Olen Minna Salomaa, 59-vuotias suomalainen nainen, kotoisin Lammilta, mutta olen asunut melkein parikymmentä vuotta jo Valkeakoskella, Sääksmäen alueella. Nuorena solmitussa avioliitossa olen saanut kolme lasta (kaikki jo aikuisia ja perheellisiä) ja olen toiminut lasten isän, nykyään ex-puolison, kanssa noin 13 vuoden ajan maatalousyrittäjänä/maidontuottajana ennen kuin lähdin opiskelemaan hoitoalalle. Päätökseeni hakeutua hoitoalalle ja ex-puolisoni metsäkoneyrittämiseen vaikutti aikoinaan se, että emme silloin maidontuottajina uskoneet Euroopan unioniin liittymisen tuovan mitään hyvää Suomen maatalouden alalle, pelkästään suuria investointeja, lisävelkaa, valvontaa ja loputonta tukiviidakkoa, joten maidontuotannosta luovuttiin. Nyt on nähty, että olimme sen suhteen täysin oikeassa. Suomen maatalous ja maatalousyrittäjät on ajettu EU:n myötä täydelliseen velkavankeuteen, ahdinkoon ja konkursseihin, josta meidän nykyiset poliittiset päättäjämme eivät jostain käsittämättömästä syystä yritä heitä edes pelastaa. Itse haluan tehdä jotain sen eteen, että Suomen maatalous vielä pelastetaan ja tämä on yksi syy, monien muiden joukossa, miksi lähdin mukaan eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1998 ja olen lähes 25-vuotisen hoitolan työurani aikana päässyt näkemään terveydenhuollon kentän monipuolisesti niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin puolelta. Olen opiskellut työn ohessa vuosien varrella lisää, mm. erikoistumisopintoja sekä terveydenhuollon ylemmän amk-tutkinnon ja päässyt sitä kautta työskentelemään hyvin erilaisissa työyksiköissä. Olen työskennellyt julkisella ja yksityisellä puolella sekä sairaanhoitajana että esimiestehtävissä. Suomessa on ollut aiemmin pääosin hyvin toimiva terveydenhuoltojärjestelmä. Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomen terveydenhuolto on saatu poliittiseen ohjaukseen perustuvilla, perustuslain vastaisilla ja täyttä ymmärrystä vailla olevilla päätöksillä vietyä tilaan, jossa hoitoalalta on poistunut ja pakkolailla käytännössä poistettu paljon terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä on tehty tilanteessa, jossa on jo ennestään ollut huutava pula osaavasta henkilökunnasta. Se on johtanut siihen, että tällä hetkellä sairastuneiden ihmisten (akuuttikin) hoitoon pääsy on hankaloitunut, viivästynyt ja ajoittain jopa täysin mahdotonta. Tilanne on kestämätön ja sen korjaaminen ei tule olemaan mahdollista nykyisen politiikan ja poliitikkojen toimesta. Tarvitaan täydellinen muutos ja uudet ihmiset päättämään meidän asioistamme kiireesti!

