Olen toiminut kansalaisaktivistina kauan siitä syystä, että hallituksen ja hallitusten säätämien lakien perustuslaillinen epäselvyys on ollut nähtävissä jo pitkään, aina EU-jäsenyydestä sekä euroon liittymisestä asti. Esimerkiksi euroon liittymisestä ei ole edes lakia olemassa, vaan liittyminen tehtiin pääministerin ilmoituksella. Samoin kuten pandemia-ajan lockdownit ja yritysten sulkutoimet. Nämäkin ovat pahasti ristiriidassa perustuslain kanssa, kuten myös hoitajien pakkorokotukset joten käynnissä oleva terveydenhuollon katastrofi juontaa juurensa samaan lähteeseen.

Kukaan ei siis valvo läinsäätäjiä eli kansanedustajia, heidän toimiaan lainsäätäjinä ja tähän seikkaan on ensisijaisesti saatava muutos. Ongelman perussyy on siis perustuslaillinen. Ja koska perussyy on perustuslaillinen, sen ratkaisun tulee olla myös perustuslaillinen. Ongelman syvyyttä lisää se, ettei meillä ole mitään keinoa osoittaa tämän syyn olemassaoloa, sillä meiltä puuttuu siihen toimiva elin, Perustuslakituomioistuin.

Lainsäädäntöämme valvoo Perustuslakivaliokunta, joka koostuu lainsäätäjistä, he siis valvovat itse säätämiä lakejaan. Tämän lisäksi, vaikka Perustuslakivaliokunta osoittaisikin käsittelyyn tulleen lain virheellisyyden, siltä puuttuu tuomiovalta.

Ja koska elimeltä puuttuu tuomiovalta, tapahtuu käytännössä niin, että perustuslain vastaiset lait saavat ”laittoman” lainvoiman, ja sen kautta muuttavat yhteiskuntaa pois perustuslaillisesta tilasta, joka on koko yhteiskunnan perusta, tuki ja turva. Oikeusjärjestelmästämme puuttuu tämä elin, jolla on tuomiovalta toteennäyttää perustuslain vastaiset lait, sekä estää niiden pääsy yhteiskunnan pilareihin, romahduttamaan niitä. Se tutkii tähän saakka säädetyn lainsäädännön, julkituo perustuslain vastaiset lait, sekä asettaa niiden säätäjät rikos- ja korvausvastuuseen, eli Perustuslakituomioistuin.

Koko historiamme ajan meiltä on puuttunut laillisuusvalvonta. Kukaan ei ole valvonut sitä, millaisia lakeja maahamme on säädetty. Vapauden liitto on ensimmäisenä puolueena ottanut tämän asian puolueohjelmaansa.

Nykyinen vallitseva tila on lähdettävä korjaamaan, ja tämän korjauksen lähtökohtana on asettaa maahan perustuslaillinen, riippumaton tuomioistuin. Ymmärrän että koko tämä asia on monille täysin uusi, koska sen puuttumisesta ei olla ääntä pidetty.

Herää tietysti kysymys, miksi Suomessa ei ole laillisuusvalvontaa, eikä ole ollut koskaan?

Itselleni tulee mieleen ainakin tämä asia: Se on taannut perustuslain alasajon jota suuryhtiöt mielellään tukevat ja sen kautta ollut avoin ovi myös korruptiolle.

Perustuslaki on tasa-arvoisin ja oikeudenmukaisin tapa jokaiselle Suomalaiselle ratkaista yhteiskuntaa koskevat lainsäädännöt ja niistä kasaantuvat erimielisyydet ja ongelmat, riippumatta oletko poliittisesti oikealla vai vasemmalla.

Marko Sihvonen

Samankaltaiset artikkelit