Teuvo Kauppi.

Olen Teuvo Kauppi, 40-vuotias rakennusinsinööri Loimaalta.

Lähdin kansanedustajaehdokkaaksi, koska kaikki keinot on nyt koitettava, että tämä Suomen maan ja palveluiden systemaattinen alasajo loppuisi. Huomaatte sen jokaisessa osa-alueessa; terveydenhuolto, vanhustenhoito, koulujärjestelmä, lastensuojelu, omavaraisuus, infra, pienet yritykset jne.

Tämänhetkiset päättäjät kumartelevat ja nöyristelevät kaikkialle muualle paitsi, sinne minne heidän
kuuluisi, eli meille – oman maan kansalaisille, palkanmaksajille. He ovat viimeisen 3 vuoden aikana rajoittaneet meidän oikeuksiamme ja vapauttamme huomattavasti, vedoten johonkin vaaralliseen, mikä ei koskaan ollutkaan niin vaarallinen ja vain nimi muutettuna, flunssaan.

Sain itse osakseni näistä perusteettomista, järjettömistä ja perustuslain vastaisista rajoituksista. Olin
ravintolayrittäjä (ravintola Uljas) ja virkamies, kunnes kumpikin toimi vietiin minulta puolustaessani
oikeuksiani ja vapauttani.

Vaaliteemojani ovat:
VAPAUS: Vapaus antaa merkityksen koko elämälle. Ihmisten elämää tulee rajoittaa mahdollisimman vähän. Pääsääntöisesti jokainen kantaa vastuun omista tekemisistään. Pienyrittäjien on annettava vapaasti yrittää, yrittäjyyteen liittyvää byrokratiaa on huomattavasti vähennettävä. Suuryritysten valtaa rajoitettava tarvittaessa. Veroja poistettava ja vähennettävä, esimerkkeinä kiinteistö-, perintö- ja polttoainevero. Ylimääräisiä virkamiehiä kunnalliselta ja valtiolliselta sektorilta on poistettava, kuten esimerkiksi täysin naurettava kompostitarkastaja. Sanan- ja mielipidevapaus ovat todella tärkeitä, ihmisillä tulee olla vapaus käyttää ja sanoa haluamiaan termejä ilman poliittista korrektiutta.

TERVEYS: Julkinen terveydenhuolto on saatava taas kiitettävälle tasolle, jotta yksityistä terveydenhuoltoa ei tarvita lainkaan. Voitontavoittelu ja yksityiset yritykset pois vanhustenhoidosta. Lääkäriliiton opiskelijapaikkarajoitus poistettava, jotta lääkäreiden koulutusmääriä saadaan lisättyä. Lääkäreille tarvitaan enemmän ruokavaliokoulutusta, lääketieteestä enemmän terveystieteeseen. Villiyrttien ja muiden rohdoskasvien merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä terveyden ylläpidossa tunnistettava. Ymmärrystä yksilöllisistä ruokavalioista lisättävä. Terveydenhoidon painopistettä siirrettävä sairauden hoidosta terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Lääkkeiden välttämättömyys kyseenalaistettava esim. tulehduskipu- ja masennuslääkkeiden kohdalla. Hoitajien palkkoja nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle sekä työolosuhteet kuntoon, hoitajien työ on todella arvokasta. Sairaaloita tulisi kehittää parantolamaiseen suuntaan, jossa ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioitaisiin. Henkisen hyvinvoinnin tärkeys tunnustettava osana hyvää elämää. Kouluihin voitaisiin tuoda lisää oppisisältöjä, joissa käsiteltäisiin henkistä hyvinvointia, itsensä kehittämistä, toisten kunnioittamista sekä mielenterveyden ylläpitoa. Nuoria kannustettava kriittiseen ajatteluun ja sosiaalisen median käytön vähentämiseen. Alakouluikäisille ei tulisi sallia älypuhelimien käyttöä lainkaan, oppivat kyllä taidot vanhempana. Älypuhelinten ja kaiken elektroniikan käytön vähentämistä suositeltava kaikilla kansalaisilla.

SUOMALAISUUS: Nykyisenkaltainen globalisaatiokehitys pysäytettävä. Suomen on saatava päättää omista asioistaan. Olemme etnisesti pieni ja todella arvokas vähemmistökansa – kuka meitä suojelee, jos emme me itse? Kulttuurimme on ollut maailman parasta, meidän on oltava itsestämme ylpeitä ja nostettava kansallista itsetuntoamme. Keinoina on oman kulttuurin ja kielen vaaliminen, oma raha ja eroaminen Euroopan Unionista. Maahanmuutto on kiristettävä minimiin, vain poikkeustapauksiin. Meidän tulisi olla puolueettomia ja olla kumartelematta niin idän kuin lännenkään suuntaan, ei mihinkään suuntaan. Kauppasuhteet kaikkiin suuntiin hyödyksi. Suomi on tunnettu rauhan tyyssijana, meidän ei pidä liittyä tai osallistua suurvaltioiden kiistoihin. Natoon liittyminen tulee välttää kaikin keinoin. Meidän tulee tehdä muutos nykypolitiikkaan ja -kulttuuriin, jotta voimme taas näyttää maailmalle, että olemme paras ja hyvinvoivin valtio kansalaisineen.

Facebook: Teuvo Kauppi Politiikka | Facebook
Twitter: Teuvo Kauppi (@KauppiTeuvo) / Twitter
Youtube: Teuvo Kauppi – YouTube

Teuvo Kauppi

Samankaltaiset artikkelit