä, kalastusta, rakentamista, eläinten pitoa ja oikeastaan kaikkea mitä elämään liittyy. Olen opiskellut terveyden hoitamista omatoimisesti ja teen jonkin verran nykykäsityksen mukaan ”puoskarointia” eli hierontaa, energiahoitoa, kansanparantajatyyppistä kehonhuoltoa, jonka taitaminen on kulkenut suvussani. Olen käynyt myös funktionaalisen lääketieteen kursseja.

Itselläni on herännyt kiinnostus yhteiskunnallisten asioiden hoitoon pitkälti omien kokemusten kautta ja huomatessani kuinka rajoitettua ihmisten elämä tässä maassa on. Ihmisiä ei kannusteta yrittämiseen eikä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tai omavaraisuuteen. Meitä ohjataan ja kontrolloidaan liikaa turhilla asetuksilla, jotka pitkälti hankaloittavat ja aiheuttavat lisää kustannuksia. Perustuslaki on palautettava voimaan ja sitä on noudatettava tarkoin. Perustuslain päälle kasatut laittomat asetukset/lakihimmelit on purettava välittömästi. Minun tavoitteenani on vapaa ja itsenäinen kansa sekä sitä kautta myös vahva valtio, jota kansa yhdessä hallitsee ja pitää siitä huolta mieluiten hajautetummalla paikallishallinnolla.

Kansanedustajana aion edustaa Isänmaata ja sen arvokasta alkuperäistä kansaa. Eduskuntaan täytyy saada aito, rehellinen ja kunnioittava ilmapiiri, jossa valehtelusta rangaistaan oikeudenmukaisesti. Kynnys valehtelulle täytyy korottaa niin korkeaksi, että se loppuu ja sen sijaan totuuden puhumiselle annettava arvostus. Ilkeä kiusaaminen ja puoluekuri on saatava myös loppumaan, joka täältä kansan näkökulmasta näyttää tällä hetkellä lähinnä isojen ihmisten hiekkalaatikkoleikiltä. Jokaisen on kannettava vastuu sanoistaan ja vastattava teoistaan.

Eläisin mieluummin perheen kanssa omavaraisesti jossain pienessä kylässä pienen yhteisön jäsenenä ja nauttisin vuodenajoista ja luonnonrytmin mukaan elämisestä, mutta sille ei tällä hetkellä ole tässä maassa mahdollisuutta, joten alusta sellaisen elintavan luomiseen on lähellä sydäntäni. Kansalaisen täytyy saada riittävä korvaus työstään sekä menetetystä vapaa-ajastaan ja isojen monopoliyhtiöiden keinottelu täytyy saada loppumaan.

Kyläyhteisöt ja maaseutu elävöitetään, kunhan päästään irti EU:sta, eurosta, saadaan markka takaisin eikä liitytä mihinkään sotilaallisiin liittoihin. Kauppasuhteet laitetaan kuntoon ensisijaisesti naapurimaiden kanssa ja siitä eteenpäin kahdenvälisillä sopimuksilla muihin maihin. Maahanmuutto on saatava kuriin ja alkuperäisen väestön kunnioitus takaisin. Suomalaisuus on arvokasta ja sitä tulee vaalia.

Aito biologinen mies, nainen ja perhe takaisin oikeaan arvostukseen. Tämän maailman luoma monisukupuolisuus ja sukupuolen muokkaaminen omaan arvoonsa eikä edellä mainitun tilalle. Meillä on täällä Suomessa valtavat resurssit, joita vieraat vallat havittelevat eli meidän täytyy pitää niistä kiinni ja saada myös myyty infrastruktuuri takaisin. Terveydenhuolto on saatava takaisin vapaaehtoiseksi ja kaiken maailman id-passit ja ihmisten sirujen asentamiset loppumaan.

