Olen Heli Tranberg ja Vapauden liiton eduskuntavaaliehdokas Lapin alueella.

Varsinkin viime vuosien tapahtumat ovat herättäneet myös minut osallistumaan ja olemaan aktiivisempi yhteiskunnallisissa asioissa, sillä uskon yhä, että jokainen yksilö voi toiminnallaan vaikuttaa ja olla mukana muuttamassa asioita.

Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta tärkeinä pitäville Vapauden liitto on oiva valinta. Minulle tärkeitä arvoja ovat myös inhimillisyys, ihmisten keskinäinen tasa-arvo, vapaus, toisten arvostus, rehellisyys ja heikoimmista huolehtiminen & elämän kunnioittaminen. Vapauden liitto ajaa perustuslain kunnioittamista ja noudattamista ja niihin selvästi merkityt kohdat, kuten itsemääräämisoikeus ja oikeus yksityisyyden suojaan sekä jokaisen oikeus elämään ovat peruslähtökohtia ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Haluaisin, että myös kodittomuus kitketään pois yhteiskunnasta, ja jokaisella suomalaisella olisi koti ja katto pään päällä ja jokaisen oikeus asuntoon turvattaisiin. Suomalaisten turvallisuus on myös tärkeä asia eikä suomalaisten pitäisi joutua pelkäämään. Suomalaisten ei pitäisi myöskään nähdä nälkää ja suomalainen ruuan tuotanto on säilytettävä ja sitä on ylläpidettävä.

On myös yhteiskunnallisesti merkittävää, että autoilun ja muun kulkemisen kustannukset sekä sähkön hinnat olisivat nykyistä matalammalla tasolla, sillä näillä kaikilla on vaikutusta talouteen ja ihmisten hyvinvointiin. Myös mielenterveystyö on minulle tärkeää ja ajattelen, että erilaisten terapiavaihtoehtojen jatkuva kehittäminen on askel kohti yhä inhimillisempää ja ystävällisempää hoitoa. Metsät ovat myös osa terveyttä ja mielenterveyttä ja niiden virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet ovat tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä, ja luonnon puhtaudesta huolehtiminen & sen suojeleminen erilaisilta ympäristövahingoilta on tärkeää.

Heli Tranberg

Facebookissa: https://m.facebook.com/100070807061959
Somega: https://somega.net/profile/?helimerja
Olen Instagramissa nimellä @helitranberg
Twitter: https://twitter.com/TranbergHeli
YouTube: https://www.youtube.com/@heli5441

Samankaltaiset artikkelit