Olen syntynyt helsingissä vuonna 2001 ja viettänyt täällä suuren osan elämästäni. Olen nähnyt tämän 21 vuoden aikana paljon ja tiedän todella hyvin millainen paikka tämä on elää. Nyt helsingistä on näyttänyt tulevan turvattomampi ja huonompi paikka elää. Haluan tuoda asioihin järkeä ja antaa kaikkeni, jotta kansan ääni ja mielipiteet oikeasti saataisiin kuuluviin.

Koulutus, terveydenhuolto, yritteliäisyys, periksi antamattomuus, innovatiivisuus ja turvallisuus ovat asioita jotka pitävät suomen pystyssä ja siksi ne ovat asioita joihin täytyy panostaa.

Helsingin kaupungilla on tavoite olla 2020-luvulla maailman lukukaupunki. Tämä tarkoittaa koulutuksen saatavuuden ja kustannusten pysymistä kohtuuden rajoissa, jotta jokainen voisi opiskella niin pitkälle kuin itse haluaa. Tämän takia koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin täytyy panostaa. Opiskelua tulee tukea esim. lisäämällä kuraattoreja, erityisopettajia ja psykologien palveluita jo alakouluissa. Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet suuressa kasvussa ja siksi on hyvä tehdä jo varhaisessa vaiheessa kaikkensa, jotta lapsi ei päätyisi yhteiskunnan ulkopuolelle, jäisi työttömäksi tai alkaisi käyttämään jotain ja saisi ansaitsemansa hyvän elämän.

Terveydenhuolto on ylikuormittunut ja suuri osa hoitajista on valmiina irtisanoutumaan. Tähän puututtiin jo uudella palkkausjärjestelmällä, mutta heille ei tulevaisuudessakaan tulisi antaa mitään terveyteen liittyviä pakotteita esim. rokotepakko. Koulutuksen vetovoimaisuutta ja aloituspaikkoja pitäisi myös lisätä.

Suomen täytyy keskittyä enemmän itseensä kuin muihin maihin ja valtionvelan takaisin maksamiseen, eikä muiden auttamiseen ja jatkuvan lainan ottamiseen olemassa olevien lainojen päälle. Eikä suomen tulisi ottaa lainaa muita maita varten. Verotusta pitäisi tasavertaistaa, yritteliäisyyttä ja ihmisten hyvinvointia tuettaisiin kevennyksin. Bensan, dieselin ja polttoöljyn hinta on tällä hetkellä aivan liian korkea. Kotimaista ruokatuotantoa pitäisi tukea, jotta sen tuotanto jatkuisi. Etenkin kaikista ravintoloista tulisi löytyä kotimaista ruokaa edes jonkin verran.

Helsingin pitää olla avoin mutta turvallinen asuinpaikka. Tämän takia poliisiin pitäisi panostaa enemmän esim. lisäämällä poliisin valvontaa ja koulutuksen aloituspaikkoja olisi hyvä lisätä.

Suomessa on paljon kodittomia ja työttömiä. Helsingin täytyy auttaa vähävaraisia esim. järjestämällä enemmän ateria- ja majoituspalveluja.

Mielestäni vapaus, veljeys ja tasa-arvo kuuluvat myös suomalaiseen kulttuuriin ja minkäänlaista vastakkainasettelua ei tulisi sallia/tapahtua.

Olen täällä auttamassa kaikkia ja siksi en aio tehdä itsestäni tässäkään niin suurta numeroa.

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

Niklas Pemari

Instagram https://www.instagram.com/iam.mcsunshine/?hl=fi
Snapchat : niklaspemari
Facebook https://m.facebook.com/100003795881981/
Twitter https://mobile.twitter.com/Niklaspemari
Youtube https://youtube.com/channel/UCVdXCuVfniwSyLq8g3ggPdQ

Samankaltaiset artikkelit