Tämä aika on saanut myös ajattelemaan Suomen geologista sijaintia suurvaltojen mahdollisena pelinappulana. Edustajilta on kiellettävä taloudelliset kytkökset ulkomaisten valtarakenteiden kanssa. Suomi on ollut ennenkin rauhan lähettiläs, myös se asema tulee saavuttaa takaisin. Suomi ei kuulu suurvaltojen taistelutantereeksi eikä sen tarvitse pitkittää muiden sotia ulkomailla aseavustuksilla, ellei välitöntä uhkaa ole ilmassa.

Energiatuotantoon on otettava mukaan myös biotuotantolaitokset, jotka tukevat meidän maatalouttamme. Kotitalouksiin on lisätty jo nyt hienosti omavaraista energiantuotantoa ja sitä on lisättävä ja tuettava entisestään. Meidän on hyväksyttävä myös kuitu- ja öljyhampun tuoma mahdollisuus vaate-, rakennus-, ja energiateollisuudelle. Lääketieteeseen on saatava vaihtoehtoiset hoitomuodot rinnalle tukemaan terveydenhoitoa.

  • Itsenäinen ja puolueeton Suomi
  • Omavarainen Suomi ja huoltovarmuus kuntoon
  • Terveydenhuoltoon myös vaihtoehtoiset hoitomuodot
  • Kansantasavalta ja perustuslaki takaisin
  • Energia- ja rakennusteollisuuteen uutta ajattelua
  • Verotus- ja eläkejärjestelmän uudistus
  • Yrittäjän ja työntekijän sekä perheiden vapaa Suomi

Seuraavana minun sopimukseni Suomen kansan kanssa:

Minä Valtteri Ilola olen asettunut kansanedustajaehdokkaaksi eduskuntavaaleissa 2023 ja pyydän äänestäjiltäni mandaattia edustaa heitä.

Vannon ja vakuutan tätä sopimusta tehdessäni olevani täysissä sielun ja ruumiin voimissa.

Sitoudun aina ja kaikissa tilanteissa puolustamaan täysivaltaista Suomen tasavaltaa, jossa valta kuuluu perustuslain mukaan kansalle. Sitoudun noudattamaan edustamani puolueen arvoja ja puolueohjelmaa. Tulen edistämään, esittämään ja kannattamaan parlamentaarista hallintomallia, jossa valta jakautuu kaikille kannatuksen mukaan. Edistän, esitän ja kannatan Suomen EU-eroa sekä irtautumista eurovaluutasta, ja tulen vaatimaan markan takaisin saamista. Turvaan Suomen itsenäisyyttä, puolueettomuutta ja tulen vastustamaan Suomen liittymistä Natoon. Vannon myös edistäväni Suomen asemaa diplomaattisena rauhanneuvottelijana, edistäen suhteita ja kansainvälistä kauppaa.

Lupaudun omalta osaltani olla poistamassa byrokratiaa yrityksiltä ja kansalaisilta. Julkisen sektorin ja virkamiesten määrää tullaan vähentämään sen raskaan ja kalliin käytön vuoksi. Suurin osa virkakoneistosta tulee saada hyödyttämään kansan hyvinvointia ja/tai muutettua palkkaus pienemmäksi. Sote-uudistuksen osalta tulee katsoa kriittisesti sen tosiasiallista toimivuutta ja mahdollista purkamista. Tulen ajamaan uudistusta koulutuspolitiikkaan siten, että kansalaisista saadaan koulutettua kyvykkäitä itse ajattelevia ihmisiä, jotka selviytyvät pääasiassa omavaraisesti elämästään. Suomen kieli ja suomalaisuus tulee saada tunnustettua alkuperäiskansaksi, eikä juurettomiksi metsäheimolaisiksi. Suomen kieltä ja kulttuuria tulee vaalia ainutlaatuisena, eikä sekoittaa ”eurooppalaiseksi”. Suomen tulee irtaantua ”Suuresta Nollauksesta” ja muista kansainvälisistä agendoista kuten ”agenda 21 ja 2030”.

Totuutta edistäen diplomaattisesti

Valtteri Ilola
p. 040 5640601
[email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010661593282

Samankaltaiset artikkelit