Cia Grönberg.

Olen 38-vuotias neljän lapsen (10-19v) äiti Espoosta.

Opiskelin ensin lähihoitajan tutkinnon, erikoistuen sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Jatkoin opintojani ammattikorkeakoulussa, josta valmistuin sairaanhoitaja-terveydenhoitajaksi.

Olen työskennellyt pääosin kouluterveydenhuollossa, lyhyen aikaa äitiys- ja lastenneuvolassa jonka lisäksi työttömien terveydenhuollossa.

Kouluterveydenhoitajan työssä olen ollut kehittämässä adhd-oppilaiden lääkehoidon seurantaa kouluterveydenhuollossa ja toiminut konsultoivana myös aloittaville lääkäreille adhd-lääkehoidossa.
Olen myös kouluttanut perhetyöntekijöitä lapsensa menettäneiden perheiden kohtaamisessa ja tukemisessa. Tästä aiheesta olen AMK-opinnoissani tehnyt opinnäytetyönkin.

Työttömien terveydenhuollossa adhd-osaamisestani on ollut valtavasti apua, minulle on ohjautunut paljon neurokirjon asiakkaita, osalla diagnoosi – osalla ei sillä hetkellä vielä. Heille olen pystynyt tarjoamaan psykoedukaatiota asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vapauden liitossa toimin puoluesihteerinä ja länsi-Uudenmaan aluevaltuutettuna.

Cia Grönberg

Lue myös