Suomen terveydenhuollon palveluita on jo vuosia ns. keskitetty isompiin yksiköihin ja tätä on perusteltu sillä, että palvelujen saatavuus ja palvelut paranevat. Mutta kauas ovat palvelut karanneet, eivätkä ole parantuneet. Erikoissairaanhoitoa on keskitetty, esimerkiksi leikkaustoimintaa viety aina isompiin yksiköihin, mutta myös perusterveydenhuollon palveluita seurauksella, että hoitojonot kasvavat ja ruuhkautuvat. Nämä pienempien paikkakuntien, sairaaloiden ja alueellisten terveydenhuoltoyksiköiden ja terveysasemien palvelut on ajettu alas, minimiin sillä verukkeella, että se säästäisi jotain. Mutta isompien yksiköiden ruuhkat on päinvastoin viivästyttänyt hoitoon pääsyä ja se ei koskaan säästä mitään, että ihmiset eivät saa hoitoa ajallaan. Aiemmin meillä on ollut ikääntyneille toimiva, laaja pienten yksiköiden inhimillinen vanhainkotiverkosto, joka on sekin purettu ja siirrytty tosi isoihin yksiköihin tai ns. palveluasumiseen ja kotihoitoon. Mielestäni tämä on ollut erittäin suuri virhe, että vanhainkoteja lakkautettiin säästösyistä ja pelkästään perustelemalla päätöksiä sillä, että vanhuksille pitäisi antaa mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Olen ihan samaa mieltä, että osalle se mahdollisuus on sopiva, mutta se on myös tosiasia, että kaikki eivät enää jossain vaiheessa kotona pärjää ja myös tämän tasoisia hoitopaikkoja tarvitaan enemmän kuin on saatavilla. Lisäksi pienet vanhainkodit olivat hyvin kodinomaisia ja usein sijaitsivat erittäin luonnonläheisillä ja kauniilla paikoilla, joissa oli ihan erilainen mahdollisuus ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Nykyiset palveluyksikön on rakennettu jonkin taajaman keskustaan todella ankeille paikoille. Mielestäni todella käsittämätöntä, että tällaisia päätöksiä on saatu vietyä läpi. Ikäihmiset ansaitsevat todella paljon enemmän myös vallitsevan ympäristön ja virikkeiden suhteen. Olen ehdottomasti pienten ja inhimillisten hoitoyksiköiden kannalla ja siksi on tehtävä tässäkin asiassa täyskäännös takaisin.

Ruuhkautuneessa perus- ja erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä tilanne, jossa hoitojaksoilla olevat ikäihmiset joutuvat odottamaan jatkohoitopaikkaa, koska niitä ei ole tai sitten heitä kotiutetaan hoitojaksoilta todella nopeasti, jolloin kotona pärjääminen on kyseenalaista ja turvatonta. Tämä usein johtaa myös siihen, että asianomainen joutuu aika pian uudelleen jonkin terveysongelman tai kotona pärjäämättömyyden takia takaisin hoitoon. Tämä ei varmasti säästä terveydenhuollon resursseja eikä ole inhimillistä kenenkään kannalta.

Vuosia vatvotun sote-uudistuksen täysin käsittämätön lopputuotos, uusi hallintohimmeli eli vuoden vaihteessa aloittaneet hyvinvointialueet eivät tule missään vaiheessa parantamaan ihmisten hyvinvointia tai palveluita millään tavalla. Itse en ole hetkeäkään uskonut siihen, että hallintoa lisäämällä ja korkeapalkkaisia johtajia palkkaamalla ja päätöksen tekoa viemällä yhä kauemmas ns. ruohonjuuritasolta voitaisiin lisätä terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuutta ihmisille. Tämäkin on asia, jonka läpivieminen oli uskomaton saavutus nykypoliitikoilta ja tämä ei varmasti tule olemaan pysyvä ratkaisu. Tämän täysin turhan himmelin purkaminen alkaa heti, kun oikeat ja rehelliset, tervettä järkeä omaavat ihmiset pääsevät päättämään suomalaisten asioista.

Tällä hetkellä suomalaisten elämää kurjistetaan ja yhteiskuntaamme ja maatamme tuhotaan koko ajan täysin ulkoa ohjattavien poliitikkojemme siunauksella EU-johtoisesti monella eri tavalla. Suurin osa ihmisistä ei ole edes tietoisia, mitä kaikkea täällä viedään läpi täydessä hiljaisuudessa, ilman minkäänlaista, avointa kansalaiskeskustelua. Tutustu Vapauden liiton puolueohjelmaan ja ole mukana muutoksessa!

Minna Salomaa

Facebook: https://www.facebook.com/minna.simola.37
Twitter: https://twitter.com/MinnaSalomaa3

Samankaltaiset artikkelit