Eurovaaliehdokas 2024

Sakari Peltola 184

Hei!

Olen Sakari Peltola, 43-vuotias maatalousyrittäjä, peltofilosofi ja tieteen kansantajuistaja Pyhtäältä. Uusioperheessämme on yhdeksän lasta iältään 1-17 vuotta. Viralliselta koulutukseltani olen puutarhuri.

Olen koko ikäni ollut erittäin kiinnostunut luonnosta (ihmiset mukaan lukien…) ja viimeiset kymmenen vuotta olen syventänyt ymmärrystäni biologisten ja inhimillisten järjestelmien toiminnasta opiskelemalla päivittäin useita tunteja, kuuntelemalla eri alojen luentoja biokemiasta psykologiaan ja maaperän toiminnasta talouteen, yhteiskuntatieteisiin sekä historiaan. Pyrkimykseni ei ole saada mitään todistusta ja muodollisen koulutuksen tuomaa suojatyöpaikkaa, vaan oikeasti ymmärtää kuinka maailma toimii ja jakaa tätä tietoa myös muille.

Viime vuosien tapahtumat, ja etenkin valtavasti lisääntynyt sensuuri, sekä algoritmien mielivalta on tehnyt ilmeiseksi, että ihmisten valistaminen, vaikkapa sosiaalisen median kautta, ei onnistu enää tehokkaasti ja tämä on saanut minut etsimään muita vaikuttamiskeinoja. Politiikka on yksi tällainen keino.

Yritän muodostaa maailmankuvaani tieteen avulla ja toivon, että suomalaisesta yhteiskunnasta kehittyisi asiantuntijayhteiskunta, jonka näkemyksiin myös poliittinen päätöksenteko pohjautuisi. Ideologia ja taloudellisen hyödyn tavoittelu hallitsevat tällä hetkellä liiaksi monella alalla ja tämä on vääristänyt esimerkiksi maatalouden, ravitsemuksen ja lääketieteen toimintatavat ja näihin liittyvän tieteen tekemisen. Tästä kuluneet reilu neljä vuotta ovat pelottava esimerkki.

Tähän täytyy saada muutos tai seuraukset ovat surkeat. Todennäköisesti jopa katastrofaaliset.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksittäisten ihmisten päätöksiin omasta elämästä puututtaisiin minkään asiantuntijan taholta ilman tuon ihmisen suostumusta. Lähtökohta on, että ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita, mitä tulee heidän elämäänsä.

Autoritäärinen kehitys, joka on taas havaittavissa maailmassa täytyy saada kääntymään ympäri. Tarvitsemme ihmiskunnan, joka koostuu kypsistä aikuisista ja valistuneista yksilöistä, ketkä kantavat vastuun omista päätöksistään ja teoistaan.

Tarvitsemme toisiamme kunnioittavan, avoimen keskusteluilmapiirin, jossa loukkaantumista ei pidetä merkkinä moraalisesta ylemmyydestä. Ymmärrykseni mukaan toimivin ja oikeudenmukaisin maailma saavutetaan, kun kulttuuristaan ylpeät, oikeasti itsenäiset kansallisvaltioiden ihmiset toimivat yhteistyössä toisiaan kunnioittaen ja keskenään ajatuksia vaihtaen ja kauppaa käyden. Globalisaatio näyttää olevan tälläkin kertaa vain keino keskittää valta pienelle eliitille, jolla on
hyvin oudot ja kieroutuneet näkemykset ihmisestä ja olemassaolosta.

Sakari Peltola

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 040 75 03 661
YouTube: Sakari Peltola, @Sakaripeltola
Facebook: www.facebook.com/sakaripelto/
Instagram: sakaripelto
Twitter: @PeltolaSakari

Samankaltaiset artikkelit