Moona Nyström, Vapauden liitto.

Kansalaisten hyvinvointi priorisoitava ensimmäisenä

Ihminen, jolla on hätä, tarvitsee avun heti. Ei viikon tai kuukauden päästä. Olen tehnyt auttamistyötä nuorten ja aikuisten kanssa monia vuosia. Avun hakeminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii ihmiseltä valtavasti voimavaroja. Siksi avun tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan välittömästi. Ennaltaehkäisevä työ on avainasemassa jos haluamme pyrkiä ehkäisemään ongelmien kasaantumisen tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa kaikenlaisen ennaltaehkäisevän työn tukemista ja sen lisäämistä. Pahoinvointi, mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat tällä hetkellä kasvava haaste kaikissa ikäryhmissä. Koska tämänhetkiset resurssit eivät riitä edes ”tulipalojen sammuttamiseen”, tulee tuki ja apu saavuttaa ihmisen jo paljon aikaisemmin. Meidän on pidettävä kansalaisista parempaa huolta ja siihen on löydyttävä rahaa.

Valtion verotulot kansalaisten hyväksi

Suomalaiset maksoivat vuonna 2021 reilut 108 miljardia euroa veroja. Jatkuvasti  olemme kuitenkin saman asian äärellä puhuttaessa verorahojen riittävyydestä – sitä ei ikinä ole tarpeeksi tärkeiden ongelmakohtien korjaamiseksi. Kansalla tulee olla oikeus tietää, mihin kaikkeen verorahoja käytetään ja siksi verorahojen käyttö tulisi olla täysin läpinäkyvää. En usko siihen hetkeäkään, etteikö valtio tuottaisi jo nyt tarpeeksi verorahoja kansalaisten tarpeeseen. Kyse on enemmänkin siitä, mihin kaikkeen tuo raha käytetään.  En pysty ymmärtämään, että tilanteessa, jossa yhteiskuntamme painii erilaisten vakavienkin haasteiden kanssa, rahamme ohjataan menemään ensisijaisesti johonkin muuhun kuin kansalaisten hyvinvointiin. Emme voi auttaa muita ihmisiä, mikäli emme itse voi hyvin.

EU ja Suomen omavaraisuus

Suomen tulee erota  EU:sta ja toimia itsenäisenä, puolueettomana valtiona. Mielestäni se on tärkeässä asemassa, mikäli haluamme välttää konflikteja ja pitää päätöksenteon lähellä omia kansalaisia. Suomen tulee varmistaa omavaraisuutensa tulevaisuudessa suomalaisten turvallisuutta ajatellen. Tästä syystä Suomen omavaraisuutta ruoan ja energian osalta on lisättävä. Ruoantuottajia on tuettava ja varmistettava maatalouden jatkuvuus.

Kansalaiset passiivisesta aktiiviseen rooliin

Uskon siihen, että jokaisessa ihmisessä on valtava määrä tiedostamatonta potentiaalia ja jokaisella ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa. Olen itse siitä elävä esimerkki. Havahduin 2014 Ranskan matkallani siihen, kuinka huonot elinolot paikallisen eläintarhan eläimillä oli. Tuohon aikaan en edes tiennyt mikä on vetoomus, mutta päättäväisyydellä, halulla ottaa asioista selvää sekä vahvalla uskolla asioiden paranemiseksi, sain aikaiseksi yhden naisen kampanjan tämän ranskalaisen eläintarhan elinolojen parantamiseksi. Vetoomukseni keräsi lopulta yli 50 000 allekirjoitusta, herätti kansallisen ja kansainvälisen median kiinnostusta ja lopulta poiki muutoksia eläintarhalla. Se, että ihminen kykenee vaikuttamaan, varsinkin omaa elämäänsä koskeviin asioihin, vaikuttaa positiivisesti hänen hyvinvointiinsa, toimintakykyynsä sekä tunteeseen oman elämänsä hallinnasta. Tästä syystä kansanäänestystä tulisi käyttää ainakin suuremmissa kansaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi pitäisi olla ehdotonta, että jokainen kansalaisaloite, joka on kerännyt tarvittavan määrän kannatusta, etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Tämä ei valitettavasti toteudu tällä hetkellä.

Demokratian uskottavuus on palautettava

Monet suomalaisista eivät äänestä, koska ajattelevat, ettei mikään kuitenkaan muuttuisi. Nykypäivänä tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että vaalilupaukset unohtuvat heti ehdokkaan päästyä eduskuntaan. Suomalaisessa kulttuurissa työnantajalle valehtelemista ei pidetä hyväksyttävänä ja sellainen saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa työpaikan menetyksen. Kansanedustajat ovat Suomen kansalla töissä, eikä heillä siksi pitäisi olla eri oikeuksia tässä asiassa. Kansan tulee voida olla tyytyväisiä äänestämiinsä ehdokkaisiin ja kansanedustajalla tulee olla vastuu lupaustensa pitämisestä. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Kansalaisten tunne siitä, ettei asioihin voi vaikuttaa, kertoo vallalla olevasta näennäisdemokratiasta.

Muutoksen aika

Lähdin sitoutumattomana ehdokkaaksi Vapauden liitto -puolueeseen, koska uskoni valtapuolueita kohtaan on romuttunut. Puoluekuri saa monen potentiaalisen uuden kansanedustajan luopumaan hyvistä ajatuksistaan. Tavoitellessaan mahdollisemman monta eri äänestäjäryhmää, valtapuolueet muuttuvat kokoajan enemmän toistensa kaltaiseksi. Arvot ja hyvät pyrkimykset hautautuvat itsekkäiden tavoitteiden alle.  Ajattelen, että todellinen muutos on mahdollinen ainoastaan silloin, kun asiat tehdään uudella tavalla. Tiensä päähän ovat tulleet poliitikot, jotka piiloutuvat jargonian taakse ja käyttävät kansaa ja sen ongelmia ainoastaan omien etujensa ajamiseksi. Tiensä päähän on tullut myös sellainen päätöksen teko, jossa kansa on vain pelkkä sivusta seuraaja omaa elämää koskevissa päätöksissä.

Moona Nyström

Instagram: moonanystrom
Facebook: Moona Nyström

Samankaltaiset artikkelit