Oma kansa ensin, tavoitteena tulee olla köyhyyden poistaminen Suomesta.
Perinteiset arvot ja perheen kunnioittaminen ja arvostaminen. Koti, uskonto, isänmaa!

Vapaus, sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo, henkilökohtainen koskemattomuus, aito demokratia, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus!

EI EU.lle, EI NATO.lle, EI Talousfoorumille,
EI Pakkopiikityksille, EI digitaaliselle identiteetille, EI korruptiolle

Valta kuuluu kansalle, ei yllä mainituille.
Lisää suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa.

Näen Suomen vahvasti kansainvälisenä ja Euroopan vapaakauppaa vaalivana ja silti itsenäisenä ja puolueettomana sekä sotilaallisesti liittoutumattomana maana.

”Itsenäinen ja puolueeton Suomi”.
EI totalitaristisille hallintomalleille, joissa kansalaisoikeuksien turvaaminen on virkakoneiston taholta uhattuna.

Omavaraisuuden korkean aste sekä ruoka- ja energiantuotannon että muun huoltovarmuuden suhteen.

Tie- ja rautatieverkko, sähkö-, lämpö- ja vesiverkko, kaivostoiminta sekä metsien, vesistöjen ja pohjavesien hallinta tulee olla suomalaisten käsissä.

Vastustan sellaista keskittämispolitiikkaa, jolla maaseudulta viedään oma päätäntävalta.

Haluan edistää työllisyyttä ja siten tukea yrittäjyyttä Suomessa. Erityisenä kohderyhmänä haluan nostaa esiin yksinyrittäjät ja alle kymmenen hengen mikroyritykset, joita on yli 90 % Suomen yrityksistä ja jotka ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suhtaudun kriittisesti it-teknologian suuntauksiin, joissa ihmisiä käytetään hyväksi salaisesti tai koemielessä, tai joiden kautta pyritään rajoittamaan kansalaisten vapautta tai valvomaan heidän liikkumistaan.

Ei digitaalista identiteettiä vaan ihmisille oikeus omistaa oma datansa ja määrätä sen käytöstä.

EI vihreälle huijaukselle ja ilmastohysterialle.

KYLLÄ itsenäisen ajattelun korostamiselle koulutuksessa
EI koulu- ja oikeuslaitosten politisoitumiselle sekä pidetään huolta, että niihin ei valita henkilöitä poliittisilla virkanimityksillä.

Perustuslakia täytyy noudattaa tarkasti lainsäädännössä ja kaikissa oikeuskäytännöissä.
EU.n laki ei mene perustuslain yli, varmistetaan se eroamalla Suomen ryöstäjästä EU.sta

Yleisradion kuuluu olla aidosti puolueeton tiedon jakaja ja suomalaisen kulttuurin edistäjä.

Tieteen tulla olla riippumatonta, jossa kaikkea on lupa kritisoida ja jossa kaikki suorastaan täytyy kyseenalaistaa; totuus kestää aina kritiikin.

Vastustan massasiirtolaisuutta ja jopa yhteiskuntarauhaa uhkaavaa ohjelmallista väestönvaihtoa.

Suomen kansa ensin ajattelu on hyväksi!
Jos me emme pidä huolta suomalaisista, voit olla varma ettei kukaan muukaan sitä tee!

Kohtuullinen toimeentulo kaikille, oikeus tarvittaviin terveydenhuollon palveluihin riittävän nopeasti.

Lapset ja vanhukset eivät saa unohtua!
Tuetaan suomalaisia lapsia, nuoria ja vanhuksia, heikompaa EI jätetä!

Jokainen elämä on yhtä arvokas, pienimmälläkin ihmisellä on oltava yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus hyvää elämään!

Niina Valtanen

Samankaltaiset artikkelit